Beleggen voor beginners: risicospreiding is waar het om gaat

Aan elke belegging zijn risico’s verbonden. Het belangrijkste bij beleggen is om uw beleggingsrisico voldoende te spreiden. De uitdrukking “leg niet al je eieren onder één kip” geldt ook voor financiële zaken. En bij diversificatie moet u niet alleen letten op risico’s, maar ook op liquiditeit.

Beleggingsliquiditeit

Geld dat op een betaalrekening staat waar u elke dag toegang toe heeft, is extreem liquide, maar biedt ook een klein rendement. Hoe langer je het geld kunt missen, hoe hoger de opbrengst. Maar als het om liquiditeit gaat, moet u geld niet langer vastzetten dan u zich onder normale omstandigheden kunt veroorloven te verliezen. Concreet betekent dit:

Diversificatie van risico in beleggingen

Wat betreft risico’s is het uitgangspunt dat het aantal risicodragende beleggingen in uw portefeuille kan toenemen naarmate uw belegd vermogen toeneemt. En risico is niet iets dat u per definitie moet vermijden bij beleggen, maar u moet er rekening mee houden. Concreet betekent dit:

Hoe het risicogedeelte van uw portefeuille verder te diversifiëren?

Overigens moet u altijd proberen om in het meest risicovolle deel van de portefeuille verder te diversifiëren. Enkele suggesties in dit verband: