Bereken boeterente, hoeveel ben ik kwijt?

Voor het berekenen van de boeterente berekent u het verschil tussen de huidige hypotheekrente en de hypotheekrente die u nu betaalt. Dit verschil berekent u over de resterende looptijd van de rentevaste looptijd van uw hypotheek. Boeterente is fiscaal aftrekbaar. Voor de aftrek van hypotheekrente gelden dezelfde regels.

Wat is boeterente?

Als u uw hypotheek wilt overdragen naar een andere hypotheekverstrekker, kunt u te maken krijgen met boeterente. Boeterente is de boete die u moet betalen omdat de hypotheekverstrekker rente verliest (voor de rest van de looptijd) omdat u uw hypotheek overdraagt ​​aan een andere geldverstrekker. Bij het afsluiten van een hypotheek is er altijd een beding waarin boeterente staat. Het bedrag ervan wordt ook in deze paragraaf vermeld.

Wanneer is boeterente verschuldigd?

Als u uw hypotheek eerder beëindigt of meer aflost dan afgesproken, moet u boeterente betalen. Boeterente kan ervoor zorgen dat u uw hypotheek niet kunt overdragen naar een andere hypotheekverstrekker. Simpelweg omdat er vaak hoge kosten aan verbonden zijn.

Hoeveel bedraagt ​​de boeterente?

Veel zaken zijn van invloed op het te betalen bedrag aan boeterente. Kijk naar de hypotheekakte. Hierin staan ​​afspraken die direct van toepassing zijn op uw hypotheek. Zaken die van invloed zijn op de hoogte van de boeterente zijn:

Bereken boeterente

Als je boeterente wilt berekenen, kijk dan eerst naar de voorwaarden die in je hypotheekakte staan. Op basis van deze gegevens kunt u bij benadering berekenen hoeveel boeterente u moet betalen. De resterende rentevastperiode bepaalt voor een groot deel de hoogte. Als je aan het einde van die periode zit, valt de boeterente waarschijnlijk mee. Als u nog jaren voor de boeg heeft, kunt u rekenen op hoge boetetarieven. De basisregel is simpel: de hypotheekverstrekker verliest geld omdat je de hypotheek vervroegd wilt opbreken. Dit verloren geld is eigenlijk boeterente die u moet betalen.

Om de boeterente te berekenen, moet u het verschil berekenen tussen de hypotheekrente, oftewel wat u aan de hypotheekverstrekker betaalt, en de huidige hypotheekrente. Dit kan één keer per maand of één keer per jaar. Zodra het verschil is berekend, moet het worden overgedragen naar de resterende rentevaste periode van de hypotheek. Als u dit heeft gedaan, dan weet u de hoogte van de boeterente vrij precies, ongeveer.

Boeterente is fiscaal aftrekbaar

Boeterente is fiscaal aftrekbaar, net als hypotheekrente. Hierbij gelden dezelfde regels als voor het aftrekken van hypotheekrente. Als u een deel van uw hypotheek voor iets anders dan executie heeft gebruikt, is de rente over dat deel niet fiscaal aftrekbaar. U kunt de boeterente op een nieuwe hypotheek altijd financieren.

Conclusie

Als de huidige hypotheekrente lager is dan de hypotheekrente die u nu betaalt, kan oversluiten interessant zijn. U kunt de boeterente altijd meefinancieren in een nieuwe hypotheek, zodat u niet zonder geld komt te zitten. Het berekenen van boeterente is niet moeilijk, maar kost wel tijd.€