Belastingvrije erfenis 2019 en 2020 en 2021

Belastingvrij erfrecht in 2021 of 2022, minder erfbelasting betalen, kan dat en hoe vermijd je erfbelasting? Een belastingvrije erfenis in 2021 en 2022 is voor betrokkenen veel aantrekkelijker dan voor erfgenamen die hoge successierechten moeten betalen. Aangezien de successie- en successierechten hoog zullen blijven in 2021 en 2022, is het logisch om optimaal gebruik te maken van de erf- en erfrechtaftrek. Profiteer ook van de belastingvrije schenking en maak een slim testament. Zo maakt iedereen die in december 2021 en januari 2022 geld doneert twee keer gebruik van de vrijstelling. Erfenis van een oom of tante, broer of zus betekent dat u veel erfbelasting betaalt, omdat de Belastingdienst u gelijkstelt met een vreemde. Erf belastingvrij (ook in 2020, 2021 en 2022) en verdien belastingvrij geld.

Mogelijk belastingvrij inkomen in 2020, 2021 of 2022

We willen allemaal belastingvrij inkomen. En tot een inkomen van rond de 8.000 euro is dit ook de realiteit. Dan is de hoogte van het inkomen zodanig dat de belasting die u betaalt, wordt verrekend met de heffingskortingen waar u ongetwijfeld recht op heeft. Als u in aanmerking komt voor meer heffingskortingen, kunt u in ons land nog meer belastingvrij verdienen. Maar hoe zit het met een belastingvrije erfenis?

Belastingvrije erfenis in 2020, 2021 en 2022

Erfenis wordt niet beschouwd als inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Over erfbelasting wordt dus geen inkomstenbelasting betaald, maar erfbelasting of erfbelasting. Hoeveel belasting u moet betalen, hangt af van de hoogte van de erfenis. Er staat ook dat hoe nauwer uw relatie met de overledene is, hoe minder belasting u betaalt. Een zoon betaalt dus beduidend minder belasting dan een verre neef. De langstlevende partner heeft de hoogste vrijstelling van erfbelasting. Tenminste als er successierechten verschuldigd zijn, aangezien sommige bedragen belastingvrij zijn:

Een compliment van zorg en een belastingvrije erfenis

Wie bijvoorbeeld mantelzorger is voor zijn ouders en het zorgcompliment aanvraagt, krijgt (in 2020 of 2021) niet meer de grote vrijstelling van meer dan € 660.000 tot € 670.000. Wat nog mogelijk is dankzij vrijstellingen voor belastingvrije vererving is als volgt:

Belastingvrije erfenis in 2019

In 2019 zijn de vrijstellingen iets groter dan in 2018:

Successierechten 2019, vrijstellingen erfbelasting en erfbelastingvrij erfrecht:

Uw relatie met de overledene Vrije hoogte:
Echtgenoot, partner 650.913 euro
kind, kleinkind 20.615 euro
Ouders en ouders 48.821 euro
gehandicapt kind 61.840 euro
Nog een erfgenaam, oom, tante enzovoort 2173 euro

Dus als de vrouw de langstlevende erfgenaam is, betaalt zij tot bijna € 651.000 geen erfbelasting over de erfenis. Een verre neef heeft slechts een vrijstelling van € 2.173.

Belastingvrije erfenis in 2020

In 2020 gaan de aftrekposten omhoog en worden de beugels langer, wat ook nog wat scheelt in de erfbelasting:

Successierechten 2020, vrijstellingen erfbelasting en erfbelastingvrij erfrecht:

Uw relatie met de overledene Vrije hoogte:
Echtgenoot, partner 661.328 euro
kind, kleinkind 20.946 euro
Ouders en ouders 49.603 euro
gehandicapt kind 62.830 euro
Nog een erfgenaam, oom, tante enzovoort 2208 euro

Belastingvrije erfenis in 2021

In 2021 gaan de vrijstellingen weer omhoog en worden de beugels langer. Dit bespaart u wat erfbelasting:

Successierechten 2021, vrijstellingen erfbelasting en erfbelastingvrij erfrecht:

Uw relatie met de overledene Vrije hoogte:
Echtgenoot, partner 671.910 euro
kind, kleinkind 21.282 euro
Ouders en ouders 50.397 euro
gehandicapt kind 63.836 euro
Nog een erfgenaam, oom, tante enzovoort 2244 euro

Belastingvrije erfenis in 2022

In 2022 gaan de vrijstellingen weer omhoog en worden de beugels langer. Dit bespaart u wat erfbelasting:

Successiebelasting 2022, vrijstellingen erfbelasting en erfbelastingvrij erfrecht:

Uw relatie met de overledene Vrije hoogte:
Echtgenoot, partner 680.645 euro
kind, kleinkind 21.559 euro
Ouders en ouders 51.053 euro
gehandicapt kind 64.666 euro
Nog een erfgenaam, oom, tante enzovoort 2274 euro

Erfbelasting, erfbelasting, tarieven en schijven voor 2021 en 2022.

Vrijstellingen vormen de belastingvrije grondslag. Als het bedrag van de erfenis groter is, betaalt u de successierechten volgens het tweeschijvenstelsel. Dan zijn er nog de categorieën schenkbelasting die elk jaar licht stijgen:

Erfbelastingschijven 2019:

Belastbaar deel van de erfenis Echtgenoot, kind Kleinkinderen en toekomstige nakomelingen Andere mensen
0-124.727 euro 10% 18% 30%
124.727 euro en meer 20% 36% 40%

Schijf erfbelasting 2020:

Belastbaar deel van de erfenis Echtgenoot, kind Kleinkinderen en toekomstige nakomelingen Andere mensen
0-126.723 euro 10% 18% 30%
126.723 euro en meer 20% 36% 40%

Erfbelastingschijven 2021:

Belastbaar deel van de erfenis Echtgenoot, kind Kleinkinderen en toekomstige nakomelingen Andere mensen
0-128.751 euro 10% 18% 30%
128.751 euro en meer 20% 36% 40%

Schijf erfbelasting 2022:

Belastbaar deel van de erfenis Echtgenoot, kind Kleinkinderen en toekomstige nakomelingen Andere mensen
0-130.425 euro 10% 18% 30%
€ 130.425 en hoger 20% 36% 40%

Belastingvrije vererving ook mogelijk in 2021 en 2022

Ook in 2021 en 2022 is belastingvrij erfrecht mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens je leven geld te schenken en in 2020, 2021 en 2022 belastingvrij te schenken.

Betaalt geen successierechten

U betaalt geen erfbelasting in de volgende gevallen:

De door de Belastingdienst opgelegde erfbelasting is hoog, zeker als u erft van een oom of tante

De erfbelasting op onroerend goed blijft hoog. Het gaat immers om geld waarover al belasting is betaald. Maar u kunt tijdens uw leven wel invloed uitoefenen op de te betalen belasting over uw vermogen. U kunt bijvoorbeeld tijdens uw leven een testament maken en belastingvrij geld schenken. Een geschenk aan een kind is vooral interessant omdat het in onderwijsomgevingen belastingvrij kan zijn tot een bedrag groter dan 56.724 euro (2022) of zelfs tot meer dan 106.671 euro (2022) als de ontvanger geld uitgeeft aan zijn woning (hypotheek). , aankoop, om de resterende schuld te betalen).

Conclusie belastingvrij erfrecht zonder erfbelasting te betalen

Is de erfenis of erfenis niet zo groot, dan is er binnenkort een belastingvrije erfenis als u echtgenoot of echtgenote bent. In andere gevallen doet u er goed aan om tijdens uw leven belastingvrije schenkingen te regelen.

Lees verder