Berekening kinder- en partneralimentatie

Alimentatie kan een kind of een ex-partner betreffen. In beide gevallen gaat het om het bedrag dat moet worden verstrekt voor het levensonderhoud van dat kind of die ex-partner. Gedurende deze tijd is het mogelijk om de alimentatie te wijzigen of stop te zetten. U kunt een in gebreke blijvende ex-partner ook dwingen om aan alimentatieverplichtingen te voldoen.

Wat is alimentatie?

Er zijn twee soorten alimentatie. Kinder- en partneralimentatie. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage in het onderhoud van uw kind. Partneralimentatie is een financiële bijdrage aan een ex-partner na echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Deze bijdrage wordt geleverd door de rijkste ex-partner en is bedoeld om de minst vermogende ex-partner te ondersteunen.

Wanneer moet de kinderbijslag betaald worden?

Als niet-verzorgende ouder betaal je voor de zorg en het onderwijs van je minderjarige kind(eren). U betaalt de bijdrage aan de verzorgende ouder. Dit geldt alleen als u alimentatie kunt betalen. Als het kind tussen 18 en 21 jaar oud is en studeert of nog niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, moet u ook kinderalimentatie betalen. Het duurt tot het kind 21 wordt. Om de hoogte van de alimentatie te berekenen, heeft u gegevens nodig over het inkomen van uw ex-partner en uw eigen inkomen.

Kinderalimentatie bepalen

U kunt de alimentatie op twee manieren bepalen. De eerste manier is om met elkaar in overleg te treden in aanwezigheid van een professionele echtscheidingsadvocaat. Bepaal daarna tijdens het consult wat de hoogte van de alimentatie zal zijn. Dit is vastgelegd in het zogenaamde echtscheidingsconvenant. Dit is een juridisch bindend document dat alle kinderbijslagovereenkomsten bevat.

Als dit onderling overleg erg moeilijk of zelfs onmogelijk is, kan de alimentatie worden vastgesteld door een rechter. De rechter gebruikt een bepaald percentage van het inkomen van beide ouders. Dit deel moet worden besteed aan het kind, de zogenaamde behoefte van het kind. Zodra beide bedragen zijn vastgesteld, wordt rekening gehouden met de financiële draagkracht van de niet-vastgehouden partner. Deze partner moet natuurlijk wel alimentatie kunnen betalen.

Vaststelling partneralimentatie

U kunt de partneralimentatie ook op twee manieren bepalen. Net als bij de kinderalimentatie kan dit in onderling overleg. Deze afspraken komen dan ook tot stand in aanwezigheid van een advocaat gespecialiseerd in echtscheidingsconvenanten. De tweede manier om partneralimentatie af te handelen is via de rechtbank. De rechter vergelijkt vervolgens de behoeften van de ex-partner van de aanvrager met de financiële mogelijkheden van de andere partner. Een evenwichtige alimentatie wordt altijd door de rechter gekozen zodat de alimentatie in evenwicht is.

Wanneer stopt de partneralimentatie?

Huwelijken korter dan vijf jaar

Als het huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en er geen kind uit is geboren, dan geldt de onderhoudsplicht voor zolang het huwelijk heeft bestaan.

Alle andere huwelijken

Bij huwelijken langer dan vijf jaar of bij huwelijken waaruit kinderen worden geboren, duurt de onderhoudsplicht niet langer dan twaalf jaar.

Nieuwe relatie

Als de ex-partner die alimentatie ontvangt een nieuwe relatie aangaat, waaronder samenwonen, geregistreerd partnerschap of huwelijk, eindigt de onderhoudsplicht.

Tussentijds stoppen

Als de ex-partner die nu alimentatie ontvangt aanzienlijk meer inkomen heeft en er dus geen onderhoud meer nodig is, dan vervalt de onderhoudsplicht.

Partneralimentatie maximaal 12 jaar?

De verplichting om partneralimentatie te betalen kan tot twaalf jaar duren. In de volgende gevallen kan hiervan worden afgeweken:

De ex-partner wil geen alimentatie betalen

Als de rechter heeft bepaald wie de alimentatie betaalt, kunt u bellen met de Landelijke Kinderbijslag (LBIO). Dit is een gratis overheidsinstantie die de kinderbijslag voor u overneemt. Incassokosten worden verhaald op de voormalige partner met de onderhoudsplicht.

Alimentatie indexatie

Over het algemeen wordt de alimentatie jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de loonindex. Dit geldt zowel voor gerechtelijke als voor overeengekomen alimentatie.

Alimentatie wijzigen

Het is altijd mogelijk om de vaste alimentatie te wijzigen. De rechter kan de situatie opnieuw bekijken en de alimentatie opnieuw vaststellen. Ook alimentatie kan in onderling overleg worden aangepast, dan verandert het echtscheidingsconvenant.

Alimentatie en belastingen

Belastingdienst stelt standaard alimentatiebedragen vast. Als de maandelijkse alimentatie voor het kind hoger is dan het normbedrag, is het gedeelte boven de norm aftrekbaar. Partneralimentatie in box 1 kunt u volledig aftrekken als persoonsgebonden aftrek.€