Beleggingsfondsen: wat zijn hedgefondsen of hedgefondsen?

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw groeien zogenaamde “hedgefondsen” of hedgefondsen op de aandelenmarkt. Hedgefondsen nemen een speciale plaats in op de aandelenmarkt en hebben bij de beleggingen de reputatie nogal vaag en abstract te zijn. Dit komt deels omdat hedgefondsen hun eigen regels en doelen meer hebben en stellen dan conventionele beleggingsfondsen. Bovendien rekenen ze altijd op hoge rendementen, ook als de beurs slecht is. Vooral vanwege dat laatste is er veel kritiek op de werking van dit soort beleggingsfondsen. Wat zijn hedgefondsen precies en hoe werken ze?

Wat zijn hedgefondsen?

Hedgefondsen of
hedgefonds
zijn
beleggingsfonds
die zich op alle mogelijke manieren proberen te bedekken of
een heg
tegen een neergang of crisis op de aandelenmarkt. Het doel is om een ​​hoog rendement te behouden, zelfs als de aandelenmarkt slecht is. Hedgefondsen nemen een bijzondere plaats in op de internationale aandelenmarkt omdat ze aan minder regelgeving onderworpen zijn dan traditionele beleggingsfondsen. Hedgefondsen stellen vrijwel hun eigen regels en doelen.

Oorsprongsnaam “hedgefonds”

“heg”

De term hedgefonds komt van het Engelse woord hedge, wat letterlijk betekent: grens, gebieds- of ruimtegrens. In de financiële wereld is de betekenis uitgebreid tot ‘het afdekken of afdekken van financiële risico’s’. Daarom kun je hedgefondsen zien als beleggingsfondsen die zich zoveel mogelijk willen indekken tegen onverwachte schommelingen op de financiële markten.

verdediging?

Hedgefondsen zijn ook gericht op het voorspellen van valutaschommelingen. Het doel is om een ​​zo hoog mogelijk rendement te behalen en tegelijkertijd financiële risico’s te beperken. Hedgefondsen zijn op zich defensieve beleggingsfondsen omdat ze zoveel mogelijk risico willen vermijden.

Werking van hedgefondsen

Activaklassen

Hedgefondsen streven naar een zo hoog mogelijk rendement uit bepaalde beleggingscategorieën. Ze kunnen in allerlei categorieën beleggen, zoals aandelen, obligaties of bepaalde valuta. De belangrijkste categorie hedgefondsen zijn long/short-aandelenfondsen.

“Korte” aandelen

Long/short-aandelenfondsen kopen aandelen die volgens hen ondergewaardeerd zijn en verkopen aandelen die volgens hen overgewaardeerd zijn. Maar deze fondsen verkopen deze aandelen zonder ze daadwerkelijk te bezitten, omdat ze aandelen lenen van financiële instellingen. Op deze manier verkopen wordt ook wel
“kort”
genaamd.

Kritiek op hedgefondsen

speculanten

Hedgefondsen krijgen veel kritiek te verduren op de internationale aandelenmarkt. Hedgefondsen die speculeren op dalende aandelen- of valutakoersen kunnen veel baat hebben bij een beurscrisis. Grote winsten maken terwijl gewone beleggers grote verliezen lijden, maakt hedgefondsen niet populairder.

Kosten

Critici stellen dat een dergelijke stap een risico vormt voor de stabiliteit van het hele financiële systeem. Andere kritiekpunten zijn de directe of indirecte beïnvloeding van bedrijfsaandelen en de relatief hoge kosten van hedgefondsen.€