Beleggen in obligaties: prijzen en risico’s

Als u aan obligaties denkt, associeert u dit waarschijnlijk met termen als ‘veilig’ of ‘vertrouwd’. Kortom, ze zijn “saai”. Maar dat is slechts het halve verhaal. Obligaties kunnen zorgen voor een stabiel inkomen. Maar obligaties kunnen ook heel verschillend zijn in termen van risico’s en beloningen. Sommige bieden winstkansen die vergelijkbaar zijn met zeer goede aandelen. Sommige vormen echter ook een ernstig risico op verlies.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn schuldinstrumenten (IOU’s) die worden aangehouden door de schuldeiser. De koper (eigenaar) van de obligatie heeft enerzijds recht op rente over het aan de debiteur uitgeleende vermogen en anderzijds op terugbetaling van de hoofdsom binnen de afgesproken termijn. Deze rechten staan ​​uitgebreid beschreven in de leningvoorwaarden. Obligaties worden verhandeld op de kapitaalmarkt. De prijsvorming van obligaties is afhankelijk van vraag en aanbod.

Wat zijn de voordelen van obligaties?

Waaruit bestaat het rendement op obligaties?

Het rendement op obligaties bestaat eigenlijk uit het renterendement op kapitaal. Als de obligatie vóór de vervaldatum wordt verkocht, kunnen koerswinsten of -verliezen het totale rendement verhogen of verlagen. Voor vastrentende waarden wordt het renterendement voor de gehele periode uitgedrukt in rente. Retouren worden berekend op basis van internationaal erkende methoden. Er wordt aangenomen dat de obligatie zal worden aangehouden tot de geplande vervaldatum.

Als het rendement op de obligatie duidelijk hoger is dan het huidige marktniveau, kunnen de redenen zijn:

Wanneer kan het geïnvesteerde kapitaal hem ter beschikking staan?

Het belegde vermogen kan in principe na aflossing aan het einde van de looptijd weer ter beschikking worden gesteld. Voor expiratie is de enige optie om te verkopen tegen de huidige marktprijs. De prijs is afhankelijk van vraag en aanbod en wordt grotendeels bepaald door de algemene ontwikkeling van de rentetarieven. Als de rente stijgt, dalen de obligatiekoersen en vice versa. Rente kan beschikbaar worden gesteld op coupondata.

Wat zijn de risico’s van beleggen in obligaties?

Ten eerste is er natuurlijk het renterisico. Als het kapitaal voor het einde van de looptijd weer nodig is, moet de obligatie worden verkocht tegen de huidige marktprijs (marktprijs), waarvan de prijs afhankelijk is van vraag en aanbod:

Als de obligatie tot de vervaldatum wordt aangehouden, hebben tussentijdse prijswijzigingen geen invloed op de belegger. Obligaties met een zeer lage rente, maar vooral zonder rentebetalingen (zero bonds, premium bonds) reageren zeer sterk op veranderingen in rentetarieven en bieden daarom bijzonder hoge kansen en risico’s.

Kredietrisico van de kredietnemer (kredietrisico)

Ook de economische situatie van bekende debiteuren kan verslechteren. In het ergste geval kan dit leiden tot insolventie (solvabiliteit). Rente en hoofdsom worden dan niet of niet volledig betaald. Doorgaans dalen de koersen van deze obligaties ruim voor het begin van de insolventie sterk.€