Beleggingsfonds

Wat zijn de voor- en nadelen van collectief beleggen (of via beleggingsfondsen). We zetten ze voor je op een rij. We geven ook een overzicht van de verschillende soorten fondsen en hoe ze te kiezen.

Voordelen van collectieve beleggingen:

  1. Zelfs met kleine activa kan de portefeuille goed worden gediversifieerd. Het toewijzingsbeleid verschilt van fonds tot fonds: één land, één mondiale hoek, één industriesector, bedrijven met een hoog dividend.
  2. Het beheer van het fonds wordt overgelaten aan de professionals.
  3. Ook is het mogelijk om te beleggen in moeilijk bereikbare markten (vastgoed, buitenlands vermogen, fiscale voordelen zoals groene en sociaal ethische beleggingen).

Nadelen van collectieve beleggingen:

  1. Geen impact op investeringsbeleid
  2. Afhankelijk van de kwaliteit van de vermogensbeheerder
  3. Kosten:

De directe inkomsten uit contanten en obligatiefondsen bestaan ​​voornamelijk uit rentebetalingen. Voor aandelen bestaat het uit dividenden. Het rendement wordt doorgaans jaarlijks bepaald en uitbetaald in extra aandelen of extra tranches. Prijsveranderingen van het fonds zelf bepalen het impliciete rendement.

De passieve beleggingsstijl streeft naar een resultaat dat even goed is als de “markt”: er wordt een benchmark gekozen. Actieve fondsen streven ernaar deze benchmark te verslaan: een hoger rendement gaat natuurlijk hand in hand met een hoger risico.

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen met een passieve beleggingsstijl (bijvoorbeeld het rendement op staatsobligaties met een looptijd van 5 jaar) willen natuurlijk net zo goed presteren als de markt. Een obligatiefonds kan echter een actieve beleggingsstijl nastreven door zich te richten op:

Aandelenindexfondsen

Aandelenindexfondsen (passief) beleggen hun vermogen met een verdeelsleutel zoals de AEX. Hier kan een actief beleid worden gemaakt met behulp van:

speciale fondsen

Speciale fondsen (actief risicobeheer):

Verplichte informatie in het financiële informatieboekje van het fonds: