Bereken rente: formule voor eenvoudige en samengestelde rente

Het berekenen van rente speelt een belangrijke rol in de financiële wereld. Bij het berekenen van rente is rente of rente een vergoeding voor geleend geld. De hoogte van de rente wordt meestal aangegeven door de rentevoet, die de jaarlijkse rente op het kapitaal uitdrukt. De meest voorkomende termen zijn enkelvoudige en samengestelde rente.

Renteberekeningsmethoden

Opleveringsdatum
renteberekening
biedt verschillende methoden voor het berekenen van rente: als enkelvoudige rente, als samengestelde rente of, vooral met betrekking tot leningen, als effectieve rente of jaarlijkse effectieve rente, de laatste als gelijkwaardig aan de nominale rente.

De term vaste en variabele rente, zoals die vaak wordt gebruikt in de kredietsector, heeft minder te maken met de wijze van renteberekening en meer met de gekozen renteperiode. Dit onderwerp wordt in het kader van deze beschrijving niet besproken, maar u kunt er meer over lezen in de bijdrage “Stemmen of vaste rente, wat is beter?”

Enkelvoudige rente

Bij enkelvoudige rente wordt de rente verdiend in de volgende renteperiode niet meegenomen in de renteberekening. Met andere woorden: enkelvoudige rente is geen samengestelde rente. Bij de berekening van de enkelvoudige rente wordt ervan uitgegaan dat de rente eenmaal per jaar vervalt, met volledige inachtneming van het principe van de jaarlijkse rente, maar niet wordt toegevoegd aan het kapitaal.

Enkelvoudige rente
in de praktijk zelden langer dan een jaar gebruikt. Daarom is het belang van enkelvoudige renteberekening vooral belangrijk bij financiële transacties op korte termijn, zoals geldbeleggingen met een periode van slechts enkele dagen, weken of maanden zonder coupondatum (rentedatum). Enkelvoudige rente wordt ook vaak lineaire rente genoemd.

Een eenvoudige renteformule

Rekenen
enkelvoudige rente
is gebaseerd op een eenvoudige renteformule. De formule bepaalt het renterendement R op het startkapitaal K voor een periode van N jaar bij een rentepercentage van P procent. Rente wordt verondersteld te worden betaald in plaats van opnieuw te worden opgenomen. Deze berekening wordt enkelvoudige rente genoemd.

het bevat:

Hoewel de renteberekening over een periode van meerdere jaren kan worden toegepast, houdt de formule voor enkelvoudige rente geen rekening met samengestelde rente.

Rente op rente: samengestelde rente

Van
rente voor rente
we hebben het over wanneer rente wordt bijgeschreven na afloop van een bepaalde renteperiode en vanaf de volgende periode weer wordt meegenomen in de renteberekening.

Daarom betekent samengestelde rente hetzelfde als samengestelde rente. Het berekenen van samengestelde interest is een wiskundige aangelegenheid. Samengestelde rente wordt soms exponentiële rente genoemd, wat gelijk is aan de hierboven besproken lineaire rente.

Als het kapitaal voor meerdere jaren wordt belegd met een bepaalde rente, dan wordt het meestal belegd op basis van:
samengestelde rente
. Naast de opbouw van de jaarlijkse rente aan het einde van elk respectievelijk jaar, wordt de rentebetaling vanaf het volgende jaar ook van kracht voor de rente die bij de jaarwisseling is bijgeschreven.

De samengestelde rente formule

Samengestelde rente betekent dus dat de betaalde rente over het spaarbedrag niet wordt uitbetaald maar ook weer rente wordt met hetzelfde percentage als de oorspronkelijke hoofdsom. Als gevolg hiervan zijn de renteopbrengsten hoger dan de enkelvoudige rente.

De formule voor het berekenen van samengestelde rente zou er op een eenvoudige manier als volgt uit kunnen zien:

het bevat:

Stel dat u na 5 jaar de eindwaarde wilt weten van een startkapitaal van € 2.000 tegen 5% samengestelde rente. Dan is de berekening als volgt:

Rentelening met kortere tijdsintervallen

Op veel dagelijkse geldrekeningen wordt rente bijgeschreven met nog kortere tijdsintervallen, zoals driemaandelijks of zelfs maandelijks. In dergelijke gevallen hebben we het over een jaarlijkse rentebetaling, dus samengestelde rente levert sneller rente op.

Factoren die de ontwikkeling van de rentevoeten bepalen

De factoren die de renteontwikkeling bepalen, kunnen in een eenvoudig overzicht worden samengevat. Diezelfde vaste indicatoren hebben zich de afgelopen decennia immers bewezen als belangrijke voorspellers van rentetarieven. En er zijn geen aanwijzingen dat dit de komende jaren niet het geval zal zijn. Bent u op zoek naar meer specifieke informatie over rente, dan kunt u ook terecht bij de bijdrage “Interesse van A tot Z”

Rentehypotheken en leningen

De
rentetarieven
Veel financiële producten zoals hypotheken, leningen en sparen zijn afgeleid van Euribor (Interbank Offered Rate) en LIBOR (London Interbank Offered Rate). Dit zijn de belangrijkste kortetermijnrentetarieven die dagelijks op de financiële markten van Brussel en Londen worden vastgesteld. Zij bepalen voor een groot deel de rentetarieven van de variabele hypotheekrentes en consumptieve kredieten van de consument.€