Bespaar met een gouden handdruk bij ABN AMRO

Was ontslagen? ABN AMRO heeft dan de mogelijkheid om te sparen met een ontslagvergoeding. Met je gouden handdruk of ontslagvergoeding kun je in 2021 en 2022 of daarna eenvoudig en voordelig sparen. De permanente rechtenvrijstelling is afgelopen, maar er zijn nog andere mogelijkheden, zoals de Gouden Handdruk Spaarrekening.

Gouden Handdruk Spaarrekening

Gouden handdruk, ontslagvergoeding en rechtbankformule 2020

De formule van de circuitrechtbank helpt bij het bepalen hoeveel u krijgt in een gouden handdruk of ontslagvergoeding als u wordt ontslagen. In de formule van de rechtbank wordt de vergoeding bepaald door drie factoren:

Door deze factoren met elkaar te vermenigvuldigen, krijgt u het toe te kennen bedrag na ontslag. De rechtbankformule hoeft in 2020 niet te worden toegepast. Alternatieven zijn een transitievergoeding of een met de werkgever overeen te komen bedrag.

Belastingdienst en ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding krijgen is leuk, maar meestal moet je nog onderhandelen met de belastingdienst. Zodra het geld op je rekening staat, betaal je een groot deel van de gouden handdruk rechtstreeks aan de belastingdienst. Dan kunt u bijna de helft van de ontslagvergoeding krijgen. Vanaf 2014 zijn de fiscale structuren bij boventalligheid afgeschaft voor nieuwe ontslagvergoedingen. De bekendste was Stamrecht BV, die voor periodieke betalingen zorgde. In 2021 en 2022 kunt u nog gebruik maken van de middelingsregeling voor variabel inkomen en kiezen voor periodieke uitkeringen door de bank. Ook kan het zijn dat je binnenkort weer een baan of een extra pot geld hebt en daarom de ontslagvergoeding even wilt opbergen. Over dit gestorte geld krijgt u rente totdat u de bank vraagt ​​om (een deel ervan) op te nemen. Met een Gouden Handdruk Spaarrekening kunt u nog enkele jaren extra kapitaal opbouwen en daarna periodiek opnemen met een Gouden Handdruk Levensrekening of een lijfrenteverzekering.

Gouden Handdruk Spaarrekening

ABN AMRO biedt een Gouden Handdruk aanmaakaccount aan. Op deze rekening kunt u uw ontslagvergoeding met variabele rente storten. Zolang het geld op deze geblokkeerde rekening staat, betaalt u er geen inkomstenbelasting over, maar wordt het gehele bedrag met rente opgebouwd. Dus geen belasting in kolom 1 en ook niet in kolom 3, waaruit de onroerende voorheffing wordt berekend. U heeft er geen omkijken naar en er worden geen extra kosten in rekening gebracht. Er moet gekozen worden voor periodieke uitkeringen van het opgebouwde kapitaal tot uiterlijk de AOW-leeftijd. Dit kan door over te stappen naar een andere bank of verzekeraar, of naar de bank waar u een spaarrekening heeft. Zodra de periodieke uitkering is begonnen, is de uitkering onderworpen aan de inkomstenbelasting.

Voorwaarden Opbouwrekening Golden Handshake in 2021 en 2022

Voorwaarde is wel dat het minimaal gestorte bedrag 5.000 euro is. Kiest u er later voor om uw opgebouwde vermogen bij iemand anders te houden, dan betaalt u hiervoor een vergoeding. Maar als u uw ABN AMRO-spaargeld later omzet in een verzekering, betaalt u niets extra.

Golden Handshake Levensrekening of lijfrentegarantiebeleid

Voor de gehele duur van de periodieke uitkeringen gelden de wettelijke bepalingen. Zo moet iemand die jonger is een lijfrente gespreid over meer jaren hebben dan iemand die ouder is. Het is dus niet mogelijk om in één keer, maar in één jaar uit te betalen, maar dan moet je wel minimaal 60 jaar zijn. Kijk gewoon even:

Lijfrente, leeftijd en verplicht aantal jaren lijfrente-uitkering:

Leeftijd Minimum aantal lijfrentejaren
jonger dan 25 jaar 18 jaar
Van 25 tot 30 jaar 15 jaar
Van 30 tot 35 jaar 12 jaar
Van 35 tot 40 jaar 9 jaar
Van 40 tot 45 jaar 6 jaar
Van 45 tot 50 jaar 4 jaar
Van 50 tot 55 jaar 3 jaar
Van 55 tot 60 jaar 3 jaar
Van 60 jaar tot AOW-leeftijd 1 jaar

Daarom moet iedereen die 41 jaar is de lijfrente over minimaal 6 jaar spreiden. Wie wordt over minimaal 1 jaar 61 enzovoort. Ook krijgt u rente over de nog niet uitbetaalde hoofdsom bijgeschreven. U kunt er ook voor kiezen om het opgebouwde kapitaal te laten uitbetalen door een andere bank of verzekeraar, onder de daar geldende voorwaarden.

Redding en vroegtijdige dood

Als u als rekeninghouder overlijdt en er geen testament wordt opgemaakt, zijn de in aanmerking komende erfgenamen:

Ook in dit geval hangt de minimale duur van de periodieke uitkeringen af ​​van de leeftijd van de begunstigde, zoals aangegeven in de bovenstaande tabel. Uitzondering op deze regel vormen kinderen en pleegkinderen van de overledene. Hun termijnen moeten uiterlijk aflopen wanneer ze 30 worden.

Lijfrente en belastingdienst

Een groot voordeel van het opbouwen van spaargeld met een ontslagvergoeding of gouden handdruk is dat de Belastingdienst gedeeltelijk achter het net staat. U betaalt tijdens de gouden handdruk geen belasting over de geblokkeerde spaarrekening, noch over de rente. Pas als de lijfrente later wordt betaald, wordt de lijfrente belast, niet eerder.

Sparen in 2021 en 2022 met een gouden handdruk of ontslagvergoeding bij ABN AMRO

Extra sparen op een spaarrekening is een transparante en fiscaal voordelige manier om te sparen als je het geld van de gouden handdruk niet meteen nodig hebt.

Lees verder