Beschadigde eurobankbiljetten en -munten

Sinds 2001 moet je in euro’s betalen, niet in guldens. In veel Europese landen kunt u met deze munten betalen. Ook beschadigde euro’s en eurobankbiljetten blijven wettig betaalmiddel.

Kort na de invoering van de euro was het ook een tijdje mogelijk om met de gulden te betalen. Zo konden we langzaamaan wennen aan het idee en de waarde van de euro. Bij de invoering van de euro was de waarde van de gulden vastgesteld op 2,20371. Het heeft jaren geduurd voordat we in euro’s gingen denken in plaats van guldens. In de loop der jaren werd het eerst omgezet in guldens.

Net als de gulden is de euro een wettig betaalmiddel, zelfs als de munt of het bankbiljet beschadigd is. Zwaar beschadigde euro’s worden nog steeds geweigerd door winkeliers en particulieren. In de praktijk blijken alleen bankbiljetten te worden afgewezen omdat munten niet zo gemakkelijk beschadigd raken. Notities kunnen gemakkelijk beschadigd raken, bijvoorbeeld door ze te wassen. Valse biljetten zijn ook in opkomst, dus het is mogelijk dat anders uitziende biljetten worden afgewezen.

Ik heb een beschadigd eurobankbiljet. Hoe waarde terugkrijgen?

Een biljet kan zijn waarde behouden, maar als niemand het biljet wil accepteren, heeft het biljet geen waarde voor jou. Dan kunt u het biljet naar De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam brengen. Niet iedereen kan naar Amsterdam om het kaartje te overhandigen. U heeft ook de mogelijkheid om het naar de afdeling Treasury Operations van de bank te sturen. In dat geval moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs en het formulier “Aanvraag vervanging beschadigde eurobankbiljetten” worden bijgevoegd. Het formulier is te downloaden van de website van de DNB (www.dnb.nl). Zij zullen u compenseren door de waarde van het biljet te betalen. Het kan twee tot drie maanden duren voordat u het geld op uw bankrekening terugkrijgt.

Het notitiegedeelte ontbreekt

Bij een bankbiljet kan het gemakkelijk gebeuren dat een deel van het bankbiljet verloren gaat. Een gescheurd bankbiljet kan weer aan elkaar worden gelijmd, maar als er een onderdeel ontbreekt, is het moeilijker om het geld terug te krijgen. De Centrale Bank van Nederland vergoedt u als er minimaal de helft van het bankbiljet overblijft. Als meer dan de helft van het biljet ontbreekt, moet u bewijzen dat het ontbrekende deel is vernietigd. Dit doen ze om te voorkomen dat de nota’s worden gesplitst en vervolgens beide delen van de nota ter vergoeding worden ingediend.

Wat te doen met vals papiergeld?

Er mag in ieder geval geen vals papiergeld worden uitgegeven. U wordt gestraft voor het uitdelen van vals geld. Dan is het verstandiger om contact op te nemen met DNB. Zij zullen u adviseren om aangifte te doen bij de politie. Ze zullen willen weten hoe je het briefje hebt gekregen om te weten waar het briefje vandaan kwam. Volgens DNB is het voor u niet mogelijk om nepbedragen op te nemen omdat deze keurmerken zijn geverifieerd.

Krijgt u een vergoeding voor vals geld?

Je hebt geen manier om compensatie te krijgen met nepgeld. Retailers zijn vaak voorzichtig met de biljetten die ze accepteren, maar consumenten nemen het vaak te licht op.€