Belastingdienst België en fiscale aftrek voor een woning bewoond door de enige eigenaar

Let op de fiscale aftrek voor de woning van de enige eigenaar, de woonpremie. Dit is belangrijk bij het aangaan van de lening. In het inkomstenbelastingjaar 2020 kan de huurtoeslag oplopen tot 3120 als u drie kinderen heeft. In België is deze aftrek door allerlei regelgeving helaas niet zo eenvoudig. Zo is vanaf 1 januari 2016 de Vlaamse huurtoeslag omgevormd tot een integrale huurtoeslag, d.w.z. voor zowel alleenstaanden als alleenstaanden. Er is een significant verschil bij het afsluiten van een hypotheek. Er is namelijk een oud regime, een interimregime (2015) en een nieuw regime voor je eigen fiscale regime. Hoeveel deze nieuwe heffingskorting voor u betekent, hoe het werkt voor aanslagjaar 2020 en wat de Belastingdienst voor u kan doen.

Minder belasting betalen met Huurtoeslag eigen woning

Belgische belastingdienst

Het keerpunt van het belastingregime met betrekking tot de behandeling van koopwoningen in België ligt in 2015. In 2015 kregen de regio’s de regie over de huurtoeslag. Degenen die vóór 1 januari 2005 een hypotheek hebben afgesloten, vallen in het oude regime, degenen die in 2015 een lening hebben afgesloten voor de aankoop van hun woning – in het tussenregime. In andere gevallen valt de opgenomen hypotheek onder het nieuwe regime. Deze regelingen voor de aftrek van overwaarde zijn niet vergelijkbaar met het systeem van hypotheekrenteaftrek dat in Nederland bestaat.

Belastingkorting eigen woning, oude regeling

Kijk eerst naar uw mogelijke aftrekposten voor een eigen woning als de lening dateert van vóór 2015 en u eind december 2019 nog eigenaar bent van de woning als eigen woning. Dit zijn de bedragen:

Aangifte woonbonus inkomen 2019, aanslagjaar 2020, oude regeling, tegoeden tot 2015.
:

deel woonbonus woonpremie bedrag
hoofdsom 2280 euro
je hebt een lening afgesloten vanaf 2010 en het was op 31 december 2019 nog je enige woning 760 euro
ten minste 3 kinderen ten laste hebben 80 euro
totale bonus 3120 euro

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u sowieso recht op het basisbedrag en dit bedrag kan oplopen tot € 3.120. Uw heffingskorting wordt berekend op basis van uw marginale belastingtarief, dat tussen de 30% en 50% ligt. Heeft u een marginaal belastingtarief van 50%, dan is uw belastingvermindering maximaal € 1.560 (de helft van € 3.120).

Belastingkorting voor een woning van de enige eigenaar, huurtoeslag in het tijdelijke regime

De huurtoeslag voor leningen die in 2015 zijn afgesloten is kleiner en de aftrek is niet meer tegen het marginale belastingtarief, maar op 40%. Bedragen in het kort:

Woningbonus inkomensverklaring 2019, aanslagjaar 2020, tijdelijk regime, leningen vanaf 2015
:

deel woonbonus woonpremie bedrag
hoofdsom 1520 euro
je hebt een lening afgesloten vanaf 2010 en het was op 31 december 2019 nog je enige woning 760 euro
ten minste 3 kinderen ten laste hebben 80 euro
totale bonus 2360 euro

Het maximale bedrag van de appartementstoeslag is nu 2.360 euro. Ter hoogte van 40% bedraagt ​​de belastingvermindering dan maximaal 944 euro.

Belastingaftrek eigen woning, huurtoeslag, nieuw regime

In het Vlaamse stadsgewest geldt de integrale woonpremie voor de periode 2016-2020. Drie bestaande Vlaamse heffingskortingen voor koopwoningen werden geïntegreerd:

Door deze integratie vervalt per 1 januari 2016 de heffingskorting voor langetermijnsparen en gewone rente. De appartementstoeslag, zoals die in 2015 bestond, is van kracht gebleven:

Aangifte woonbonus inkomen 2019, aanslagjaar 2020, nieuw regime, leningen 2016-2020
:

deel woonbonus woonpremie bedrag
hoofdsom 1520 euro
je hebt een lening afgesloten vanaf 2010 en het was op 31 december 2019 nog je enige woning 760 euro
ten minste 3 kinderen ten laste hebben 80 euro
totale bonus 2360 euro

Ook in het nieuwe regime is de huurtoeslag een vast percentage van 40%.

Een eigen huis

Het concept van een woning bewoond door één eigenaar is altijd relevant. Wordt u bijvoorbeeld vóór 31 december van het boekjaar eigenaar van een tweede woning, dan stopt de bijtelling en krijgt u alleen de hoofdsom afgetrokken. De hypotheek moet een minimale looptijd hebben van 10 jaar en als u eerder de woning volledig heeft afbetaald, vervalt het belastingvoordeel. Er is geen onderscheid tussen bestaande en nieuwe woningen.

Slot

Profiteer zo lang mogelijk van huurtoeslag en andere slimme inhoudingen. Het is nog steeds een goede deal, en als je in de toekomst verder moet bezuinigen, is dit belastingvoordeel een goede buit. Elke regio van België heeft nu zijn eigen invulling.€