Belastingdienst en verlaag spaarbelasting

Verlaag de belasting op contant geld en kapitaalsparen in kolom 3. De vermogenswinstbelasting is hoog en bovendien dubbel belast. Hoeveel belasting moet er worden betaald over spaargeld? U betaalt belasting over spaargelden waarover u al belasting heeft betaald. In Nederland wordt deze onroerende voorheffing vermogenswinstbelasting genoemd. HMRC gaat ervan uit dat u elk jaar een behoorlijk rendement maakt. Betaal in 2020 en 2021 niet meer belasting dan nodig is met passende inhoudingen.

Belastingdienst en belastingheffing op spaargeld

Sommige Nederlanders betalen hoge belasting over hun spaargeld. Dit komt door een Nederlandse onroerendgoedbelasting, de vermogenswinstbelasting. Deze vergoeding geldt voor kolom 3, waarin inkomsten uit sparen en beleggen zijn opgenomen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat u in kolom 3 een fictief rendement op uw vermogen behaalt en de Belastingdienst wil daar nog eens 30% bij. Zo kan de heffing oplopen tot 1,6% van uw vermogen in kolom 3. Bij een bruto rente van 1% na belastingen heb je maar -0,6% (je verliest) en ook hier loopt de inflatie op. uitgeschakeld. Maar vaak is het rendement dat je behaalt veel minder.

De belasting op sparen en vermogen kan fors stijgen

U betaalt al inkomstenbelasting over uw inkomen, waardoor het netto inkomen beduidend lager is dan het bruto inkomen. Bovendien wordt uw eigendom belast. Het vermogen waarover erfbelasting wordt geheven, is uw vermogen op de rapportagedatum op 1 januari van het belastingjaar.

Belastingvrij sparen voor 2020 en 2021

Er is een drempel. Wie in 2020 meer dan 30.846 euro per persoon bezit, moet over het meerdere onroerende voorheffing betalen. Het belastingtarief is progressief (voor kleinere bezittingen is het percentage lager dan voor grotere bezittingen). Voor een stel is dit een vrijstelling van € 61.692. Er is geen extra vrijstelling per minderjarig kind, dit vermogen wordt door de Belastingdienst in kolom 3 bij uw vermogen opgeteld. In 2021 is de vrijstelling 50.000 euro voor één persoon, 100.000 euro voor een stel.

Besparing van vermogenswinstbelasting gevolgen

Vermogenswinstbelasting gaat ervan uit dat u winst maakt. Deze veronderstelling werkt niet altijd goed omdat mensen niet het rendement krijgen van deze fictieve belastingdiensten met slechte aandelenmarkten en lage spaarrentes. Ze betalen voor wat ze niet hebben gekregen. Als u het maximale rendement als besparing wilt behalen, doet u het volgende:

Wat staat er in kolom 3 van de inkomstenbelasting?

In kolom 3 worden als activa beschouwd:

In kolom 3 van de inkomstenbelasting, spaar- en investeringsbelasting verlagen

Er zijn verschillende manieren om de spaar- en investeringsbelasting te verlagen:

Conclusie Belastingdienst en dus belasting op spaargeld verlagen in 2020 en 2021

Als u geen kapitaal wilt verliezen, moet uw vermogen jaarlijks meer groeien dan de som van de vermogenswinstbelasting en de inflatiebelasting. Makkelijk is het niet, maar aangezien veel mensen beleggen te riskant vinden, is sparen met een hoge rente een goede optie. Spreid uw geld altijd over meerdere banken en bekijk de mogelijkheden.

Lees verder