Benodigdheden voor het renoveren of verbeteren van uw huis

Wanneer je investeert in je woning, denk je meteen aan een tweede hypotheek. Het is verstandiger om maandelijks te sparen voor renovatie. Zo vermijd je een extra woonkrediet en een stijging van de maandlasten.

De Vereniging van Eigenaren heeft berekend dat huiseigenaren gemiddeld 400 euro per maand nodig hebben om hun woning te onderhouden. De meeste mensen komen niet op dat bedrag, maar als je rekening houdt met alle upgrades en reparaties, is het geen onrealistisch bedrag. De gemiddelde huiseigenaar heeft echter niet elke maand $ 400 opzij gezet om een ​​huis te reserveren. Bij noodzakelijke renovatie moet de woning extra hypotheekschuld opnemen.

Hoeveel kost een tweede hypotheek extra?

Om de maandelijkse meerkosten van een tweede hypotheek te bepalen, wordt vaak alleen uitgegaan van de extra last van hypotheekrente (die ook fiscaal aftrekbaar is). Schuldaflossing wordt hier niet meegerekend.

Om de aanvullende lening te kunnen aflossen, moet u er ook op rekenen dat u elke maand een bedrag voor aflossing creëert. Dit kan door de aan de eerste hypotheek verbonden opbouwverzekering te verhogen of door het aflossingsbedrag op een andere manier te sparen.

rekenvoorbeeld

Het huis is tien jaar in bezit geweest. Er bestaat nog twintig jaar recht op hypotheekrenteaftrek. De eigenaar van het huis besluit het huis te renoveren voor een bedrag van € 20.000. Hiervoor moet een hypotheekrente van 4,5 procent worden betaald.

De maandelijkse rentelast is: € 20.000 x 4,5 procent = € 900 / 12 =
€75

Daarnaast moet een schuld van 20.000 euro binnen 20 jaar worden afgelost. Als wij dit bedrag verdelen over de resterende periode dat de hypotheekrenteaftrek recht heeft, moet er jaarlijks € 1.000,- worden terugbetaald. Er zijn dus kosten aan verbonden
83,33 euro
per maand. Terugbetaling vermindert de te betalen rente, maar het bedrag
83,33 euro
blijft elke maand actief.

Sparen voor renovatie of verbetering

Mede door het aangescherpte bankbeleid is het krijgen van een tweede hypotheek niet meer zo eenvoudig. Op basis van de situatie in 2011 zullen de huizenprijzen verder dalen. De huidige aandelen kunnen binnen vijf jaar volledig verdwenen zijn als gevolg van verdere dalingen van de huizenprijzen.

In het geval dat de huizenprijzen blijven dalen, zullen huiseigenaren gewoon opnieuw moeten sparen om verbeteringen aan het huis aan te brengen. Renovatie om de waarde van de woning te verhogen is niet meer mogelijk. Een intensieve en dure verbouwing is alleen aan te raden als je lang in de woning wilt blijven wonen. Het is aannemelijk dat de ontwikkeling van woningwaardes de eerste jaren volatiel zal blijven.

Reserveer maandelijks een vast bedrag

Door elke maand een vast bedrag opzij te zetten, kunt u opzij zetten voor kleine reparaties. Je eigen geld is ook handig voor grote reparaties. Banken lenen eerder geld voor renovatie als de huiseigenaar ook een bedrag uit eigen middelen bijdraagt.€