Beëindiging van de hypotheek koopovereenkomst

Meestal koopt u eerst een woning en vraagt ​​u vervolgens een hypotheekofferte aan. Zodra duidelijk is hoeveel geld je nodig hebt, doet de bank een bod. Nog steeds niet 100% zeker of de financiering rond komt en je hebt je eigenlijk al gecommitteerd aan de aankoop. Juridische autoriteiten en advocaten kunnen u helpen bij het beëindigen van de koopovereenkomst. Voorkomen is beter dan genezen. Alvorens een woning te kopen is het verstandig om in de koopovereenkomst bindende voorwaarden op te leggen.

Geen hypotheek krijgen is een oplosbare voorwaarde

Het is gebruikelijk, maar ook noodzakelijk om een ​​grote ramp te voorkomen, om in de koopovereenkomst te schrijven dat u
de verkoop kan worden geannuleerd
als je geen financiering krijgt. Een van de
beslissende voorwaarden
in de koopovereenkomst staat dan: niet-ontvangst financiering rond. Er zijn modelcontracten die cruciale voorwaarden bevatten. Sluit je een aankoop af volgens de voorwaarden genoemd in het modelcontract, dan hoeven deze alleen maar ingevuld te worden. Nieuwbouwwoningen worden gebouwd onder garantie van het Waarborginstituut Woningen (GIW) en voor nieuwbouwwoningen wordt in ieder geval het GIW-modelcontract gehanteerd. NVM-makelaars gebruiken voorbeeldaankoopovereenkomsten voor de aan- en verkoop van bestaande woningen. De belangrijkste aan te pakken voorwaarden zijn opgenomen in de modelcontracten. Maar als de verkoper geen voorbeeldcontract laat zien, is het verstandig om daarop aan te dringen! Het contract wordt niet automatisch en automatisch beëindigd. Je moet binnen een bepaald tijdsbestek handelen en de bepalende voorwaarde inroepen.

Driedaagse bedenktijd: Sinds 1 september 2003 is de Wet Aankoop en Bouw van onroerend goed van kracht. Een deel van de wet bepaalt dat kopers van bestaande woningen en nieuwbouwwoningen een wettelijke bedenktijd hebben. De koper heeft het recht de overeenkomst binnen drie dagen kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag volgend op de dag dat beide partijen het ondertekende contract hebben ontvangen.

Bestaande woning: vastgelegde voorwaarden

Voor een bestaande woning meldt de koper al bij het uitbrengen van het eerste bod de op te lossen voorwaarden. Bij de inschrijving voor een nieuwbouwproject kunt u nog geen doorslaggevende voorwaarden noemen. In dit stadium is er nog geen koopovereenkomst tot stand gekomen. In de “Voorovereenkomst” moet worden vermeld welke kritische voorwaarden u in de koop-/contractovereenkomst wilt opnemen. In het voorcontract verplicht u zich om later een koop/contractovereenkomst te ondertekenen waarvan u op dat moment de inhoud nog niet kent. Het is niet leuk, maar je komt er niet altijd uit. Andere benamingen voor een pre-contract zijn koopaankondiging, voornemen of reservering. Kies je voor een nieuwe woning, dan is het verstandig om de voorwaarden vast te stellen waaraan moet worden voldaan.

Belangrijk voor financiering

Elke voorwaarde waarmee de verkoper akkoord gaat, kunt u als bindende voorwaarde opnemen in de koopovereenkomst. Bij het verkrijgen van financiering, NHG en huisvestingsvergunning wordt meestal een voorwaarde van afwikkeling opgenomen. Bij het kopen van een bestaande woning wordt ook regelmatig een bouwkundige keuring als bepalende voorwaarde meegenomen.

Let op de volgende kritische voorwaarden voor financiering: