Berekening boeterente en belastingaftrek

Soms kan het met een hypotheek financieel aantrekkelijk zijn om over te stappen naar een andere bank. Helaas moet u altijd boeterente betalen. Vragen als: Wat zijn de boetepercentages? Waarom gebruiken banken boeterente? Hoe bereken ik boeterente en is de boeterente aftrekbaar? De antwoorden op deze en andere vragen vind je in onderstaand artikel.

Wat zijn de boetetarieven?

Wanneer je een
hypotheek
met de bank gaat u een langetermijnverbintenis aan. De meeste hypotheken zijn voor dertig jaar, maar natuurlijk zijn er ups en downs. Een hypotheek afsluiten was in het verleden meestal een slimme keuze, maar het kan zijn dat u redenen heeft om over te stappen naar een andere bank. Ook kan het zijn dat u een groot deel van uw hypotheek wilt aflossen om uw maandelijkse woonlasten te verlagen. In beide gevallen zal de bank er slechter aan toe zijn. Waarom? In het verleden is de bank met u een langetermijnverbintenis aangegaan en hiervoor een bepaald bedrag aan rente in rekening gebracht. Nu loopt de bank een groot deel van die rente mis. Op enkele uitzonderingen na wil de bank deze verloren rente terugverdienen. We noemen het compensatie
boetepercentage
.

Waarom boeterente?

Zoals hierboven vermeld, gebruiken banken boeterente ter compensatie van laattijdige rente. Dit is nodig omdat overstappen naar een andere bank anders te goedkoop zou worden. Een relatief kleine bank zou dan met een aantrekkelijke rente veel klanten van de concurrent kunnen afnemen, wat het faillissement van veel andere banken zou betekenen. Dit betekent echter niet dat overstappen naar een andere bank altijd nadelig moet zijn. Als je nog aan een overstap denkt, is het verstandig om alle opties goed te overwegen. Laat uw onafhankelijk financieel adviseur u er meer over vertellen.

Bereken boeterente

Om boeterente te berekenen, moet u eerst kijken wat boeterente precies is. Boeterente is het verschil tussen het bedrag aan rente dat u betaalt en het bedrag dat de bank van u zou hebben ontvangen als u de hypotheek niet vervroegd had verbroken. Vrijwel alle banken en andere hypotheekverstrekkers gebruiken “Netto Contante Waarde” bij het berekenen van boeterente.

Bereken boeterente

  1. Bepaal hoeveel tijd er nog over is op uw hypotheek met vaste rente
  2. Bepaal hoeveel betalingen nog verschuldigd zijn in de resterende rentevaste periode
  3. Bepaal voor elke betaling hoeveel inkomen de bank/hypotheekverstrekker verliest

Boeterente is het verschil tussen de rente die u betaalt en de rente die de bank of hypotheekverstrekker normaal gesproken zou hebben gekregen als u uw hypotheek niet vervroegd had beëindigd. Denk eraan, dit is slechts een indicatie, geen exacte berekening! Informeer bij uw bank of hypotheekverstrekker voor een exacte berekening. Ook zijn er veel handige sites op internet om boeterente te berekenen.

Aftrek boeterente

Boeterente is in kolom 1 in principe fiscaal aftrekbaar, maar controleer eerst of uw hypotheek een aftrekbare lening is! Als uw hypotheek een consumptief krediet is, kunt u niet profiteren van dit belastingvoordeel. Het voordeel dat u krijgt als u overstapt naar een andere bank is de netto boeterente en het lagere hypotheekrentesaldo. In bijna alle gevallen zal dit in de beginjaren nog een negatief bedrag zijn, maar vaak zie je na een paar jaar een financieel voordeel. Deze berekening wordt altijd (herhaaldelijk) uitgevoerd door een financieel adviseur!€