België: Nationale Bank

In België is de Nationale Bank een overkoepelende organisatie (centrale bank) die onder meer financiële zekerheid garandeert voor zowel ondernemers als consumenten. De Nationale Bank is een belangrijk onderdeel van de Belgische economie met verschillende taken. De Nationale Bank van België heeft meer verantwoordelijkheden dan alleen het vastleggen van consumentenkredietgegevens, zoals bijvoorbeeld bij het Bureau Krediet Registratie Nederland, en speelt daarom een ​​belangrijke rol in België op nationaal en internationaal niveau.

Taken van de Staatsbank

De belangrijkste taken van de Nationale Bank van België zijn:

Daarom is de Staatsbank het adres voor financiële zaken. De Nationale Bank is ook de belangrijkste schakel voor het overleg met Belgische politici en grote banken. Het is daarom van bijzonder belang voor grote ondernemers, investeerders en financiële beleidsmakers en de overheid.

Voor een gewone consument is de meest interessante informatie de financiële controlefunctie van de Nationale Bank en de Kredietcentrale. Daarover hieronder meer.

Financieel toezicht

De taken en functies van de Nationale Bank van België op financieel gebied zijn dan ook zeer breed. Alleen de laatste taak komt overeen met bijvoorbeeld de functie van Bureau Krediet Registratie in Nederland. Als er voor leningen naar de Nationale Bank van België wordt verwezen, is dat meestal de Centrale Kredietregister beheerd door de NBB. Deze Centrale Kredietregister werd opgericht om prioriteit te geven aan kredietzekerheid en om schulden van consumenten te voorkomen, om maandelijks te kunnen rapporteren over de consumenten- en kredietsituatie in België, en als controlepunt voor bedrijven en kredietverstrekkers die zich inschrijven bij de Centrale Kredietregister. verbonden.

Centraal krediet

De Centrale Kredietregistratie kent twee afdelingen: de Centrale Kredietregistratie Personen en de Centrale Kredietregistratie Bedrijven, de eerste uiteraard voor consumenten en kredietnemers en de tweede voor bedrijven en kredietverstrekkers. Als particulier kunt u in de Kredietregister uw status inzien over uw financiële situatie en als kredietverstrekker kunt u deze gegevens ook ter verificatie opvragen. Op basis van deze informatie kunnen kredietverstrekkers een kredietnemer afwijzen.

Negatief ingeschreven in de Centrale Kredietverlening en Leningen Personal

Heeft u door een fout in het verleden of betalingsachterstand plotseling een negatieve registratie in het Persoonlijk Kredietcentrum ervaren en kunt u daardoor geen geld lenen? In sommige gevallen kan je terecht bij kredietverstrekkers die geen controle hebben bij de Nationale Bank. De betrokken leningverstrekkers zijn veelal online kredietverstrekkers die zogenaamde minileningen (of flitsleningen) verstrekken. Dit geldt meestal voor kleine bedragen en leningen met een maximale looptijd van 3 maanden. Deze leningen bieden soms echter een oplossing in gevallen waarin de inschrijving bij de Nationale Bank het lenen bemoeilijkt. Aangezien een dergelijke controle niet verplicht is, maar eerder de keuze van de kredietverstrekker, kun je vaak nog terecht wanneer je geld wilt lenen.

Daarom wordt de controle bij de Nationale Bank georganiseerd door de Centrale Kredietregister alvorens een lening te ontvangen. Positieve of negatieve registratie is daarom belangrijk en u kunt deze informatie indien nodig direct opvragen. Op de website van het Persoonlijk Kredietcentrum vindt u ook meer informatie over het goed beheren van uw budget en het voorkomen van negatieve registratie.€