Bereken de maximale hypotheek

Naast de waarde van de woning zijn de inkomensgegevens en vaste lasten van de aanvrager bepalend voor de maximale hypotheek die we kunnen krijgen.

maximale hypotheek

Bepalend
maximale hypotheek
hypotheekbanken en andere kredietverstrekkers moeten zich natuurlijk allereerst richten op de “Gedragscode Hypotheekfinanciering”, die in augustus 2011 van kracht is geworden.

De volgende elementen zijn cruciaal voor een verantwoorde hypotheekschuld:

Bereken de maximale hypotheek

Voor het berekenen van de maximale hypotheek heeft u onder andere de volgende gegevens nodig:

Eigendomseigenschappen

Het maximale hypotheekbedrag wordt grotendeels bepaald door de marktwaarde van het onderpand. Heeft u nog geen specifieke woning op het oog, dan kan het maximale hypotheekbedrag ook bepaald worden op basis van alleen inkomensgegevens. Zie hiervoor ook de link onder dit artikel “Hoeveel hypotheek afsluiten?”.

Aanvrager (en partner) jaarlijks bruto-inkomen

Het bruto jaarinkomen is vaak eenvoudig te bepalen op basis van maandsalaris, vakantiegeld en eventuele toeslagen. Berekeningen dienen de volgende elementen of salariscomponenten te bevatten:

Gegevens consumentenkrediet

Om te kunnen bepalen of de aanvrager een maandelijkse hypotheek kan betalen, is het ook van belang of het consumptief krediet op zijn naam staat. Denk hierbij niet alleen aan persoonlijke leningen (PL) of doorlopend krediet (DK), maar ook aan leningen met creditcard. Bij een creditcard of DK is de maximale opnamelimiet bepalend, bij PL – het bedrag van het initiële geleende bedrag.

Tip: Wie overweegt een hypotheekaanvraag in te dienen, dient voor de aanvraag zelf na te gaan of de genoemde consumptieve leningen aflosbaar zijn, aangezien deze het maximale hypotheekbedrag verlagen.

Hypotheekrente en rentevaste termijn

Voor het bepalen van de maximale hypotheek zijn natuurlijk niet onbelangrijk de hypotheekrente die betaald gaat worden en de periode waarin deze rente vaststaat. Voor de rentevaste periode, die korter is dan 10 jaar, gebruiken hypotheekverstrekkers in de praktijk de wettelijke referentierente in hun berekeningen.

Maximale hypotheek voor stellen met twee inkomens

De financiële waakhond AFM verwierp begin 2012 de door het NIBUD (Rijksinstituut voor Begrotingsinformatie) voorgestelde verruimde hypotheeknorm voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voor stellen met twee gemiddelde inkomens zou deze norm een ​​flinke opluchting betekenen ten opzichte van 2011.

De AFM wees de vrijstelling echter af omdat zij van mening is dat de gemiddelde tweeverdiener een uiterst kwetsbare groep is. De economische vooruitzichten zijn slecht en de werkloosheid loopt op. Als tweeverdieners een te hoge hypotheekschuld hebben en hun inkomen verliezen, komen ze direct in financiële problemen.€