Beleggingsinstrumenten en risico’s

Aan beleggingsinstrumenten zijn verschillende risico’s verbonden. Het risiconiveau van een beleggingsproduct bepaalt vaak het potentiële rendementsniveau. Hoe hoger het risico, hoe groter de kans op een positief rendement. Als u bijvoorbeeld in aandelen wilt beleggen, is het verstandig om u bewust te zijn van de risico’s. In dit artikel worden verschillende beleggingsinstrumenten en de daaraan verbonden risico’s toegelicht. Een prima startpunt voor beleggen voor beginners!

Beleggingsinstrumenten en risico’s

Aan beleggingsinstrumenten zijn verschillende risico’s verbonden. Afhankelijk van uw financiële situatie en hoeveel risico u wilt nemen, kunt u bepaalde beleggingsinstrumenten gebruiken om rendement te behalen. Risicovolle beleggingsproducten hebben vaak een hoger rendement dan beleggingsproducten met een laag risico.

Welke beleggingsinstrumenten zijn er?

Als u wilt gaan beleggen, kunt u kiezen uit verschillende beleggingsinstrumenten. Hieronder leest u wat deze tools zijn en welke risico’s eraan verbonden zijn.

Acties

Een aandeel is een bewijs van deelname in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Een aandeel omvat in principe ook stemrecht en recht op dividend.

Trackers

De officiële naam van Tracker is een op de beurs verhandeld fonds. De tracker volgt een bepaalde index. De index heeft een bepaalde waarde en weging. Een tracker heeft exact dezelfde waarde en weging als de index waarnaar hij verwijst. Trackers vertegenwoordigen vaak een deel van de waarde van een index. Het kan een tiende zijn, maar ook een honderdste van een euro.

obligaties

Een obligatie (papier) is een schuldbewijs met een vaste looptijd. De obligatie geeft aan het einde van de looptijd recht op terugbetaling van het deposito plus een vaste rente. De obligatie verleent geen stemrechten of eigendomsrechten in de emittent. De uitgifte wordt uitgevoerd door bedrijven, overheden en overheden.

(Beursgenoteerde) beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds is een collectief beheerd vermogen. Dit kapitaal bestaat uit het vermogen van verschillende deelnemers, die belegd zijn in effecten. Deze effecten bestaan ​​meestal uit aandelen en/of obligaties. Kortom, een beleggingsfonds is kapitaal dat is verdeeld over verschillende andere fondsen, vaak met een specifiek thema zoals onroerend goed, IT, industrie of geografie.

garanties

Warrants zijn effecten die het recht geven om binnen een bepaalde periode aandelen te kopen of te verkopen. Het is altijd een vast aantal tegen een vaste, vaste prijs. Aandelen kopen worden call-warrants genoemd, aandelen verkopen worden put-warrants genoemd. Warrants worden uitgegeven door banken en zijn anders dan obligaties.

Sprinters, turbo’s en snelheden

Sprinters, turbo’s en snelheden maken een snelle reactie op de marktvraag mogelijk. Deze beleggingsproducten hebben een stop-loss. Dit betekent dat ze nooit negatief kunnen worden als ze verloren gaan. Door het hefboomeffect van deze producten hebben ze een hoog winstpotentieel voor een beperkte investering. Het enige dat u kunt verliezen, is uw investering.

Gestructureerde producten

Gestructureerde producten zijn effecten uitgegeven door banken. Deze effecten worden gekenmerkt door een vaste looptijd en terugbetaling gekoppeld aan externe factoren zoals de prijs van een index, valuta, grondstof of een combinatie daarvan.

Investeringen en risico’s

Wanneer u kiest voor een bepaald beleggingsinstrument, kiest u voor een bepaald risico waarmee u wilt beleggen. Risico en rendement zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Een groter risico betekent vaak een groter winstpotentieel. Hieronder staan ​​per beleggingsproduct de bijbehorende risico’s weergegeven.

Acties

De koers van het aandeel kan dalen. Dit betekent dat het kan dalen tot onder de prijs waartegen de voorraad is gekocht. In sommige gevallen kan de aandelenkoers bij een faillissement tot nul dalen.

Trackers

Aan de index hangt een tracker. De prijs van de index kan dalen, waardoor de prijs van de tracker ook daalt.

obligaties

Als de marktrente aanzienlijk hoger is dan de obligatierente, is het onrendabel om de obligatie tussentijds te verkopen. Ook bestaat het risico dat de uitgever failliet gaat en u uw geld niet terugkrijgt.

(Beursgenoteerde) beleggingsfondsen

Aangezien dit product een combinatie is van aandelen en/of obligaties, zijn de risico’s vergelijkbaar met die van aandelen en obligaties. Het risico kan worden beperkt door activa over verschillende fondsen te verdelen.

garanties

Bij warrants bestaat het risico dat de prijs waartegen aandelen kunnen worden gekocht of verkocht hoger of lager is dan de marktprijs. Als gevolg hiervan kan het recht om te kopen of te verkopen waardeloos worden.

Sprinters, turbo’s en snelheden

Gezien het hefboomeffect van deze producten is de investering risicovoller. Verliezen zullen hoger zijn, maar door het stop-loss ontwerp kan het nooit negatief worden. Anderzijds is de winst ook hoger.

Gestructureerde producten

Voor dit type product zijn de specificaties vastgelegd in het contract. Het definieert ook het risico. In de meeste gevallen is de belangrijkste op zijn minst gegarandeerd. Dit vormt een beperkt risico.€