Belastingvrij beleggen

Een belastingvrije belegging is een belegging met maximale belastingaftrek. Zo zijn meerwaarden uit uw belegging belastingvrij, maar zijn er nog grotere fiscale voordelen als u kiest voor een groenfonds. Groen beleggen is fiscaal voordelig door extra vrijstellingen en een grotere belastingvermindering op uw vermogen. Investeer ook in 2020 en 2021 verstandig door gebruik te maken van vrijstellingen.

Profiteer van belastingvrije investeringsvoordelen voor 2020 en 2021

Fiscaal voordelige investeringen

Wie op de beurs belegt, kijkt niet alleen of hij niet te veel transactiekosten of beheerkosten betaalt, maar kijkt ook of er fiscale voordelen te behalen zijn met de beleggingen. Dit extra voordeel heeft natuurlijk direct invloed op uw rendement. Zoals u weet, is het vermogen dat u in box 3 boven een bepaalde vrijstelling heeft, onderworpen aan vermogenswinstbelasting. Of het nu gaat om uw tweede woning, spaargeld of beleggingen op de beurs, het is allemaal kapitaal voor de Belastingdienst. Hoe kunt u zoveel mogelijk belastingvrij beleggen?

Belastingvrij beleggen

De gebruikelijke vrijstelling in kolom 3 van de inkomstenbelasting is € 25.000 voor één persoon, dus € 50.000 samen met een partner. Dit deel van uw vermogen is dus belastingvrij. Over het meerdere betaalt u 1,2% belasting. Daar staat tegenover dat meerwaarden uit uw beleggingen of bijvoorbeeld een waardevermeerdering van een tweede woning die zich in de loop van het jaar voordoet, niet dat jaar, maar een jaar later belast worden. Als je je geld dan nog niet aan iets anders hebt uitgegeven. Als er koersverliezen zijn geweest, wordt uw vermogen na een jaar automatisch lager en betaalt u dienovereenkomstig minder vermogenswinstbelasting. Als u het echter verstandig benadert, zijn er aanvullende uitzonderingen mogelijk.

Groene investeringen, investeringen in het groenfonds

De overheid wil groene investeringen stimuleren en wil ook meer particulieren betrekken bij investeringen in het groenfonds of groenprojecten. Er zijn verschillende banken waar u terecht kunt voor een erkend groenfonds. Zo biedt de ASN Bank het ASN Groenprojectenfonds aan, dat investeert in bijvoorbeeld recycling, ecologische huisvesting en milieuvriendelijke energiebronnen. Of Triodos Bank, die met Triodos Groenfonds allerlei milieuvriendelijke projecten financiert, zoals het grote zonnedak van de RAI. Bij dit soort projecten snijdt het mes aan twee kanten: er komt geld vrij voor belangrijke milieuprojecten en je investering levert extra fiscaal voordeel op.

Extra belastingvermindering bij een erkend groenfonds

De Belastingdienst houdt een lijst bij van groenfondsen en groenbeleggingen die mogelijk in aanmerking komen voor een extra verruimde belastingvrijstelling. Een bank met een groenfonds heeft een groenverklaring van de Belastingdienst nodig en als deze wordt afgegeven, krijgt u per persoon extra vrijstelling voor uw belegging in zo’n fonds. Vraag altijd of de bank waarmee u samenwerkt ook een groenverklaring heeft ontvangen:

Vrijstellingen voor investeringen in het groenfonds, groene investeringen in 2020 en 2021

belastingjaar Een Met een fiscale partner
Het jaar 2021 60.429 euro 120.858 euro
2020 jaar 59.477 euro 118.954 euro
2019 jaar 58.539 euro 117.078 euro
2018 57.845 euro 115.690 euro

Wat is mijn maximale belastingvrijstelling op beleggingen?

De totale vrijstelling kan nooit meer zijn dan uw bijdrage. Stel dat u in 2021 € 100.000 in het groenfonds investeert, uw maximale vrijstelling is € 60.429 per persoon. Verdeelt u het tussen u en uw fiscale partner, dan is deze investering geheel belastingvrij.

Bijkomende belastingkorting van 0,7% in 2020 en 2021

Maar dat is niet alles, u krijgt ook een extra heffingskorting van 0,7% van de totale vrijstelling in box 3 (inclusief investering in een erkend groenfonds).

Betaling van dividendbelasting

In de meeste gevallen worden bij een groenfonds dividenden herbelegd in het project en dus herbelegd. Betaalt u wel dividendbelasting over de belegging, dan geeft u de betaalde dividendbelasting door op uw aangifte inkomstenbelasting, die vervolgens wordt bijgeschreven op uw restbelastingrekening. Met andere woorden, u krijgt de dividendbelasting gewoon terug.

Beleggingsbelasting in 2020 en 2021 op basis van historische rendementen

Velen vinden het oneerlijk dat de vermogensbelasting is gebaseerd op een hoog vast rendement, aangezien de spaarrente relatief laag is. Aan de andere kant kan beleggen grote rendementen opleveren. Daarom wil het kabinet de vermogenswinstbelasting meer baseren op historisch rendement van minder dan vier procent van het spaargeld (de kleine spaarder wordt gespaard). Dit betekent niet per se dat u minder onroerende voorheffing hoeft te betalen, integendeel.

Bottom line: Hoe belastingvrij is een belegging in een groenfonds in totaal?

Dit betekent dat u in 2020 recht heeft op maximaal de volgende vrijstellingen: € 30.846 per persoon plus maximaal € 59.477 plus eventueel 0,7% van uw bijdrage aan het fonds (exclusief fiscale partner). Wat dan overblijft in kolom 3 vermogen is onderworpen aan vermogenswinstbelasting. Het kan echter ook worden verlaagd als u naast bezittingen schulden heeft in kolom 3, omdat u deze grotendeels kunt aftrekken van uw bezittingen.

Lees verder