Beleggen: geld verdienen met aandelen

Geld verdienen zonder fysieke inspanning klinkt voor de meeste mensen als muziek. Dit kan door te beleggen in aandelen. Aandelen zijn eigendomsdelen van bedrijven die beleggers kunnen kopen in ruil voor mogelijke winstdeling. Hoewel het mogelijk is om geld te verdienen, kunnen beleggers ook geld verliezen. Beleggen in aandelen is zeer riskant. Beleggen in aandelen bestaat al sinds de 17e eeuw en is nog steeds een zeer populaire beleggingsmethode.

Voorraad herkomst

Aandelen bestaan ​​al eeuwen. In 1602 werden de eerste officiële aandelen uitgegeven in Amsterdam. In de 17e eeuw werden aandelen uitgegeven zodat de VOC meer geld zou hebben voor haar activiteiten. De allereerste beurs ter wereld werd opgericht in Amsterdam. Bedrijven over de hele wereld geven nu aandelen uit. Bovendien handelen beleggers tegenwoordig vooral online in aandelen.

investeren

Beleggen is een vorm van beleggen waarbij een bepaald bedrag voor een bepaalde tijd wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in de eigendomsbewijzen van een organisatie. Beleggers doen dit in de hoop winst te maken. Iedereen vanaf 18 jaar kan in Nederland beleggen als de persoon voldoende geld heeft.

Aandelen kopen

Beleggen in aandelen kan op verschillende manieren. Beleggers kunnen zelfstandig aandelen kopen op de beurs. In het verleden werden aandelen op een fysieke beurs verhandeld, maar tegenwoordig worden aandelen meestal online verhandeld. Een andere optie is om te beleggen in beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen kopen vervolgens de aandelen alsof ze op naam van de belegger staan.

Gedeeld

Een investeerder koopt aandelen in een organisatie met de verwachting dat de organisatie winst zal maken. Wanneer een organisatie winst maakt, kan de organisatie dat bedrag uitkeren aan haar aandeelhouders. Deze winstuitkering wordt dividend genoemd. Aandeelhouders delen dus in de winst als het goed gaat met de organisatie. Op deze manier kunnen beleggers geld verdienen door aandelen te bezitten.

Prijs delen

Naast dividendinkomsten kunnen beleggers ook op een andere manier verdienen door te beleggen in aandelen. De waarde van een aandeel op de beurs wordt de aandelenkoers genoemd. Aandelenkoersen fluctueren en zijn daarom niet constant. Stel dat een belegger maandag een aandeel koopt voor 10 euro, dan had de koers van het aandeel op vrijdag kunnen stijgen tot 12 euro. Toen de belegger het aandeel vrijdag weer doorverkocht, maakte de belegger een winst van 2 euro. Omdat aandelenkoersen fluctueren, kunnen beleggers ook verdienen aan het bezit van aandelen.

risico’s

Beleggen in aandelen is zeer riskant. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de organisatie in een bepaald jaar geen winst maakt en dan krijgen de aandeelhouders geen dividend. Daarnaast is het ook mogelijk dat de waarde van het aandeel na de aankoop niet stijgt, maar daalt. Wanneer een belegger een aandeel koopt voor 10 euro, kan de waarde na een bepaalde tijd bijvoorbeeld dalen tot 8 euro. Wanneer de waarde van het aandeel na verloop van tijd niet stijgt, krijgt de belegger de indruk dat het niet goed gaat met het bedrijf. De belegger kan dan besluiten zijn aandeel te verkopen voordat de aandelen nog minder waardevol kunnen worden. Ook kan de belegger vrezen dat het bedrijf failliet gaat en dus zijn aandeel verkoopt. In de meeste gevallen, als het bedrijf failliet gaat, worden de aandelen niet terugbetaald. Wanneer een belegger aandelen verkoopt tegen een prijs die hoger is dan de aankoopprijs, maakt de belegger verlies.

Verschillende soorten aandelen

Er zijn in de loop van de tijd verschillende soorten aandelen verschenen. Verschillende aandelen hebben verschillende kenmerken.

Gewone aandelen

Gewone aandelen zijn aandelen met stemrecht. Bij gewone aandelen kan de belegger eenmaal per aandeel stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders. Wanneer het bedrijf genoeg winst maakt, kan de organisatie dividend gaan uitkeren. De hoogte van de dividenduitkering is onder meer afhankelijk van het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen. De winst wordt gelijkmatig verdeeld over alle uitgegeven aandelen. Bovendien is de uitkering van dividend afhankelijk van de hoogte van de winst, aangezien het een bedrag is dat kan worden uitgekeerd. Als de organisatie bijvoorbeeld 1.000 euro winst maakt en er 200 gewone aandelen worden uitgegeven, ontvangt de belegger 5 euro dividend per aandeel. Het dividendbedrag is daarom elk jaar anders. Gewone aandelenkoersen hebben de neiging om zeer volatiel te zijn. Als de vooruitzichten gunstig zijn, stijgen de aandelenkoersen. Als de vooruitzichten slecht zijn, zullen de aandelenkoersen zelfs dalen.

Certificaten

Certificaten zijn in principe gewone aandelen, maar zonder stemrecht. Indien de belegger een certificaat heeft, mag de belegger niet stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders. Beleggers in certificaten ontvangen dividenden wanneer er winst wordt gemaakt. Het bedrag aan dividend voor beleggers met certificaten wordt op dezelfde manier bepaald als het bedrag aan dividend voor beleggers met gewone aandelen. Door de uitgifte van certificaten kan het bedrijf de macht behouden bij een bepaalde groep aandeelhouders, aangezien beleggers met certificaten geen inspraak hebben in het bedrijf.

Preferente aandelen

Geprefereerde aandelenbeleggers hebben voorrang op beleggers in gewone aandelen. Beleggers met preferente aandelen ontvangen als eerste dividend als er voldoende winst wordt gemaakt. Wanneer de organisatie winst heeft gemaakt, ontvangen beleggers met preferente aandelen, in tegenstelling tot beleggers met gewone aandelen of certificaten, elk jaar hetzelfde bedrag aan dividend, ongeacht de hoogte van de winst. Dit geeft meer zekerheid, maar als er grote rendementen zijn, zullen beleggers met preferente aandelen niet meer dividend ontvangen dan normaal. Daarnaast hebben preferente aandelenbeleggers ook voorrang bij faillissementen. Als de organisatie failliet is en alle schuldeisers behalve de aandeelhouders zijn terugbetaald, zijn de preferente aandeelhouders de eerste aandeelhouders die worden terugbetaald als er geld over is. Het geeft beleggers ook meer zekerheid.

Preferente aandelen

Beleggers met preferente aandelen hebben meer inspraak dan andere aandeelhouders in het bedrijf. Beleggers met preferente aandelen kunnen zowel de besluitvorming blokkeren als bestuurders aanstellen. Dividenden op preferente aandelen worden op dezelfde manier bepaald als dividenden op gewone aandelen. Deze aandelen zijn bedoeld om bepaalde aandeelhouders meer macht te geven dan andere aandeelhouders.

Aandelen van de oprichter

Oprichtersaandelen kunnen worden uitgegeven aan de oprichters of grote investeerders van de organisatie, maar dit is optioneel. Oprichters die een of meer oprichtersaandelen bezitten, ontvangen dividend als er voldoende winst is. Deze aandelen kunnen worden uitgegeven om oprichters of investeerders te bedanken.

Briefpromoties

Beleggers met letteraandelen ontvangen alleen dividenden van een vooraf bepaald deel van de winst. Een organisatie voert doorgaans meerdere activiteiten uit. Beleggers met een letteraandeel ontvangen dan slechts winst uit één bepaalde activiteit.

Bonuspromoties

Bonusaandelen worden door het bedrijf toegekend aan bestaande aandeelhouders. Bestaande aandeelhouders zullen dividenden ontvangen in de vorm van aandelen in plaats van contante dividenden. Deze aandelen worden uitgegeven ten laste van de agioreserve van de organisatie. Hierdoor zal het aantal aandelen van de organisatie toenemen, terwijl er geen nieuw kapitaal zal worden aangetrokken. Als gevolg hiervan zullen de aandelenkoersen dalen.€