Beleggen in goudbaren of gouden munten

Er zijn veel soorten beleggingen, waaronder beleggen in goud. Net als alle andere soorten beleggingen heeft ook dit type belegging voor- en nadelen. Goud is een bijzonder edelmetaal dat ook onder beleggers een bijzondere status heeft. De puurste manier om in goud te beleggen is door te beleggen in fysiek goud zoals goudbaren of gouden munten. Wat beïnvloedt de waarde van goud en wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van beleggen in fysiek goud?

Beleggen in goudbaren of gouden munten in het algemeen

Beleggen is een vorm van beleggen waarin geld voor een kortere of langere tijd wordt belegd met als doel het behalen van financiële voordelen. Investeren in goud is een manier om een ​​hoger rendement te behalen in vergelijking met bijvoorbeeld een spaarrekening. Hoewel er een aanzienlijk verschil lijkt te zijn tussen sparen en beleggen, wordt geld zowel gebruikt om beloningen als rendement te behalen. Goud heeft bewezen winstgevend te zijn op de lange termijn op basis van zijn waardeontwikkeling. Onderstaande opsomming is geenszins bedoeld als advies, maar eerder ter informatieve beschrijving van situaties en/of omstandigheden die in meer of mindere mate van toepassing kunnen zijn:

Geen tegenpartijrisico

De waarde van goud is niet afhankelijk van de prestatie van de tegenpartij, het zogenaamde tegenpartijrisico. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld beleggingen in aandelen en obligaties, waar de bedrijfsprestaties en het management van invloed kunnen zijn.

Goud is schaars en kan niet worden aangevuld

Er is een beperkte hoeveelheid goud beschikbaar. Goud kan niet worden ‘gemaakt’. Extra goud komt alleen in omloop omdat het wordt gedolven. Als gevolg hiervan neemt de aanwezigheid van fysiek goud met ongeveer 1,5% per jaar toe. Omdat goud schaars is, kan de waarde stijgen als de vraag groter is dan het aanbod.

Minder gevoelig voor inflatie

De waarde van goud is nauwelijks door mensen te beïnvloeden en de waarde ervan daalt niet elk jaar zoals geld, de zogenaamde valutadevaluatie.

Goud vergaat niet

Goud kan niet vergaan, het slijt niet. Het is deelbaar en behoudt zijn waarde. Het verdelen van goud in kleinere delen vermindert de waarde niet, het geeft nog steeds proportioneel dezelfde waarde.

Goud blijft buiten het monetaire systeem

Een financiële crisis kan het financiële systeem bedreigen door investeringen in gevaar te brengen en waarde te verminderen, dit wordt systeemrisico genoemd. Fysiek goud blijft buiten dit systeem zodat dit actief beter beschermd is tegen deze mogelijke impact.

Goud wordt erkend (wereldwijd)

Goud is een algemeen erkend waardevol goed. De waarde van goud wordt wereldwijd erkend en goud kan als ruilmiddel worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld papiergeld.

Risicospreiding

De algemene trend is dat in een verslechterende economie de goudprijs stijgt: de voorraden dalen en de goudprijs stijgt. Bij goud zijn de risicofactoren anders dan bij bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Als de totale beleggingsportefeuille wordt verdeeld over aandelen, obligaties en goud, ontstaat er ook een risicospreiding.

Investeringen en verzekeringen

Naast het verwachte rendement, kan fysiek goud ook een effectieve verzekeringspolis zijn omdat het een actief “biedt” buiten het conventionele monetaire systeem.

Goud heeft altijd waarde

Goud heeft altijd intrinsieke waarde. Het omvat geen recht of verplichting tot het doen van betalingen, zoals spaargelden, aandelen of obligaties. Goud is zijn gewicht in fysiek eigendom waard en heeft geen virtuele waarde zoals spaargeld, aandelen of obligaties.

Goud heeft een hoge dichtheid

Goud heeft een hoge waarde per eenheid: hoge dichtheid. Door de hoge dichtheid is een relatief klein volume nodig om een ​​grote waarde te vertegenwoordigen. Hierdoor is er weinig opslag nodig en wordt het transport vergemakkelijkt.

Productiekosten blijven stijgen

Het wordt steeds moeilijker om nieuwe bronnen te ontginnen en goud uit de grond te halen. De mijnbouw staat onder druk en de productiekosten stijgen. Dit kan een prijsverhogend effect hebben.

De waarde fluctueert

De waarde van goud fluctueert veel, het kan zelfs in een minuut veranderen. Goudhandelaren en/of goudbeurzen kunnen inzicht geven in de huidige goudprijzen en de prijzen waartegen goud momenteel wordt verhandeld. Dit wordt de huidige goudprijs genoemd.

koop goud

U kunt goud kopen en verkopen bij goudhandelaren en/of goudwisselpunten. Er zijn er meerdere in Nederland. Fysiek goud kan hier worden gekocht via bankoverschrijving en/of contant. Boven een bepaald bedrag kan identificatie vereist zijn, omdat goudhandelaren moeten voldoen aan de Antiwitwaswet (WWFT). De handelaar is hierbij verplicht tot het uitvoeren van klantenonderzoek en/of rapportageverplichtingen. Dit heeft te maken met mogelijke witwaspraktijken: fysiek goud heeft waarde, wat als een actief wordt beschouwd. Boven een bepaalde grens, de zogenaamde onbelaste grens, moet over dit vermogen onroerendezaakbelasting worden betaald. Het is een belasting die wordt betaald over een fictieve aangifte. Meer informatie over deze vermogenswinstbelasting en de heffingvrije limiet vindt u op www.belastingdienst.nl.

Soorten goud

Fysiek goud wordt verkocht in verschillende coupures van goudbaren en gouden munten. Het voldoet aan verschillende behoeften, zoals verhandelbaarheid en verzamelwaarde.

goudstaven

Goudbaren worden over het algemeen gebruikt voor grotere investeringen dan gouden munten vanwege hun (veel) grotere gewicht. De prijs van goudbaren per eenheid is gemiddeld iets lager, omdat er met een kleinere opslagmarge wordt gerekend. De zuiverheid van een goudbaar is meestal 99,9% of 24 karaat. Goudstaven worden wereldwijd geaccepteerd en zijn allemaal gestempeld en genummerd om de herkomst en authenticiteit te bewijzen. Goudstaven hebben verschillende gewichten:

gouden munten

Gouden munten worden vaak gebruikt om fysiek goud te sparen, onder meer omdat de prijs van een munt lager is dan die van goudstaven. Er zijn verschillende gouden munten uit verschillende landen. Deze gouden munten zijn wettig betaalmiddel in het land van herkomst en aangezien deze munten van puur goud zijn gemaakt, worden ze wereldwijd geaccepteerd, net als goudbaren. De waarde van deze gouden munt wordt bepaald door de hoeveelheid (puur) goud. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gewone munt, waarbij de waarde ook nog kan worden beïnvloed door land, herkomst en/of jaartal. Sommige munten zijn populairder bij verzamelaars, maar dit komt neer op “verzamelwaarde”. Hieronder staan ​​enkele van de meest populaire gouden munten en hun land van herkomst:

goud opslaan

Er zijn verschillende mogelijkheden om goud op te slaan. Thuis blijven als individu, veilig of niet, is het meest riskant. Goud kan ook op een bank worden bewaard en in een bankkluis(en) worden bewaard. Hier zijn kosten aan verbonden. Vaak is de inhoud van de kluis niet verzekerd, waardoor er ook een risico is. Soms kan de inhoud van de kluis verzekerd worden. Dit is de veiligste vorm van opslag, maar ook de duurste. Deze kosten kunnen per bank verschillen, nadere informatie hierover kunt u opvragen bij de betreffende bank.

Eigenaardigheden

Een artikel in Scientias meldde dat wetenschappers in 2011 naar verluidt bewijs hebben gevonden dat meteorieten goud aan de aarde hebben geleverd. Dit bewijs zou aantonen dat al het goud op aarde afkomstig was van meteorenregens en dat er geen goud op de aarde zelf zou zijn. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden in BBC News-artikelen.

Dit is op zich al een bijzondere ontdekking die op een dag scenario’s kan oproepen die nooit eerder waren gedacht. Zou het aannemelijk kunnen zijn dat ons universum een ​​bijna onuitputtelijke bron van goud is? Stel dat met de huidige ontwikkeling van technologie de ontdekking van goud op andere planeten mogelijk wordt? Zou het ooit mogelijk zijn om dit goud te ontginnen en naar de aarde te transporteren? Wat zou het effect zijn? Sciencefiction of realiteit, de toekomst zal het leren.€