Beleggingsrisico’s

Er zijn verschillende vormen van beleggen mogelijk, met aan elke investering kansen en risico’s. Om goed te beleggen is het belangrijk om de risico’s te kennen. Zo weet je of het de moeite waard is om in een bepaalde vorm te investeren, of het zinloos is of te veel risico’s met zich meebrengt. Aan elke belegging zijn per slot van rekening risico’s verbonden, maar dit dient u goed in te schatten.

Beleggingen in obligaties

Met staatsobligaties, zeker als het om Nederland gaat, heb je meer vertrouwen dan wanneer je belegt in bedrijfsobligaties. Dit komt omdat Nederland een redelijk stabiel land is dat niet snel failliet zal gaan. Dit zorgt er onder andere voor dat de rente op Nederlandse staatsobligaties beduidend lager is dan bijvoorbeeld op Griekse, Spaanse of Portugese staatsobligaties, maar ook op de meeste bedrijfsobligaties. Logischerwijs is er een groter risico dat het bedrijf failliet gaat, dus wanneer u in bedrijfsobligaties wilt beleggen, moet u rekening houden met de mogelijkheid van wanbetaling. De wanbetaling wordt terugbetaald met de rente (of coupon) die op de obligatie is betaald.

Investeringen in onroerend goed

De vastgoedsector heeft door de jaren heen bewezen een redelijk stabiele markt te zijn, dus het is een logisch gevolg dat beleggen in vastgoed een redelijk stabiele en winstgevende vorm van beleggen is gebleken. Vastgoedbeleggingen leken altijd in waarde te stijgen, zowel bij individuele aankopen als bij beleggen in beursgenoteerd vastgoed. Een huis in 1995 zou wel eens de helft goedkoper kunnen zijn dan een paar jaar later rond 1999. Nogmaals, na een paar jaar, zeg 2008, zou het huis gemakkelijk weer met een derde van zijn waarde kunnen stijgen.

De waardestijging hield echter niet aan, in september 2001, rond de terroristische aanslagen van 9/11 in de VS, begonnen de vastgoedwaarden te dalen. Omdat woningen en commerciële ruimten niet verhuurd en onverkocht bleven, kelderden de prijzen. Uiteraard varieerde dit per regio en locatie, dus er was en is behoorlijk wat concurrentie in de PC Hoofdstraat Amsterdam, waar iedere (startende) ondernemer nog goed wil betalen voor een mooi bedrijfspand. De ene steen is de andere immers niet.

Grondstoffeninvesteringen (goud)

Goud is al eeuwenlang populair, maar ook schaars. Daarom is de waarde van het product aanzienlijk hoger dan bij veel andere grondstoffen. Gezien de stabiele hoge waarde van goud, zou je kunnen zeggen dat het vrij veilig is om erin te beleggen. Goud is echter sterk afhankelijk van de economische tegenslagen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Wanneer er sprake is van een economische neergang of de dreiging van onrust, ziet u de prijs van de troy ounce omhoogschieten. Als de economie het goed doet, zullen de investeringen in goud veel kleiner zijn, omdat beleggers vaak op zoek gaan naar andere winstgevende grondstoffen.

Beleggen in aandelen

Om actiever te kunnen reageren op marktontwikkelingen kunt u ervoor kiezen om te beleggen in individuele aandelen.

Als u op dit gebied wilt investeren, is het belangrijk om over goede kennis te beschikken. Spreads zijn belangrijk bij beleggen, zodat uw kansen en verliezen niet in hetzelfde gebied liggen. Diversificatie is vooral aan te raden voor individuele aandelen, aangezien aandelenfondsen vaak veel zelf uitkeren en er minder kans op verlies is. Ondanks diversificatie kan de waarde van individuele aandelen in korte tijd sterk dalen. De reden hiervoor kan van alles zijn, van een milieuramp tot een gerechtelijk bevel.

Fondsinvesteringen

In het fonds zit het vermogen van verschillende beleggers in één pot, wat zorgt voor diversificatie en dus voor een zekere zekerheid. Als je je als individuele deelnemer wilt uiten, is er een groot nadeel, omdat de fondsbeheerder de exclusieve rechten heeft om dat te doen. Stel dat u een sterke daling van de beurs verwacht, maar de fondsbeheerder niet, dan heeft u geen recht om het aandeel ergens anders te beleggen. Het enige dat u kunt doen, is uw aandeel in het gehele fonds verkopen. Het voordeel van aandelenfondsen is dat het instapniveau laag is en daardoor over het algemeen een goede spreiding en strategie.

Beleggingen in derivaten

De waarde van derivaten is gerelateerd aan de onderliggende waarde en het producttype. Experts benutten met name kansen om risicobeperking te waarborgen en opwaartse rendementen te optimaliseren. Beleggen in derivaten vereist slechts een beperkte investering, maar doordat ze gekoppeld zijn aan de onderliggende waarde is het effect vaak veel groter. Daarom worden derivaten ook wel leverage genoemd. Bij het starten van investeringen als individu, kan hefboomwerking in twee richtingen gaan. Dit kan zowel winst- als verliesvermenigvuldiging opleveren. Het risico is hoog, maar de winst kan dat zeker ook zijn.€