Beleggingen in staatsobligaties

Een staatsobligatie is een obligatie die door de overheid wordt uitgegeven om de staatsschuld te dekken. Obligaties in Nederland worden uitgegeven door een agentschap van het Ministerie van Financiën. Het is gevestigd in Amsterdam. Er worden zowel kortlopende als langlopende leningen verstrekt. De obligaties worden meerdere keren per jaar uitgegeven, waarna bedrijven en particulieren de mogelijkheid krijgen om in te schrijven.

staatsobligaties

Er zijn verschillende manieren waarop deze staatsobligaties worden uitgegeven. Het eerste systeem is het metersysteem. Beleggers kunnen dan inschrijven tegen een vooraf overeengekomen prijs. Bij meer belangstelling kan het Agentschap de prijs verhogen. Als er meer vraag is, krijgt de voorraad een lager rendement. Dit komt omdat het land het zich kan veroorloven. Er wordt echter ook altijd rekening gehouden met de rente van eerder uitgegeven obligaties, zodat de koersen niet te veel verschillen.

Aanbestedingssysteem

De tweede manier waarop staatsobligaties worden uitgegeven, is via een tendersysteem. In dit systeem maakt het Agentschap de rente bekend die kan worden geleend, maar de leenprijs wordt pas definitief vastgesteld nadat de registratie is voltooid. Beleggers kunnen aangeven tegen welke hoogste prijs ze willen lenen. Hoe hoger de rente, hoe hoger de rente die ze willen lenen.

Emissieniveau

Een lage uitgifteprijs betekent dat er meer geld binnenkomt, maar de lening is duurder voor de staat. Aan het einde van de looptijd krijgt de belegger zijn geld en de daarvoor betaalde rente terug. In de huidige kredietcrisis is het voor verschillende overheden erg moeilijk om via staatsobligaties voldoende geld op te halen. De vraag is toegenomen omdat staatsobligaties als veilig worden beschouwd. De overheid kan het zich niet veroorloven om de schulden niet af te lossen. Maar met alle reddingsoperaties hebben de verschillende regeringen vele miljarden nodig en is er veel minder kapitaal op de markt dan voorheen. Banken hebben ook veel minder geld om in staatsobligaties te beleggen.

China en de Verenigde Staten

Veel Amerikaanse staatsobligaties worden door China opgekocht, maar ook China kampt met de gevolgen van de crisis en heeft aangegeven meer in zijn economie te willen investeren. Daarnaast wil de Amerikaanse overheid niet te afhankelijk worden van China. De macht van China neemt toe naarmate ze meer Amerikaanse schatkisten bezitten, omdat ze de Amerikaanse economie kunnen beïnvloeden. Als China zijn staatsobligaties zou verkopen, zou de Amerikaanse economie instorten.

Afrikaanse staatsobligaties

Sinds ongeveer 2014 worden ook de staatsobligaties van verschillende Afrikaanse landen, zoals Ghana, Nigeria en Oeganda, als een interessante belegging beschouwd. Dit komt doordat de Afrikaanse economieën zich snel herstellen. Tegelijkertijd blijven de risico’s van deze obligaties relatief hoog, aangezien Afrika een volatiel continent blijft.€