Beleggen, wat zijn de vormen?

Er zijn veel manieren om te beleggen, zowel op korte als op lange termijn. U kunt bijvoorbeeld beleggen in grondstoffen, aandelen, obligaties of onroerend goed. Welke andere soorten investeringen zijn er? En wat betekenen al deze vormen? Dit zijn allemaal belangrijke vragen die u moet stellen voordat u daadwerkelijk gaat beleggen.

Beleggen in obligaties

Een obligatie is eigenlijk een schuldbewijs dat kan worden onderverdeeld in twee categorieën: staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Beide zijn leningen voor vaste of onbepaalde tijd, met een vaste of variabele rente.

staatsobligaties

Een staatsobligatie is een soort dekking die door de Nederlandse overheid wordt verstrekt om haar financieringstekort te herfinancieren en haar schulden terug te betalen door middel van leningen aan de markt. Een agentschap van het ministerie van Financiën geeft hiervoor obligaties uit, die vervolgens door particulieren of institutionele beleggers kunnen worden gekocht. Er is veel vertrouwen in het kopen van een staatsobligatie zolang Nederland blijft bestaan. Na het verstrijken van de looptijd krijgt de koper zijn geld terug, inclusief de afgesproken rente. Dit kunnen staatsobligaties zijn met een vaste of onbepaalde looptijd.

bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties zijn eigenlijk leningen van investeerders aan bedrijven. Over het algemeen geven bedrijven obligaties uit om te investeren of te herfinancieren. Een bedrijfsobligatie heeft een vaste of variabele rente (coupon). Bedrijven gaan echter veel vaker failliet dan bijvoorbeeld de Nederlandse overheid, waarbij het risico bij een bedrijfsobligatie automatisch groter is dan het risico bij een staatsobligatie.

Bij een bedrijfsobligatie geldt: hoe slechter de kredietwaardigheid van de uitgevende onderneming, hoe hoger de rente (coupon). Als je kijkt naar de wet van risico en rendement, staat dat de rente op een bedrijfsobligatie meestal hoger is dan op een staatsobligatie van hetzelfde land.

Investeringen in onroerend goed

Investeren in vastgoed is een investering op lange termijn. Kortom, het is een steenhandel. Door een tweede of eventueel derde woning te kopen en deze vervolgens te verhuren, investeert u direct in onroerend goed. Aan de ene kant profiteer je van de huurinkomsten, maar aan de andere kant hoop je op een waardestijging van de woning die je hebt gekocht. U kunt ook indirect beleggen in vastgoed, bijvoorbeeld door te participeren in een vastgoedfonds. Dit betekent dat u als belegger investeert in een ander bedrijf dat vastgoed ontwikkelt of bezit. Dat kunnen woningen, kantoren, winkels zijn, maar ook bedrijfsruimten. Winst kan komen uit huurinkomsten, maar ook uit verkopen wanneer het onroerend goed in waarde is gestegen. Twee voorbeelden van beursgenoteerde vastgoedfondsen zijn Unibail-Rodamco en Corio.

Beleggingen in valuta

De valuta is wettig betaalmiddel in het land waar u ook kunt beleggen. U kunt in de ene valuta kopen en in een andere valuta betalen. Wanneer u een valutapaar koopt, wordt dit ‘long’ genoemd en wanneer u het verkoopt, wordt het ‘short’ genoemd.

Investeringen in goederen

Er zijn een aantal belangrijke grondstoffen om in te investeren. De meest bekende zullen zijn: ruwe olie, koper, goud en zilver. Meestal worden goederen aangeduid met het Engelse woord commodities, maar ook bulkgoederen. Grondstoffen omvatten voornamelijk: metalen, landbouwproducten en brandstof. Het zwaartepunt van de handel in grondstoffen is de Chicago Futures Exchange. Grondstoffen worden voornamelijk verhandeld via futures-contracten.

Goud

Goud is eigenlijk nog steeds de belangrijkste grondstof, dat was het in het verleden en dat is het nog steeds. Dit komt vooral door de grote schaarste van het product, maar ook door de waarde, die door de eeuwen heen vrij stabiel is gebleken. Goud is een echte financiële pijler en de waarde ervan, of de prijs van goud, wordt uitgedrukt in dollars per troy ounce.

Beleggen in aandelen

De meeste mensen staan ​​vooral bekend om het beleggen in aandelen. Als u een aandeel bezit, heeft u recht op een participatie of dividend. Aandelen kunnen weer op de beurs worden verhandeld, het kopen en verkopen van aandelen kan rendement opleveren. Bij dit rendement zijn twee categorieën te onderscheiden: in een beleggingsfonds, maar het is ook mogelijk om direct in bepaalde aandelen te beleggen.

Aandelenfonds

Wanneer u aandelen van een aandelenfonds koopt, heeft u automatisch geen invloed op de aandelenselectie of het aan- en verkoopbeleid. Dit recht blijft bij de fondsbeheerder. Met name banken en verzekeringsmaatschappijen hebben veel aandelenfondsen opgericht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op consumentgerichte aandelenfondsen en managers. Een aandelenfonds is doorgaans een kopie van een index zoals de AEX. Dit betekent niet dat het totale investeringsbedrag in AEX wordt belegd, wat diversificatievoordelen oplevert.

Directe investeringen in aandelen

Als u als belegger invloed wilt uitoefenen op de individuele effecten waarin u belegt, kunt u direct in aandelen beleggen. Wanneer u een individueel aandeel koopt, koopt u een deel van het bedrijf. Dit kan rendement opleveren, aangezien de waarde van de gekochte aandelen in de loop van de tijd kan stijgen, maar ook door dividenden te ontvangen. Het handelen in individuele aandelen is echter veel moeilijker en vereist veel inzicht en flexibiliteit. Je moet zowel actuele als toekomstige ontwikkelingen kunnen inschatten.

Investeren in fondsen

Fondsinvesteringen verzamelen in feite geld van verschillende investeerders. De deposito’s van deze verschillende beleggers worden samengevoegd en vervolgens als één geheel beheerd. Vooral grotere banken creëren vaak hun eigen fondsen. Om een ​​duidelijker beeld te geven, onderscheiden we de meest voorkomende fondsen:

Beleggingen in derivaten

Derivaten zijn afgeleide financiële producten. Om de waarde van derivaten te berekenen, kijken we naar de waarde van een andere grondstof, zoals een aandeel, olie of valuta. De tweede asset waar we naar kijken, wordt de onderliggende asset genoemd. Opties en futures zijn de meest bekende soorten derivaten.

Keuze

Met een optie koopt u het recht om op een bepaald moment tegen een vooraf afgesproken prijs een bepaald aandeel te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie). Het is een recht en dus geen verplichting. Voor dit recht bent u premie verschuldigd.

in de toekomst

In de toekomst komen twee partijen overeen om een ​​vooraf bepaalde hoeveelheid van een goed af te handelen tegen een vooraf bepaalde prijs op een vooraf bepaald tijdstip.€