Berekening ouderschapsverlof

Als ouder wilt u weten op hoeveel ouderschapsverlof u recht heeft. Hoe bereken je dit bijvoorbeeld als je in de loop van het jaar minder of meer gaat werken? Om ouderschapsverlof op te kunnen nemen, moet je natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wat zijn die voorwaarden? Tot slot heeft ouderschapsverlof invloed op uw inkomen. Wat kunt u doen als uw inkomen te laag wordt? De kinderopvangtoeslag gaat per 1 augustus 2022 omhoog.

Het recht op ouderschapsverlof

Voorwaarden kinderopvangverlof

De voorwaarden voor het gebruik van ouderschapsverlof zijn als volgt:

Berekening ouderschapsverlof

Eén ouder heeft op grond van de arbeidsovereenkomst per kind recht op 26 uur per week betaald werk. Dus in een 36-urige werkweek is dat 936 uur. Als u meerdere werkgevers heeft, heeft u bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof.

Rekenvoorbeeld 1

Stel je werkt 8 uur per week bij werkgever A en 15 uur per week bij werkgever B, dan heb je recht op 208 uur ouderschapsverlof bij werkgever A en 390 uur ouderschapsverlof bij werkgever B.

Je gaat meer of minder werken

Het aantal uren uit de arbeidsovereenkomst is bepalend voor de berekening van het ouderschapsverlof, maar u kunt ook in de spits meer of minder werken. Wat betekent dit voor de duur van het ouderschapsverlof?

Rekenvoorbeeld 2

Stel dat u 32 uur werkte toen u ouderschapsverlof nam. U had recht op 26 keer 32 of 832 uur ouderschapsverlof. Stel dat u over zes weken over 28 uur begint te werken, hoeveel ouderschapsverlof blijft er dan over? De berekening is als volgt:

1. 832 uur zijn in eerste instantie verschuldigd.

2. De gebruikte uren zijn 192 uren.

3. 640 uur of 20 weken resteren (640:32). Dit betekent dat je vanaf nu nog recht hebt op 20 weken van 28 uur.

Rekenvoorbeeld 3

Stel dat u 32 uur werkte toen u ouderschapsverlof nam. U had recht op 26 keer 32 of 832 uur ouderschapsverlof. Stel dat u over zes weken 36 uur gaat werken, hoeveel ouderschapsverlof blijft er dan over? De berekening is als volgt:

1. 832 uur zijn in eerste instantie verschuldigd.

2. De gebruikte uren zijn 192 uren.

3. 640 uur of 20 weken resteren (640:32). Dit betekent dat je vanaf nu nog recht hebt op 20 weken van 36 uur.

Kinderopvangverloftoeslag 2022

per 1 augustus 2022 gaat de ouderschapsverloftoeslag omhoog van 50% naar 70% van het dagloon.

Kinderopvangverlof en andere maatregelen

Het opnemen van ouderschapsverlof kan ook gevolgen hebben voor een aantal andere regelingen en uitkeringen. Als u bijvoorbeeld onder het sociaal minimum komt, kunt u aanspraak maken op extra hulp. Aanvullende informatie hierover kunt u krijgen van uw gemeente. In de meeste gevallen heeft de uitkering geen gevolgen. Ouderschapsverlof korter dan achttien maanden heeft geen invloed op de hoogte of duur van uw WW-uitkering. Hetzelfde geldt voor WIA. Lagere inkomens kunnen profiteren van uitkeringen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag, kinderbijslag en kinderopvangtoeslag.

Lees verder