Beëindig de lening in 2020 of 2021

U wilt uw lening opzeggen, wijzigen, aflossen of beëindigen in 2021 of 2022. Is het mogelijk en hoeveel gaat het je kosten? Is vervroegd aflossen of annuleren mogelijk zonder boete? Dit zou handig zijn omdat een spaarrekening minder rente opbrengt dan een lening en de aflossing snel terugbetaalt. Kortom, het afsluiten van een persoonlijke lening of doorlopend krediet kan je snel geld opleveren. Controleer altijd uw opties.

Opzeggen en beëindigen van de lening in 2021 of 2022

Zowel de bank als iedereen die een bedrag leent, kan stoppen met het verstrekken van krediet. Wel moet aan de leningsvoorwaarden worden voldaan:

Het loont daarom de moeite om de voorwaarden van uw lening na te gaan, welke voorwaarden gelden voor vervroegd aflossen en aflossen. Sommige banken leggen een boete op voor vervroegde aflossing en u kunt dit online regelen. Gebruik dan het webformulier bij de ruillening of het einde van de lening. Andere banken en kredietverstrekkers zeggen dat vroegtijdige beëindiging hen geld gaat kosten als de marktrentes in de tussentijd zijn gedaald. De bank loopt dan de rente mis en brengt u een boete in rekening. De hoogte van de boete is meestal afhankelijk van de resterende looptijd van de lening en het rentepercentage ten opzichte van de rente die u betaalt. Het is niet uniform georganiseerd, het verschilt per bank en type lening.

BKR-tegoed wordt voor vijf jaar geregistreerd

Als u de lening beëindigt, informeert de bank ook het BKR, dat diverse leningen registreert. Houd er rekening mee dat het BKR tot vijf jaar na beëindiging van de lening blijft aantonen dat je dit bedrag hebt geleend. Na vijf jaar wordt uw lening ook daar opgezegd na aflossing. Als je nog nooit een achterstand hebt gehad, is het niet zo erg dat je nog in het BKR-bestand staat, maar als je een schuld hebt gehad die nu volledig is afgelost, kun je daar last van krijgen, op een nieuwe na. lening.

Beëindiging van hypotheek

Het volledig aflossen van de hypotheek is hetzelfde als het beëindigen van de hypotheek. In ieder geval bij de bank, want ook als je hypotheek stuk is, bestaat de hypotheek wettelijk nog steeds. U moet dan de notaris vragen de hypotheek op te zeggen en op te zeggen: geen hypotheek en de hypotheek opzeggen. Ook het afsluiten van een hypotheek is meestal niet eenvoudig. De bank staat dit boetevrij toe als u uw woning verkoopt en de hypotheek aflost. Maar als u in een bepaald jaar een groot deel van uw hypotheek wilt aflossen, zal de bank opnieuw alarm slaan en u mogelijk een boete opleggen. Nogmaals, er zijn geen uniforme regels. De ene bank vindt vervroegde aflossing geen boete waard, zolang je ze maar tijdig op de hoogte stelt en het juiste formulier gebruikt, maar de meeste banken brengen wel kosten in rekening. De meeste banken brengen geen boeterente in rekening wanneer u uw huis verkoopt, maar als u een budgethypotheek afsluit, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

Hoeveel boete krijgt u als u uw lening wilt stopzetten?

Als de marktrente nu lager is dan uw hypotheekrente, kost het u extra geld via de zogenaamde boeterente. Met deze boeterente rekent de bank het renteverlies aan u door. Hoe groter de rentespreiding en hoe hoger uw hypotheek, hoe hoger de boeterente zal zijn. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk. De ene bank staat vervroegd aflossen toe van maximaal 10% per jaar, de andere bank 20%. Sterker nog, er zijn banken, waaronder ABN AMRO, die hun voorwaarden hebben aangescherpt. Het kan ook zijn dat u vóór de renteherziening 20% ​​vervroegd en boetevrij mocht betalen en dat u na de renteherziening maximaal 10% tegenkomt. Dus uw verslechtering in een tijd waarin veel mensen daarnaast hun hypotheek willen aflossen.€