Beleggingen in opties en warrants

Wat betekent het om te beleggen in opties (put of call) en te beleggen in warrants (gedekt of ongedekt)? Wat zijn de mogelijkheden op de beurs? Een optie of warrant in goud of zilver kan bijvoorbeeld grote winsten opleveren door hefboomwerking. Met een warrant heeft u het recht om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen tegen de vermelde uitoefenprijs. Geen verplichting, zoals bij de optie. Er zijn ook verschillen en overeenkomsten tussen opties en warrants. Beleggen met warrants en opties biedt nieuwe kansen om hoge rendementen op de aandelenmarkt te behalen, vooral voor de swingtrader die leeft van optiepremies, kopen en verkopen

Winst met opties en warrants op de beurs

Wat is een beleggingsoptie, optiepremie, call- of putoptie?

U betaalt een optiepremie voor het recht om de optie uit te oefenen. Er zijn twee soorten opties waarin u kunt beleggen:

Een recht gaat altijd gepaard met een plicht. Dit betekent dat als iemand zijn recht om te kopen of te verkopen wil uitoefenen, er altijd een optiehouder is die de verplichting heeft om het te zetten of te nemen.

Notering van opties op de beurs en uitoefenprijs

Besteed speciale aandacht aan complexe afkortingen. UN, C, 20220916, 16.00 betekent bijvoorbeeld dat u een calloptie heeft op Unilever die afloopt op 16 september 2021 om 16.00 uur Tot die datum heeft u het recht om 100 Unilever-aandelen te kopen tegen de aangegeven optieprijs. De uitoefenprijs is de prijs die u moet betalen als u uw rechten daadwerkelijk uitoefent (kopen, verkopen). Let altijd op de expiratiedatum, wanneer de optie afloopt. Soms is het handig om voor een rollover-optie te kiezen om verliezen op de optie te voorkomen.

Wat zijn investeringsgaranties?

De eigenaar van de warrant heeft het recht gekocht om effecten, de onderliggende waarde, te kopen of te verkopen. Net als bij opties kan de onderliggende waarde van alles zijn. Denk aan aandelen, een mand met aandelen, obligaties of vreemde valuta. De prijs waartegen dit mogelijk is, wordt vooraf bepaald. De koers van de warrant op de beurs is minstens gelijk aan de werkelijke waarde van de warrant. Er wordt een extra premie toegevoegd die afhankelijk is van de looptijd van de garantie en de volatiliteit of volatiliteit van de onderliggende waarde. Houd er rekening mee dat de garantie geen verplichting heeft voor de koper. Wel is de looptijd van de warrant van belang, want met het verstrijken van de looptijd vervalt ook het gebruiksrecht. Toegegeven, de looptijd van een nieuwe warrant is meestal langer dan de looptijd van een nieuw uitgegeven optie. Er is nog een belangrijk verschil tussen opties en warrants: een warrant wordt uitgegeven door een financiële instelling, terwijl een optie wordt uitgegeven door een effectenbeurs.

Verschillen tussen optie en garantie

De belangrijkste verschillen tussen warrants en opties zijn:

Soorten warrants

We onderscheiden de volgende garanties:

1. Gedekt bevel:

In het geval van een gedekte warrant zorgt de uitgevende partij ervoor dat de verplichtingen die voortvloeien uit de uitoefening van de garantie te allen tijde kunnen worden nagekomen. Volledig gedekte warrants zijn de klassieker onder de warrants.

2. Ongedekt bevel

Ongedekte warrants worden uitgegeven voor kapitaalgroei tijdens hun uitoefening. Het is niet mogelijk om het maatschappelijk kapitaal te verhogen als het gebruik van de garantie niet meer rendabel is en er dus niets gebeurt.

3. Dagvaardingsbevel

De waarde van de terugkoopgarantie stijgt als ook de waarde van de onderliggende waarde stijgt. Een dagvaarding gaat een lange weg. U profiteert dan als de prijzen stijgen. Een call-warrant geeft u het recht om de onderliggende waarde te kopen.

4. Verkooporder

De put-warrant stijgt in waarde wanneer de onderliggende waarde daalt: u neemt verlies. Een put-warrant geeft u het recht om de onderliggende waarde te verkopen.

Wat zijn de risico’s van garanties?

Warrants zijn in de eerste plaats bedoeld voor meer ervaren beleggers. De looptijdwaarde verandert wanneer de looptijd, rente en onderliggende waarde veranderen. Ook heb je te maken met leverage: je betaalt veel minder voor de garantie dan wanneer je direct in de onderliggende waarde belegt. Ervaren beleggers gebruiken warrants niet alleen om uit de warrants zelf te verdienen, maar ook om risico’s te beperken. Het grote voordeel van de garantie is dat u niet meer kunt verliezen dan het bedrag dat u heeft ingelegd. Een warrant is ook een gemakkelijke manier om toegang te krijgen tot allerlei soorten investeringen in de wereld die anders moeilijk toegankelijk zijn.

Lees verder