Beleggen met risicospreiding

Veel beleggers zijn geïnteresseerd in het kiezen van een beleggingsfonds omdat hiermee een betere risicospreiding kan worden bereikt dan wanneer ze alleen beleggen. Beleggen met risicospreiding doet u het beste door te beleggen in fondsen.

Beleggen met risicospreiding

Wie investeert, neemt altijd een risico. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van prijswijzigingen. De belangrijkste regel is dat je nooit al je geld in één of enkele fondsen moet beleggen. Door uw beleggingen te spreiden over verschillende bedrijven, bedrijfssectoren en/of overheidsinstellingen, beperkt u uw risico.

Beleggingen in beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds belegt van enkele tientallen tot honderden verschillende aandelen, obligaties of andere beleggingen. De fondsmanager en zijn team bepalen in welke producten wordt belegd.

Risicodelende beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen bieden een goede mogelijkheid voor risicospreiding omdat ze in verschillende producten beleggen. Daarnaast worden ze beheerd door een financieel deskundige. Het kiezen van het juiste beleggingsfonds is geen gemakkelijke taak, aangezien er honderden aanbieders op de markt zijn.

Beleggen in aandelen

Een aandeel is een bewijs van deelname in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap; een aandeelhouder is mede-eigenaar van de vennootschap voor het percentage aandelen dat hij bezit. In ruil daarvoor krijgt u als aandeelhouder een deel van de winstuitkering: dividend.

Beleggen in aandelenfondsen: risicospreiding

U kunt ook kiezen voor een aandelenfonds. Er is een goede risicospreiding doordat de portefeuille uit tientallen of zelfs honderden verschillende aandelen bestaat.

Beleggen in obligaties

Een obligatie is een schuldbewijs uitgegeven door bedrijven, openbare instellingen en overheidsinstanties. Maak onderscheid tussen staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Obligaties worden uitgegeven om het kapitaal van een bedrijf of instelling te verhogen. Wanneer u een obligatie koopt, wordt u geen mede-eigenaar van de organisatie zoals u doet met aandelen. U ontvangt jaarlijks rente en aan het einde van de looptijd krijgt u het geïnvesteerde bedrag terug, tenzij het bedrijf failliet wordt verklaard.

Gespreide obligaties

Als u een goede risicospreiding begrijpt, kunt u ervoor kiezen om te beleggen in obligatiefondsen. U belegt dan automatisch in een portefeuille van staatsobligaties, bedrijfsobligaties of een combinatie van beide.

Beleggen met risicospreiding

Door te beleggen in beleggingsfondsen (aandelenbeleggingsfondsen, obligatiebeleggingsfondsen, etc.) realiseert u een goede risicospreiding, aangezien er wordt belegd in verschillende producten en/of bedrijven. Als u zelf wilt beleggen, kunt u de risico’s spreiden door te kiezen tussen meer en minder risicovolle beleggingscategorieën.€