Beëindiging koopovereenkomst woning: financiering reserveren

Het kopen van een woning ter inspectie is een standaardclausule in een koopovereenkomst. Iedereen die een woning wil kopen maar niet zeker weet of de hypotheekfinanciering rond komt, doet er goed aan om een ​​financieringsclausule in de koopovereenkomst op te nemen. Door succesvol in beroep te gaan tegen een financieringsvoorwaarde kunt u eenvoudig de koopovereenkomst en daarmee de koop ontbinden zonder boetebeding en voorkomt u later veel problemen. Het is niet altijd gemakkelijk voor banken om een ​​hypotheek te krijgen, dus wees voorbereid.

Financieringsvoorwaarde in koopovereenkomst

Er wordt vaak gesproken over een tussentijdse koopakte, maar een tussentijdse koopakte bestaat eigenlijk niet. De koopovereenkomst die u tekent bij het kopen van een woning kan alleen boetevrij worden ontbonden als u met succes een beroep kunt doen op een bestuursvoorwaarde, zoals een financieringsvoorwaarde. De oplevering van de woning vindt pas plaats als de akte van levering van uw woning door de notaris is geaccepteerd. Dit is vaak wanneer u de hypotheekakte ondertekent.

Wat staat er in de koopovereenkomst over financiering?

De koopovereenkomst is meestal een model NVM, waarin al allerlei bepalingen zijn opgenomen. Een veel voorkomende bepaling is de financieringsdisclaimer. Als je genoeg spaargeld hebt om een ​​huis te kopen, of als je net een ander huis hebt gekocht en genoeg geld over hebt, heb je misschien geen financieringsvoorbehoud nodig. In dat geval kan de verkoopakte vóór incasso worden gecorrigeerd. Anderzijds kunnen in alle nieuwe contracten ook voorwaarden staan ​​die u in de koopakte met de verkoper afspreekt.

Voorbeeld financieringsdisclaimer en boeteclausule

Een veel voorkomende bewoording is dat de koopovereenkomst wordt ontbonden als de huizenkoper op een bepaalde datum geen hypothecaire lening van een erkende financiële instelling heeft ontvangen ter hoogte van 100% van de koopsom. Indien de koper de koop op grond van de hypotheekweigering boetevrij wil ontbinden, dient de koper dit tijdig en goed gedocumenteerd te doen. Indien de koper niet tijdig een verzoek tot ontbinding van de koop indient, maar de koop niet nakomt, kan de verkoper een boete vragen van 10% van de koopprijs, het zogenaamde boetepunt uit de koopakte. Dit garantiebedrag wordt vooruitbetaald aan de notaris. De koopovereenkomst is niets, de verkoper kan ook op elk moment van gedachten veranderen (wil nog niet verkopen), maar als de koopakte geen ontbindende voorwaarde bevat, dan kan de koper een boete van 10% eisen van de verkoper.

Andere bekende afwikkelingsvoorwaarden

Andere algemene voorwaarden van de koopovereenkomst zijn:

Oververhitte woningmarkt en bepaalde omstandigheden

De koopakte is een belangrijke overeenkomst, een juridisch contract tussen de koper en de verkoper. Wanneer de woningmarkt oververhit raakt en er meer kopers zijn voor dezelfde woning, vergeten kopers soms de juiste voorwaarden mee te nemen. De verkoper wil immers zekerheid en zal het huis waarschijnlijk voor dezelfde prijs verkopen aan iemand die het makkelijker heeft. Maar het is nog steeds een goed idee om te onderhandelen over een kosteloze, boetevrije beëindiging van de akte. Stel je nu eens voor dat als de financiering om wat voor reden dan ook niet doorgaat, de boete van 10% je uiteindelijk veel meer gaat kosten dan oorspronkelijk voorzien.

Afsluiting van de koopakte

In overleg met de makelaar kunnen allerlei aanvullende voorwaarden en afspraken in de koopakte worden opgenomen. Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over de te behandelen voorwaarden, waaronder de hypotheekfinancieringsvoorwaarde. Een groot voordeel is dat zelfs als de hypotheek wordt geweigerd, de koopakte kosteloos kan worden geannuleerd. Als je dat niet doet, zit je vast aan een verkoop.

Lees verder