Beleggen op de aandelenmarkt: wat zijn aandelen?

Aandelen worden verhandeld op de beurs, maar wat zijn ze eigenlijk? Een aandeel is een aandeel in een bedrijf. Dit betekent dat uw aandeelhouder mede-eigenaar is van de onderneming. U heeft ook recht op winstdeling: dividend. Naast gewone aandelen zijn er ook preferente aandelen en prioriteitsaandelen. Ze geven bepaalde privileges aan hun eigenaren. Als particuliere belegger zult u hier echter niet snel mee te maken krijgen.

Acties

Volgens Van Dale is een aandeel “de zekerheid van een persoon die investeert in het kapitaal van een onderneming”. Dit betekent 2 dingen. Ten eerste kan een bedrijf geld dat iemand investeert gebruiken door een aandeel van het bedrijf te kopen. Ten tweede wordt de persoon die het aandeel koopt – de aandeelhouder – eigenaar van een klein deel van het bedrijf.

Er zijn ook acties voor kleinere bedrijven

Veel bedrijven hebben aandelen, ook kleinere bedrijven. Als het bedrijf meerdere eigenaren heeft, heeft elk van hen een bepaald aandeel in het bedrijf. Wanneer iemand het bedrijf wil verlaten of er is een nieuwe mede-eigenaar, dan zullen er aandelen moeten worden gekocht en verkocht.

Aandelen op de beurs

Als we het echter over promoties hebben, zijn het meestal geen promoties zoals deze. Dit zijn aandelen die op de beurs worden verhandeld. Beursaandelen zijn NV (openbare naamloze vennootschappen) aandelen. Dit zijn grote bedrijven die vrij verhandelbare aandelen hebben uitgegeven. Het pand dat u met een aandeel bezit, kan dus aan iemand anders worden verkocht.

Gedeeld

Een aandeel geeft recht op een deel van de winst van het bedrijf. Deze winst wordt jaarlijks uitgekeerd en heet
om te delen
. Dividenden kunnen zowel in contanten als in (extra) aandelen worden uitgekeerd. Officieel geeft een aandeel in het bedrijf werknemers ook een aandeel in het bedrijf; in de praktijk hangt het sterk af van de grootte van het aandeel of de invloed ook daadwerkelijk kan worden uitgeoefend.

Nominale waarde en marktwaarde van het aandeel

De omvang van het belang in een onderneming met een bepaald aantal aandelen is afhankelijk van de nominale waarde van de aandelen (die verschilt van de marktwaarde van de aandelen). De nominale waarde is de waarde die op het aandeel staat – deze wordt bepaald op het moment van uitgifte en verandert dus niet.

Aandeelwaarde op de aandelenmarkt

De marktwaarde van een aandeel is afhankelijk van vraag en aanbod. Dit kan te wijten zijn aan de ups en downs van het bedrijf – als het bedrijf het goed doet, zal het waarschijnlijk meer dividenden uitkeren en kunnen de aandelen stijgen – maar dat hoeft niet zo te zijn. Veel van de prijsontwikkeling is vaak gebaseerd op speculatie.

Het handelen in aandelen brengt daarom bepaalde risico’s met zich mee. Het aandeel kan ook minder waard worden. Als je het verkoopt, verlies je een deel van het geld dat je hebt geïnvesteerd. Door verschillende aandelen te kopen – bijvoorbeeld in verschillende sectoren – is het mogelijk om risico’s te spreiden en met een laag risico te beleggen.

Aandeelcertificaten

Door de koersstijging kan de waarde van een aandeel van bijvoorbeeld € 200,- uiteindelijk oplopen tot bijvoorbeeld € 1500. Aandelen ter waarde van € 1.500 zijn vrij moeilijk te verhandelen (vooral voor kleine particuliere beleggers) omdat ze altijd worden verhandeld in veelvouden van € 1.500. Daarom worden aandelenbewaarcertificaten uitgegeven om de markt flexibeler te maken. Het aandeel wordt dan behouden (uit de handel gehaald) en in plaats daarvan worden verschillende certificaten van dat aandeel op de markt gebracht. Zo kan een deel van 1.500 euro worden verdeeld in 10 aandelen met elk een waarde van 150 euro. Bijna niemand ziet dit soort certificaten tegenwoordig; aandelenhandel is bijna volledig digitaal en er is geen probleem meer met het verhandelen van een deel van een aandeel.

Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn aandelen die hun eigenaars bepaalde privileges geven. Dit betekent dat bijvoorbeeld als de resultaten van het bedrijf tegenvallen, de preferente aandeelhouders als eersten worden gecompenseerd. Zo is in veel gevallen afgesproken dat deze aandeelhouders met terugwerkende kracht dividend kunnen ontvangen. Als er dus onbevredigende resultaten zijn en er wordt een aantal jaren geen dividend uitgekeerd en er is winst, dan wordt ook over de voorgaande jaren dividend uitgekeerd.

Preferente aandelen worden bijvoorbeeld afgeschreven wanneer mensen hun kapitaal gebruiken om het bedrijf in moeilijke tijden te ondersteunen. De voorkeursbehandeling is daarom niet alleen blijvend, maar moet ook als een overweging worden beschouwd.

Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn een speciaal type preferente aandelen. Preferente aandelen gaan niet over de financiële privileges van de onderneming, maar over het bestuur van de onderneming.

De aandeelhouders van de preferente aandelen hebben gezamenlijk alle bevoegdheden met betrekking tot de benoeming van bestuurders en commissarissen. Ze hebben niets te maken met gewone aandeelhouders. Over het algemeen zijn preferente aandelen (indien aanwezig) eigendom van de oprichters van het bedrijf of hun erfgenamen.

Wanneer u (als particulier) gaat handelen in beleggingen, komt u waarschijnlijk geen preferente aandelen of preferente aandelen tegen.

Naast promoties zijn er nog andere manieren
investeringen
. Er zijn ook obligaties, opties en futures.

Lees verder