Bekijk uw BKR-gegevens online

Wie wilde weten wat er van hem bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) stond, moest een verzoek indienen via zijn bank. Wel wilde BKR vanaf eind 2011 particulieren de mogelijkheid bieden om thuis achter een computer hun gegevens zelf in te zien. Bij de Duitse collega Schufa kan dat immers al langer. En in 2013 was het eindelijk tijd voor consumenten om online een overzicht van hun BKR-gegevens op te vragen.

Wat weet het BKR van ons?

Steeds meer consumenten willen weten wat het BKR voor hen heeft geregistreerd. Deze behoefte wordt bijvoorbeeld gevoeld wanneer een bank of andere kredietverstrekker een kredietaanvraag afwijst omdat er ooit een betalingsachterstand was. Het BKR is immers ooit in het leven geroepen om krediet- en betalingsrisico’s te verkleinen en problematische schuldsituaties (overkreditering) te voorkomen. Als de consument hier duidelijk om vraagt, wordt hij ook geïnformeerd over welke instellingen geïnteresseerd zijn in zijn financiële mogelijkheden.

Staan studieschulden ook in BKR geregistreerd?

In 2018 is een lobby gestart om ook studieschulden bij BKR te registreren. Zowel kredietverstrekkers als het BKR zelf pleiten hier al langer voor. Het argument: Studieschuld is een financiële verplichting waar je als hypotheekverstrekker rekening mee zou willen houden bij het verstrekken van een hypotheek. De genoemde partijen alleen kunnen het echter niet organiseren. Zij zijn namelijk afhankelijk van studiefinancieringsgegevens van DUO. En DUO, een afkorting van Uitvoerend Agentschap Onderwijs, is gewoon een overheidsinstantie. En de verantwoordelijke minister Van Engelshoven wilde in 2018 niet meewerken aan de registratie van studieschulden in BKR.

Hoe kon u voorheen uw BKR-gegevens opvragen?

Tot 2013 was het opvragen van je BKR-gegevens best een gedoe. Wie een idee wilde krijgen van de schulden en leningen die hij de afgelopen jaren had afgesloten, moest het volgende doen:

Vraag vanaf 2013 uw eigen BKR gegevens online aan

Omdat het BKR ook met de tijd mee wilde gaan, wilden ze consumenten ontmoeten en hun BKR-gegevens online beschikbaar stellen aan particulieren. We leven tenslotte in de 21e eeuw, toch? Als alles volgens plan zou verlopen, zouden mensen al snel inloggen vanaf hun computer thuis en al hun kredietinformatie online en in een beveiligde omgeving bekijken. Want zou het niet zo moeten zijn dat straks iedereen ongehinderd bij uw gevoelige gegevens kan?

Blijkbaar zorgde deze beveiligde inlogomgeving voor meer problemen bij het BKR dan verwacht, aangezien consumenten eind 2012 hun BKR-lijst nog niet online konden bekijken. Dit kwam mede doordat het aanvragen van de DigiD-code niet mogelijk was, omdat het gebruik van deze code alleen (gedeeltelijk) voor overheden was. Maar uiteindelijk hebben ze een oplossing voor deze problemen weten te vinden. Vanaf medio 2013 kunnen burgers online een overzicht opvragen van de gegevens die het BKR over hen heeft vastgelegd. Ook is het mogelijk om uw BKR-gegevens direct in de beveiligde BKR-omgeving in te zien met behulp van ‘mijnBKR’.

Hoe kunt u uw BKR-gegevens inzien als u geen computer heeft?

Helaas kunnen mensen zonder eigen computer, veelal ouderen, geen gebruik maken van de nieuwe BKR online dienst. Steeds meer ouderen maken echter zelf actief gebruik van internet of kunnen binnenkort inloggen met een computer van derden (kinderen, openbare bibliotheek). Dit neemt niet weg dat BKR destijds al beloofde te zullen proberen een betere oplossing voor deze categorie te creëren.

Tip: verleng je BKR krediet abonnement

Wist je trouwens dat ongebruikt doorlopend krediet, ook als het op nul staat, toch onnodige kredietruimte op het BKR in beslag neemt en daarmee je algehele kredietwaardigheid verlaagt. Dus als je een doorlopend krediet hebt en je maakt er geen gebruik van, dan kun je deze DK het beste terugbetalen en de bank vragen de registratie in BKR te beëindigen, tenzij dit al automatisch gebeurt als gevolg van aflossing.

Veel mensen zijn onnodig bang voor BKR

De BKR-lijst heeft voor veel burgers een negatieve betekenis. Voor veel mensen zijn de gegevens die het BKR verzamelt en beheert gelijk aan de gegevens die politie en justitie verzamelen over criminelen en mogelijke verdachten. Er is echter één significant verschil met de BKR-gegevens. In tegenstelling tot politie of justitie verzamelt het BKR niet alleen negatieve data, maar veel meer positieve data. Dit betekent dat BKR-vermelding niet alleen plaatsvindt wanneer bijvoorbeeld een lening niet correct wordt afgelost, maar ook wanneer deze wordt verstrekt.

Hieruit volgt dat niet alleen wanbetalers bij het BKR zijn geregistreerd, maar vooral mensen met een uitstekende kredietwaardigheid. Iedereen kan zowel positieve als negatieve opmerkingen hebben over het BKR. Aangezien registratie vereist is voor bijna elk type krediettransactie. Waarbij een “krediettransactie” niet zomaar een lening aangaat.

Ja
kredietovereenkomsten
worden ook in aanmerking genomen, bijvoorbeeld: