Bedrijfsanalyse

Om de onderneming te kunnen beoordelen, is het belangrijk om te kijken naar het jaarverslag, met de balans en de winst- en verliesrekening. De belangrijkste gegevens zijn financiële indicatoren.

Jaarverslag

(de inhoud is wettelijk bepaald):

 1. Sleutel figuren
 2. Voorafgaand overleg Raad van Commissarissen
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Jaarrekening
 • Andere informatie
 • Organisatiestructuur en lidmaatschapsoverzicht
 • Historisch overzicht
 • Activiteitenoverzicht (PR-hoek)
 • Bij het vergelijken van bedrijven moet rekening worden gehouden met verschillende presentatievormen.

  Evenwicht

  De balans is de financiële positie op een bepaald moment, met

  Debetzijde = creditzijde.

  Inkomstenaangifte

  Een winst- en verliesrekening is een winst- en verliesrekening over het gehele boekjaar.

  Bedrijfsopbrengsten (inclusief omzet) – bedrijfskosten (kosten/afschrijvingen) = bedrijfsresultaat (EBIT).

  Financiële indicatoren

  Het hefboomeffect

  Hefboomwerking (financiële hefboomwerking): verbetering van het rendement op het eigen vermogen door het aantrekken van schulden. Zolang elke € totaal vermogen meer oplevert dan de € schuldkosten, is het aantrekkelijk om (meer) schulden aan te trekken.

  Geldig zolang RTV (rendement totaal vermogen) > RVV (rendement vreemd vermogen). Als het er niet meer is, werkt het wreed omgekeerd: het effect van een molensteen of een koude douche.

  De spanning tussen solvabiliteit en winstgevendheid: zolang alles goed gaat, is winstgevendheid goed voor zo min mogelijk EV’s.

  Operationele hefboomwerking: vaste kosten / variabele kosten -> hoe hoger de waarde, hoe sneller de winst zal toenemen naarmate de productie toeneemt.€