Bereken annuïteiten hypotheek 2021 en 2022 – voordelen

Wilt u zelf de kosten van een annuïteitenhypotheek voor 2021 en 2022 berekenen aan de hand van de tabel? U betaalt maandelijks een vast bedrag, maar hoeveel betaalt u terug en wat doet het? Bereken zelf uw hypotheeklasten. Een annuïteitenhypotheek is de nieuwe verplichte standaardhypotheek. Een annuïteitenhypotheek is de perfecte hypotheek als u meer zekerheid wilt. Ook is deze hypotheek vanaf de beginjaren duurder en niet eenvoudig zelf te berekenen. Ook de Rabobank kiest voor een veilige annuïteitenhypotheek. Een annuïteitenhypotheek is een onderhandse lening met uw woning als onderpand, die u maandelijks terugbetaalt. Bekijk ook de vele voordelen en voordelen van een annuïteitenhypotheek. Ook in 2020 en 2021. Zo wordt de annuïteitenhypotheek berekend in 2020 en 2021.

Wat is een annuïteitenhypotheek voor een vaste maandhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je elke maand hetzelfde bedrag als bij een persoonlijke lening. Dit gedurende de gehele looptijd van de hypotheek zodat de lening aan het einde van de hypotheek volledig is afgelost. De maandelijkse betaling van een annuïteitenhypotheek bestaat uit twee componenten waarvan de som, de annuïteit, altijd gelijk is:

Wat betekent een hypotheek fiscaal, min of meer belastingteruggave als hypotheekrenteaftrek, hoeveel rente betaalt u?

Doordat u elke maand een bepaald bedrag van uw hypotheek aflost, neemt uw schuld geleidelijk af en daarmee ook de hypotheekrente die u betaalt. Doordat het maandbedrag gelijk blijft als de hypotheekrente omlaag gaat, betaal je automatisch steeds meer terug. De bruto aflossing en hypotheekrente zijn elke maand hetzelfde, maar de netto lasten stijgen. U betaalt uiteindelijk minder rente, waardoor u minder belasting terugkrijgt. U zult dit effect pas vele jaren later echt merken. Dit is vaak de periode dat je meer gaat verdienen, waardoor deze kosten veel draaglijker zijn dan aan het begin van je loopbaan. Dus dat is ook een voordeel.

Lijfrentehypotheek 2021 en 2022: voor- en nadelen

Overweeg de grote voordelen van een annuïteitenhypotheek.

Een annuïteitenhypotheek heeft veel voordelen:

Een belangrijk nadeel is dat de belastingvoordelen na verloop van tijd afnemen door de daling van de rente. Deze problemen heb je bijvoorbeeld niet met een spaarhypotheek.

Heeft de hypotheekadviseur gelijk?

In het verleden werd vaak te snel geconcludeerd dat een annuïteitenhypotheek niets voor u is. Sommige banken boden niet eens een annuïteitenhypotheek aan. Mis

  1. De eenvoud van een annuïteitenhypotheek is een groot voordeel. Geen beheerskosten. Het is heel fijn en duidelijk voor je.
  2. De evolutie van de netto maandelijkse vergoeding is heel natuurlijk. De netto maandelijkse kosten zijn in het begin bijzonder laag, vooral als je aan het begin van je carrière staat. En het is in deze periode dat je minder verdient. Dus dat is goed. Net als je meer gaat verdienen, stijgen ook de netto maandlasten, maar die zijn minder zwaar.
  3. Zorgt u ervoor dat u het bruto maandbedrag, de lijfrente, kunt betalen, dan is de renteaftrek in de beginperiode een aangename verrassing en is de kleinere aftrek later makkelijker te leren.
  4. Rijkdomvorming gaat iets langzamer, maar door het effect van inflatie, de devaluatie van geld, wordt de reële waarde van de resterende schuld steeds kleiner.
  5. Je bouwt kapitaal op.
  6. De rente staat voor een langere periode vast, wat ook zekerheid geeft.
  7. Het verlies van de renteaftrek wordt pas vele jaren later merkbaar.

Annuïtaire hypotheek berekenen

Voor een annuïteitenhypotheek berekent de bank:

Hypotheekrente aftrekken met een annuïteitenhypotheek is anders dan een tafellijfrente

Het belangrijkste is dat de hypotheekrenteaftrek lager is. Aflossingen binnen een lijfrente groeien exponentieel over de looptijd. Dit betekent dat het klein begint en met een totale duur van 30 jaar pas na ongeveer 20 jaar merkbaar wordt. Onderstaande tabel legt dit uit. Er wordt vanuit gegaan dat u 30 jaar een annuïteitenhypotheek van € 100.000 heeft afgesloten. Met een rente van respectievelijk 4% of 7%. Dit zijn afgeronde bedragen per jaar en uitgedrukt in euro’s:

Een voorbeeld van een annuïteitenhypotheekberekening:

jaar Renteaandeel bij 4% rente Renteaandeel met 7% rente
1 EUR 4.000 rente EUR 7.000 rente
10 EUR 3200 rente EUR 6.100 rente
20 2020 euro rente EUR 4230 rente
25 EUR 1210 rente EUR 2700 rente
30 EUR 220 rente EUR 530 rente
jaarlijkse lijfrente EUR 5780 rente plus aflossing 8060 EUR rente plus aflossing

Zoals te zien is, is de te betalen rente in het 10e jaar circa EUR 800 tot EUR 900 per jaar lager dan in het eerste jaar, namelijk EUR 4.000 minus EUR 3.200. Het is 65 tot 75 euro per maand. Daarnaast begint de kapitaalaccumulatie zich ook op te bouwen waardoor je eigenlijk steeds meer eigenaar wordt van je eigen woning. In het eerste jaar betaalt u bij een rente van 4% bijna 1.780 euro af, oftewel 5.780 minus 4.000 euro. In het 20e jaar is dat 3.760 euro, dat is 5.780 minus 220 euro.

Hoe snel wordt de lening terugbetaald?

Stel dat we een lijfrente vergelijken met 4% en 5% rente, dan zie je dat na 20 jaar ongeveer de helft van de hypotheek is afgelost:

jaar 4% 5%
5 jaar 10% 8%
10 jaar 21% 19%
15 jaar 36% 32%
20 jaar drieënvijftig% 50%
25 jaar 74% 72%
30 jaar 100% 100%

Bereken tot slot uw hypotheekrenteaftrek

Een annuïteitenhypotheek wordt regelmatig verkocht met verzekering. Als u een dergelijke verzekering afsluit, kunt u het beste ook een lijfrenteverzekering afsluiten. Dit betekent dat het verzekerde bedrag afneemt naarmate de aflossingen toenemen en daarmee de kapitaalaccumulatie. En natuurlijk ben je meestal de goedkoopste met de kleinst mogelijke hypotheek. Dan heb je in Nederland de goedkoopste hypotheek van Nederland.

Lees verder