Beleggingen in obligaties met variabele rente

Uw belegging beschermen tegen inflatie met een obligatie? Of gebruik obligaties met variabele rente, inflatiegekoppelde obligaties, wanneer de rente en de inflatie stijgen. Bescherm uw beleggingen tegen inflatie. Deze obligatie heeft dus geen vaste couponrente maar een variabele rente. Met deze obligaties met variabele rente, obligaties met variabele rente, inflatiegekoppelde obligaties, inflatieobligaties en variabele langlopende obligaties profiteert u wanneer de rente stijgt. De couponrente kan gedurende de looptijd veranderen met de marktrente. Het heeft ook een zeer positief effect op de aandelenkoers van deze obligaties. Ook als u verwacht dat de rente gaat stijgen, kunt u nu voordelig kopen. Een voorbeeld zijn ABN AMRO Inflatie Obligaties.

Bescherm uw vermogen tegen inflatie met gekoppelde obligaties

Nu velen verwachten dat de inflatie zal stijgen, is het goed om uw spaargeld en vermogen te beschermen tegen de effecten van inflatie. Dit kan bijvoorbeeld door obligaties te kopen met een variabele couponrente. Ze stijgen met de marktrente. In tegenstelling tot obligaties met een vaste couponrente profiteert u bij een inflatiegekoppelde obligatie van inflatie en dus van een stijgende rente. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

Wat zijn obligaties bij beleggen in obligaties?

Op school leren we dat een obligatie een lening is met een vaste couponrente. Obligaties lijken zo op een spaarrekening met vaste rente waar u op een bepaalde datum rente krijgt, een spaardeposito. Er zijn enkele opvallende verschillen tussen obligaties en een spaarrekening:

Obligaties met variabele rente

Maar op bovenstaande zijn allerlei varianten ontwikkeld. Zo zijn er obligaties die helemaal geen couponrente opleveren. Nul bindingen. Of obligaties met variabele rente. Obligaties met variabele rente zijn aantrekkelijk in tijden van inflatie of wanneer inflatie naar verwachting spoedig zal plaatsvinden. Bij een gewone obligatie resulteert een stijgende marktrente in een lagere aandelenkoers omdat de obligatie minder aantrekkelijk is geworden dan obligaties die opnieuw worden uitgegeven tegen een hogere rente. Door de aandelenkoers te verlagen, wordt het effectieve rendement per herbelegde euro min of meer gelijk gemaakt. Voor obligaties met een variabele rente is de situatie iets anders. Omdat obligaties stijgen met een hogere rente, blijven ze aantrekkelijk voor beleggers. Hoe interessant het wordt, hangt af van de onderliggende voorwaarden van de obligatie en de verwachtingen over toekomstige rentetarieven en inflatie.

De obligatie is gekoppeld aan de marktrente

Obligaties met variabele rente kunnen op vele manieren aan de marktrente worden gekoppeld. Er zijn obligaties die direct doorgeven wat de marktrente doet, maar er zijn ook obligaties die rentestijgingen boven een bepaald niveau slechts gedeeltelijk of volledig doorgeven. Ook is het van belang welke peildatum van toepassing is. De koppeling met de rente gebeurt vaak één keer per jaar. Hoe verder de peildatum vanaf nu ligt en hoe lager de hefboomwerking, hoe gevoeliger de obligatiekoers blijft voor veranderingen in de marktrente. We moeten ook voorzichtig zijn met het begrip marktbelang. Sommige obligaties hanteren een 30-jaars swaprente of bijvoorbeeld een 5-jaars rente. Alles is mogelijk als indicator.

Voorbeeld berekening rendementsobligatie:

Stel dat u een obligatie met variabele rente heeft met een maximale couponrente van 7%, waarbij de jaarlijkse couponrente gelijk is aan de 5-jaarsrente. Laten we zeggen dat de marktrente 4% was en stijgt naar 4,5%. Dan krijgt u vanaf de nieuwe afschriftdatum tot en met de eerstvolgende afschriftdatum 4,5% couponrente. Stel nu dat de rente stijgt naar 7%, dan stijgt uw couponrente en rendement naar 6%.

Uit dit voorbeeld wordt duidelijk dat als de obligatie stijgt tot 4,4%, de obligatie zal blijven renderen volgens de ontwikkeling van de marktrente. Het effect op de prijs zal beperkt zijn, tenzij veel hogere inflatie wordt verwacht. Als de rente tot 7% ​​stijgt, red je het niet met deze obligatie, waardoor de koers daalt. Maar zelfs dan is het effect op de prijs waarschijnlijk minder dan bij een gewone obligatie.

ABN AMRO inflatie obligatie

Voorbeeld. Laten we zeggen dat de ABN AMRO Inflation Bond een looptijd heeft van tien jaar. Naarmate de Europese inflatie stijgt, stijgen de nominale waarde en de rente. Het wordt interessant als de Europese inflatie de komende tien jaar boven de 2,5 procent uitkomt.

Slotobligaties kopen

Bij inflatie is een vlottende obligatie een interessante belegging omdat de couponrente in principe meebeweegt met de marktrente. Zo behoudt de obligatie zijn waarde. De voorwaarden van de obligatie bepalen in hoeverre dit gebeurt en daarmee de koersontwikkeling van uw effecten. De aandelenkoers van een gewone obligatie zal sterk dalen bij hogere rentetarieven, maar u zult het niet erg vinden als u de looptijd uitzit. Het hangt dus vooral af van uw voorkeuren en uw risicobereidheid welke obligaties het beste bij u passen. Dus kijk en vergelijk.

Lees verder