Belastingvrij sparen

Terwijl u zich voorbereidt op het volgende belastingjaar en de aangifte inkomstenbelasting, is het interessant om te weten of u nog kunt besparen op belastingen. Als u over private equity beschikt, heeft u tot 1 januari de tijd om in te grijpen. Dan is het handig om te weten waar uw mogelijkheden zijn. Dit artikel gaat in op de (on)mogelijkheid om belasting te besparen in box 3.

Kolom 3 – Vermogenswinstbelasting

Als uw vermogen hoger is dan € 21.139 (in 2012) voor u alleen of € 42.278 (in 2012) voor u en uw fiscale partner, dan betaalt u belasting in kolom 3 van de inkomstenbelasting. In de derde kolom staan ​​uw bezittingen en schulden die niet eerder in de eerste of tweede kolom inkomstenbelasting zijn besproken. U kunt hierbij denken aan uw banksaldo, tweede woning, vakantiehuis, aandelen, obligaties, debiteuren van uw kinderen of ouders enzovoort.

Bereken belasting Derde kolom

Bereken de belasting die u verschuldigd bent op basis van uw saldo van bezittingen en schulden per 1 januari (u bent dus al te laat voor 2012, maar u kunt nog handelen voor 2013). Over het saldo moet u een rendement van 4% berekenen. Deze winst wordt dan belast tegen 30%.

Voorbeeld:
Stel dat uw kapitaal 100.000 euro is. U kunt samen met uw fiscale partner eerst de box 3 vrijstelling van dit vermogen aftrekken. Dan blijft het belastbaar vermogen 57.722 euro. De wetgever gaat ervan uit dat u op dit vermogen 4% rendement haalt. Het is 2308 euro. Over deze aangifte moet u 30% belasting betalen. Uw uiteindelijke belastingschuld in box 3 is € 692.

Zo wordt de belasting in kolom 3 berekend op basis van het forfaitaire systeem. Wat voor rendement je daadwerkelijk behaalt, doet er niet toe.

Ouderdomsuitkering

De ouderdomsuitkering geldt voor personen die aan het einde van het kalenderjaar 65 jaar of ouder zijn. Dit bedrag verhoogt de vrijstelling weergegeven in kolom 3. De hoogte van de ouderdomsuitkering is afhankelijk van het inkomen dat in de eerste kolom is aangegeven.

Inkomstenkolom I ouderschapstoeslag
meer dan niet meer dan
0 14.302 27.984 euro
14.302 19.895 13.992 euro

Als het inkomen hoger is dan € 19.895 (2012), heeft een 65-plusser geen recht op extra aftrek inkomstenbelasting in kolom 3.

Dingen

De activa genoemd in kolom 3 zijn opgenomen in de wet.

  1. Onroerend goed.
  2. rechten die direct of indirect verband houden met onroerende zaken (bijvoorbeeld vruchtgebruik op een woning)
  3. roerende zaken, voor zover deze niet voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt of verbruikt (bijvoorbeeld een auto of fiets die u voor persoonlijke doeleinden gebruikt en dus niet tot uw belastbaar vermogen in box 3 behoort)
  4. rechten met betrekking tot roerende zaken
  5. niet-zakelijke rechten zoals boekgeld, aandelen, enz.
  6. andere eigendomsrechten

schuld

Als de schuld geen betrekking heeft op een actief in de eerste of tweede kolom, kunt u de schuld opnemen in de derde kolom. Zo kan de schuld op uw eigen woning in kolom 1 nooit uw vermogen in kolom 3 verminderen. Maar let op dat de rente over deze lening dan aftrekbaar moet zijn. Als u een lening voor uw woning heeft gebruikt voor consumptiedoeleinden, kunt u deze schuld opnemen in box 3. Een ander voorbeeld waar je misschien niet meteen aan denkt, is een schuld aan een creditcardmaatschappij. Deze schuld kunt u opnemen in kolom 3.

Belasting besparen

Aan het einde van het jaar is het verstandig om te kijken of je de bodem in box 3 nog kunt laten zakken. Heeft u bijvoorbeeld nog geen voorlopige aanslag? Betaal het dan voor eind december. Schuld aan de Belastingdienst verlaagt uw heffingsgrondslag niet, maar als u de voorlopige aanslag betaalt, kunt u hetzelfde resultaat bereiken, namelijk dat u over minder vermogen belasting moet betalen.

Heeft u een auto in gedachten? Koop de auto dan voor 1 januari van het volgende jaar. Het geld op uw bankrekening staat in uw belastinggrondslag en de auto staat er niet op. Het vervroegen van het moment van aankoop geeft u belastingvoordeel.€