Beleggen voor beginners: beleggen in beleggingsfondsen

Beleggen is voor veel beginners erg moeilijk. Wat is de beste manier om te beleggen in beleggingsfondsen en waar moet u op letten? Door te beleggen in een beleggingsfonds, spreidt een belegger zijn geld over meerdere soorten effecten, over regio’s en over verschillende sectoren. Het spreidt de risico’s. De belegger besteedt het werk ook uit. Het bespaart veel tijd. Het is voor een belegger verstandig om eerst uit te zoeken welke beleggingsfondsen het goed doen, zodat hij zijn geld niet belegt in slecht presterende fondsen.

Beleggen in een beleggingsfonds

Wat is een beleggingsfonds?

Een betekenis
beleggingsfonds
is de:

Een beleggingsfonds is een collectieve belegging in verschillende effecten, afhankelijk van het doel van het fonds. Het Fonds kan beleggen in aandelen, vastrentende waarden of onroerend goed, of een combinatie van deze categorieën.¹

Effecten
is een verzamelnaam voor waardepapieren (verhandelbare effecten) zoals aandelen, obligaties, opties, futures en warrants.

Een beleggingsfonds is eigenlijk een
effectenportefeuille
gerund door experts en open voor iedereen. Deze experts onderzoeken dagelijks bedrijven, producten en grondstoffen (zoals goud of koffie) om hun investeringswaarde te bepalen. Zij moeten uitzoeken of de investering interessant is, een behoorlijk rendement oplevert, (in de toekomst) winst oplevert en goed is beschermd tegen alle mogelijke risico’s. Daarvoor is kennis nodig die de gemiddelde belegger vaak mist. Deze experts moeten de markt-, economische en politieke ontwikkelingen voortdurend in de gaten houden en anticiperen op eventuele veranderingen en risico’s. Ook prijsontwikkelingen mogen niet aan hun aandacht ontsnappen. Door te participeren in een beleggingsfonds kan de individuele belegger gebruik maken van de uitgebreide en specialistische kennis van specialisten en professionals.

De meeste beleggingsfondsen zijn aangesloten bij banken en verzekeringsmaatschappijen, maar er zijn ook beleggingsfondsen die worden beheerd door kleinere vermogensbeheerders en effectenmaatschappijen. Al deze instellingen worden gecontroleerd
Autoriteit Financiële Markten
(AFM), een onafhankelijke toezichthouder op de spaar-, krediet-, beleggings- en verzekeringsmarkt.

Prospectus van beleggingsfondsen

De handel in overdraagbare effecten zonder een goedgekeurd prospectus is verboden. De fondsmanager bepaalt een
prospectus
bepaalt in welke regio’s en sectoren hij belegt en of hij ook belegt in bijvoorbeeld obligaties. Het prospectus kan door iedereen worden ingezien, het is een openbaar document. Zonder gebruik te maken van een goedgekeurd prospectus is het in Nederland verboden effecten aan te bieden conform art. 5:2 van de Wet op het financieel toezicht.

Het prospectus moet zijn opgenomen in het AFM-register. Deze waakhond toetst ze aan de volgende drie vereisten:

Prospectus kan niet van de ene op de andere dag worden gewijzigd. Zo zal een Aziatisch aandelenfonds niet ineens gaan beleggen in Zuid-Amerika. In het kader van het prospectus mag de fondsbeheerder echter zijn eigen keuze maken. Hij kan beleggen in ontwikkelde landen zoals Japan en Hong Kong, maar ook in ontwikkelingslanden zoals China en India. Het prospectus helpt beleggers bij het maken van een goede keuze.

Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds?

Beleggen in beleggingsfondsen heeft de volgende voordelen:

Diversificatie of proliferatie

Een beleggingsfonds kan in honderden of zelfs duizenden bedrijven beleggen. Het spreidt het risico. Diversificatie verkleint het risico op ernstige verliezen als gevolg van problemen in een bepaald bedrijf of branche. Ook is het voor beleggingsfondsen van belang om niet al het geld in één fonds te steken, bijvoorbeeld een Europees vastgoedfonds, maar te verdelen. Maar door een gemengd fonds te kopen dat belegt in een mix van obligaties, aandelen, vastgoed en liquiditeiten die wereldwijd belegt, is de belegger in één keer klaar.

Voor een betaalbare prijs

Wie zelf een volledig gediversifieerde portefeuille wil opbouwen, heeft al snel enkele duizenden euro’s nodig om die op te bouwen. Beleggen in een beleggingsfonds kan echter al voor een paar dollar. U kunt er ook voor kiezen om regelmatig 50 euro in het fonds te beleggen, laten we zeggen elke maand. Kortom, het investeringsfonds is ook bedoeld voor de allerkleinsten.

Investeer periodiek

Het is verstandiger om geleidelijk te beginnen dan er in één keer met een emmer geld in te springen. Iedereen wil instappen als de aandelenkoersen laag zijn, maar niemand weet wanneer de bodem is bereikt. Daarom is het wenselijk om de inkoopmomenten te spreiden. Dit voorkomt instap in de hoogste prijs van het jaar. Dat zou jammer zijn.

Professioneel beheer

Veel beleggers hebben niet de tijd of kennis om hun persoonlijke beleggingen dagelijks te controleren en te beheren, om inkomsten zoals dividenden effectief te herinvesteren en om de financiële markten en allerlei soorten gebeurtenissen die de aandelenkoersen beïnvloeden te bestuderen. kijk naar de aandelen. Dat is precies het voordeel van beleggingsfondsen. Ze worden beheerd door professionals die ervaring hebben met het beleggen van geld en over de training, kennis, vaardigheden en middelen beschikken om verschillende investeringsmogelijkheden te verkennen.

Tijd besparen

De beheerder van het beleggingsfonds regelt alles. Een belegger hoeft niet elke dag naar zijn portefeuille te kijken en de beurs te volgen. Dit scheelt veel tijd die hij elders kan besteden.

flexibel

Veel banken bieden een of andere vorm van online beleggingsfondswinkels aan. Een voorbeeld is SNS Fundcoach, die een zorgvuldig samengestelde selectie heeft van meer dan 300 verschillende beleggingsfondsen van meer dan 40 dienstverleners. Een belegger kan vaak kosten besparen door in veel fondsen te beleggen zonder transactiekosten. Ook kan hij eenvoudig fondsen met elkaar vergelijken en met een druk op de knop overstappen als hij dat wil. Op deze manier kan de belegger zijn portefeuille flexibel wijzigen en aanpassen aan zijn persoonlijke voorkeuren, financiële doelstellingen of veranderende marktomstandigheden.

Dynamisch

Beleggingsfondsen stemmen hun portefeuille (binnen hun prospectus) actief af op veranderende marktomstandigheden. Dit uiteraard met als doel om elk jaar een positief rendement te behalen. Om dit te doen, moet de belegger de fondsbeheerder vertrouwen.

Opmerking

  1. http://www.deltalloydassetmanagement.nl/HomeNL/Begrippen-Beleggen-AC.htm

Lees verder