Belastingvrije geschenken voor 2019 en 2020 en 2021

Ook in 2020, 2021 en 2022 is belastingvrij schenken zeer waardevol, al zijn de vrijstellingen in 2022 in een aantal gevallen kleiner geworden. Schenkbelasting 2021 en schenkbelasting 2022 zijn hoog, gelukkig zijn er belastingvrije schenkingstips. De ontvanger betaalt, maar is ook vrij om te doneren. Schenkbelasting is niet leuk, want over dat geld heb je al belasting betaald. U kunt eenvoudig berekenen of en hoeveel schenkbelasting u verschuldigd bent. Er zijn mogelijkheden voor een belastingvrije schenking aan een woning of studie met de eenmalige verruimde vrijstelling. In 2020, 2021 en 2022 wordt de looptijd van de belastingvrije schenkingen voor koopwoningen verlengd. Geld doneren is ook een optie. Wanneer moet ik aangifte doen na een schenking of schenking? Hoeveel belasting moet u over de schenking betalen in 2020, 2021 en 2022?

Inhoud

Belastingvrije schenking: wie betaalt schenkbelasting over de schenking – de gever of de ontvanger?

Schenkbelasting wordt meestal betaald door de ontvanger van de schenking. De schenker kan de schenkbelasting ook op eigen kosten betalen. In dat geval hebben we het over een gratis geschenk. Ook bij een gratis schenking staat de schenkingsbelastingberekening op naam van de ontvanger, maar is de schenker degene die de schenkbelasting betaalt in plaats van u. Een belastingvrije schenking is duurder omdat het betalen van belasting ook als een gift wordt beschouwd.

Slim bouwen: ouders kopen een huis voor een kind

Allerlei slimme constructies zijn mogelijk, bijvoorbeeld als ouders hun zoon of dochter willen helpen bij het kopen van een huis. Ten eerste is er een grote vrijstelling mogelijk en daarnaast kan bij het lenen van geld aan een kind voor een huis de rente deels belastingvrij worden geschonken. Uw kind houdt de rente in als hypotheekrente en krijgt de rente of een deel daarvan als gratificatie van u. Als je geïnteresseerd bent, moet je verder lezen.

Schenk belastingvrij in 2019, 2020, 2020 en 2022, betaal niet te veel aan de Belastingdienst

De schenking is onderworpen aan schenkingsrechten, niet aan inkomstenbelasting. De hoogte van de te betalen belasting over de schenking is afhankelijk van het bedrag. Om de zaken nog ingewikkelder te maken: hoe nauwer uw persoonlijke band is met de schenker van het bedrag, hoe minder belasting u betaalt. De ene zoon of dochter betaalt veel minder belasting dan de andere. Uitzondering is de ANBI-instelling, aangezien zij niets in rekening brengen voor de gift. Sommige bedragen zijn belastingvrij:

Schenkbelasting 2019, vrijstellingen voor schenkingen, belastingvrij schenken:

De ontvanger van de donatie Bedragen vrijgesteld van schenkbelasting in 2019 Vereisten
Kinderen 5427 euro per jaar vrij te gebruiken, niet in combinatie met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling van 26.040 euro vrij besteedbaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, vrijstelling eenmalig verhoogd naar 54.246 euro van 26.040 euro te besteden aan duur onderzoek
Kinderen van 18 tot 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling tot 102.000 euro besteden aan je huis
Iemand anders dan je kind 2173 euro per jaar vrij besteedbaar

Schenkbelasting 2020, schenkingsvrijstellingen, belastingvrij schenken:

De ontvanger van de donatie Belastingvrije schenkingsbedragen in 2020 Vereisten
Kinderen 5515 euro per jaar vrij te gebruiken, niet in combinatie met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling van 26.457 euro vrij besteedbaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, vrijstelling eenmalig verhoogd naar 55.114 euro van 26.457 euro te besteden aan duur onderzoek
Kinderen 18 t/m 40 jaar, vrijstelling eenmalig verhoogd naar 103.643 euro besteden aan je huis
Iemand anders dan je kind 2208 euro per jaar vrij besteedbaar

Schenkbelasting 2021, schenkingsvrijstelling, belastingvrij schenken:

De ontvanger van de donatie Belastingvrije schenkingsbedragen in 2021 Vereisten
Kinderen 6604 euro per jaar vrij te gebruiken, niet in combinatie met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling van 26.881 euro vrij besteedbaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, vrijstelling eenmalig verhoogd tot 55.996 euro van 26.881 euro te besteden aan duur onderzoek
Kinderen 18 t/m 40 jaar, vrijstelling eenmalig verhoogd naar 105.302 euro besteden aan je huis
Iemand anders dan je kind 3244 euro per jaar dit geld is gratis te gebruiken

Schenkbelasting 2022, schenkingsvrijstellingen, belastingvrije schenking:

De ontvanger van de donatie Bedragen vrijgesteld van schenkbelasting in 2022 Vereisten
Kinderen 5677 euro per jaar vrij te gebruiken, niet in combinatie met de verhoogde vrijstelling in hetzelfde jaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, eenmalig verhoogde vrijstelling van 27.231 euro vrij besteedbaar
Kinderen 18 t/m 40 jaar, vrijstelling eenmalig verhoogd naar 56.724 euro van 26.881 euro te besteden aan duur onderzoek
Kinderen 18 t/m 40 jaar, vrijstelling eenmalig verhoogd naar 106.671 euro besteden aan je huis
Iemand anders dan je kind 2274 euro per jaar dit geld is gratis te gebruiken

Eenmalig verhoogde belastingvrije schenking aan een kind met de eenmalige verhoogde vrijstelling in 2020, 2021 en 2022.

Zoals je kunt zien, kunnen cadeaus voor een kind erg duur zijn. U kunt ook in 2021 een belastingvrije jaargift doen van maximaal € 6.604 of kiezen voor een eenmalige verhoogde vrijstelling. Deze eenmalige verhoogde vrijstelling is toegestaan ​​voor kinderen onder de 40 jaar of kinderen met een partner onder de 40 jaar. Daarnaast kunt u eenmalig een belastingvrije schenking doen van maximaal € 26.881 en als het wordt gebruikt voor duur onderzoek of de aankoop of verbetering van een woning, kunt u dit belastingvrije bedrag verhogen tot (meer dan) € 105.300. 2021. U hoeft deze schenking niet via een notaris aan te vragen. Wel moet u op uw aangifte schenkbelasting aangeven dat u gebruikmaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor uw kind of pleegkind. Zo kan de Belastingdienst eenvoudig controleren. Een dure studie is een studie die meer dan € 20.000 kost. Belastingvrij schenken voor woonruimte is mogelijk tot 106.671 in 2022.

Schenkbelasting, schenking, tarieven en beugels, 2019, 2020, 2021 en 2022

Vrijstellingen vormen de belastingvrije grondslag. Daarboven moet u belasting betalen:

Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners, categorieën schenkingsrechten 2019

donatiebedrag meer dan: tot: tarief: plus meerdere:
0 124.727 euro 10% 20%
124.727 euro 12.473 euro 20%

Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners, categorieën schenkbelasting 2020

donatiebedrag meer dan: tot: tarief: plus meerdere:
0 126.723 euro 10% 20%
126.723 euro 12.672 euro 20%

Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners, categorieën schenkbelasting 2021

donatiebedrag meer dan: tot: tarief: plus meerdere:
0 128.751 euro 10% 20%
128.751 euro 12.875 euro 20%

Kinderen, pleegkinderen, echtgenoten en partners, categorieën schenkbelasting 2022

donatiebedrag meer dan: tot: tarief: plus meerdere:
0 130.425 euro 10% 20%
130.425 euro 12.875 euro 20%

Voorbeeld berekening schenkbelasting

Enkele rekenvoorbeelden voor het bepalen van de schenkbelasting in 2020:

Stel dat een ouder een kind 10.000 euro geeft en geen gebruik maakt van de verhoogde eenmalige vrijstelling omdat het kind al ouder is dan 40 jaar. Dan geldt een jaarlijkse vrijstelling van 5.515 euro. Het kind betaalt dan 10% belasting over € 10.000 minus € 5.515 (afhankelijk van het jaar) of € 449 belasting.

Stel dat u 10.000 euro schenkt aan uw broer of ouders. Dan is de vrijstelling 2.208 euro en betaalt je broer 30% van 10.000 euro minus 2.208 euro of 2.338 euro belasting. En dat is veel geld. Dan kunt u de donatie beter over twee jaar spreiden.

Belastingaangifte doen met een schenking of gift

Belastingaangiften moeten worden ingediend in de volgende gevallen:

Een gift aan de ANBI-instelling is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Lees over de voorwaarden voor uw gift als aftrekpost inkomstenbelasting in het artikel Aftrek giften in 2020, 2020 en 2022.

Er is geen belasting verschuldigd als:

Conclusie: Belastingvrij schenken voor 2020, 2021 en 2022

Voor 2020 en 2021 zijn de vrijstellingen iets gewijzigd, waarbij de eerste schijf iets langer is waardoor u bij grotere giften minder betaalt. Per 1 januari 2021 wordt de vrijstelling voor een gift aan een kind of anderen verhoogd als dit geld wordt gebruikt voor de aankoop van een woning die door de eigenaar wordt bewoond en de ontvanger van de gift jonger is dan 40 jaar. In 2022 zijn sommige tegemoetkomingen kleiner, maar die voor koopwoningen niet. Belastingvrij schenken is de meest aantrekkelijke manier om te geven. Je maakt er iemand anders blij mee, en die krijgt een netto bedrag. Voor grotere bedragen kunt u ook belastingvrij schenken. Dan betaalt u de belasting zelf aan de Belastingdienst, niet aan degene die de grotere schenking ontvangt.

Lees verder