Bedragen studiebeurzen voor het studiejaar 2021

Wat is de hoogte van de studiebeurs in 2022 en 2023 (tot 1 augustus 2023)? Let ook op de betaaldata in 2022 en 2023. Zie sombedragen voor verschillende soorten studiefinanciering. Je kunt studiefinanciering aanvragen voor MBO, HBO en WO. Dit geldt voor de basisbeurs, aanvullende beurs, OV-chipkaart en aanvullende lening. Kijk altijd wat je kunt verdienen zonder gedoe. Vergeet niet de OV-chipkaart op te zeggen.

Studentenbeurs 2022-2023

Studiebeurs voor de studiejaren 2021, 2022 en 2023

Binnenkort gaat schooljaar of studiejaar 2023 van start. Iedereen die mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs volgt, kan studiefinanciering aanvragen bij Uitvoeringsdienst Onderwijs DUO. De studiebeurs bestaat uit verschillende onderdelen:

De basisbeurs bestaat alleen voor hbo- en wo-studenten die al voor september 2015 met hun studie zijn begonnen, de basisbeurs voor het mbo blijft bestaan. Collegegeldkrediet is ook beschikbaar voor studenten die collegegeld betalen voor hbo en wetenschappelijk onderwijs. Voor de meeste hbo- en wo-studenten bestaat de studiebeurs uit een studievoorschot, een extra beurs is mogelijk als de ouders een relatief laag inkomen hebben. Pas in de tweede helft van 2023 (2023-2024 studiejaar) komt er een nieuwe studiefinanciering, namelijk een basisbeurs.

Hoeveel studiefinanciering krijg ik in 2021, 2022 en tot juli 2023?

Hoeveel studiefinanciering je krijgt, hangt af van:

Annulering OV-kaart

Je mag alleen met de OV-chipkaart reizen tijdens de studiebeurs en in het eerste jaar van de kredietperiode. Wie de kaart nog gebruikt als het niet meer mag, kan een boete van 97 euro per maand krijgen. Deze boete wordt opgeteld bij je studieschuld. Zo haalt DUO ruim 27 miljoen euro op bij in totaal ruim 53.000 studenten.

Hoeveel kan ik verdienen als ik studiefinanciering heb?

Het mbo kent een extra inkomensgrens, evenals hbo en wo voor studenten die nog studeren met de oude studiefinanciering. Wie meer verdient dan de aanvullende inkomensgrens in een mbo of studeert in het oude systeem, loopt het risico zijn studiefinanciering terug te moeten betalen. De bedragen voor de periode 2016 tot en met 2022 en 2023 zijn als volgt:

Deze bedragen zijn bruto op basis van een totale inkomensberekening. Dit noemen we de Bijkomende Inkomensgrens op de Studiefinanciering. Dit kunnen allerlei soorten inkomsten zijn, zoals salaris, deeltijdwerk, uitkeringen of inkomsten uit uw onderneming. De bijverdiengrens is opgeheven voor hbo- of wo-studenten in het nieuwe studiefinancieringsstelsel, maar niet voor overige studenten.

Studentenbeurs van 2021 tot januari 2022

De bedragen voor studiebeurzen tot december 2021 zijn:

studiebeurs 2021 hbo en universiteit, van 1 januari 2021 t/m 31 augustus 2021

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Lening of voorschot 507,39 euro 507,39 euro
Maximale extra beurs 413,78 euro 413,78 euro
Studielening 178,58 euro 178,58 euro
In totaal 1099,75 euro 1099,75 euro

studiebeurs 2021 HBO en Universiteit, 1 september 2021 t/m 1 januari 2022

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Lening of voorschot 507,39 euro 507,39 euro
Maximale extra beurs 413,78 euro 413,78 euro
Studielening 180,57 euro 180,57 euro
In totaal 1101,84 euro 1101,84 euro

studiebeurs 2022 hbo en universiteit, van 1 januari 2022 t/m 1 augustus 2022 (inclusief)

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Lening of voorschot 513,83 euro 513,83 euro
Maximale extra beurs € 419,04 € 419,04
Studielening 90,33 euro 90,33 euro
In totaal 1023,20 euro 1023,20 euro

Hoewel het verschil tussen de bedragen voor uitwoners in het hbo en mbo met het nieuwe studiestelsel is verdwenen, is het verschil in het mbo nog steeds aanwezig:

studiebeurs 2021 mbo, van 1 januari 2021 tot 31 juli 2021

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 285,15 euro 87,37 euro
Aanvullende beurs 381,13 euro € 358,07
Lening 190,34 euro 190,34 euro
In totaal 856,62 euro 635,78 euro

Studiebeurs 2021 MBO, van 1 augustus 2021 tot 1 januari 2022 (31 december 2021)

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 285,15 euro 87,37 euro
Aanvullende beurs € 382,29 359,23 euro
Lening 190,34 euro 190,34 euro
In totaal 857,78 euro 636,94 euro

HBO Studiebeurs september 2022 t/m januari 2023 (tot december 2022)

De bedragen voor de tweede helft van 2022 voor het hbo en de universiteit zijn als volgt:

studiebeurs 2022 hbo en universiteit, tweede helft 2022 t/m 31 december 2022 (inclusief)

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Lening of voorschot 513,83 euro 513,83 euro
Maximale extra beurs € 419,04 € 419,04
Studielening € 184,08 € 184,08
In totaal 1116,95 euro 1116,95 euro

Let op hogere bedragen voor collegegeldkrediet.

Studiefinanciering voor hoger onderwijs en universiteit, januari 2023-2023 augustus van

Dit zijn de bedragen uitwonend en thuiswonend:

studiebeurs 2023 hbo en universiteit, eerste helft 2023

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Lening of voorschot 527,60 euro 527,60 euro
Maximale extra beurs 430,27 euro 430,27 euro
Studielening € 184,08 € 184,08
In totaal 1141,95 euro 1141,95 euro

Studiebeurs MBO 2022 – 1 januari 2023

In 2022 zijn de bedragen als volgt:

studiebeurs 2022 mbo, van 1 januari 2022 t/m juli 2022 (inclusief)

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 288,77 euro € 88,48
Aanvullende beurs 385,86 euro € 362,50
Lening 192,76 euro 192,76 euro
In totaal 867,39 euro 643,74 euro

Studiebeurs 2022 MBO, van 1 augustus t/m 1 januari 2023 (t/m december 2022)

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 288,77 euro € 88,48
Aanvullende beurs 387,78 euro 364,42 euro
Lening 192,76 euro 192,76 euro
In totaal 869,31 euro 645,66 euro

Studiebeurs mbo van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023

De bedragen aan studiebeurzen voor het mbo in 2023 zijn als volgt:

studiebeurs 2023 mbo, van 1 januari 2023 t/m juli 2023 (inclusief)

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 296,51 euro 90,85 euro
Aanvullende beurs € 395,40 371,42 euro
Lening 197.93 euro 197.93 euro
In totaal 889,84 euro 660,20 euro

Collegegeld voor nieuwe studenten in 2021 en 2022 dalen

In de studiejaren 2021 en 2022 hebben nieuwe studenten in het hbo en wo een extra contingentie. Nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten betalen in het eerste studiejaar de helft van het collegegeld en besparen daarmee ruim 1000 euro. Studenten die starten met een lerarenopleiding krijgen deze korting voor de eerste twee studiejaren.

Studiefinanciering aanvragen in 2022 en 2023

Met DigiD kun je per sms studiefinanciering aanvragen. Als je er nog geen hebt, kun je deze eenvoudig aanvragen en vervolgens activeren. Als je geen studiefinanciering aanvraagt ​​of te laat bent, betekent dit dat er geen studiefinanciering beschikbaar is of pas als je studie al is begonnen. Vraag dus tijdig studiefinanciering aan.

Betaaldata 2022

De betalingsdata van de studiebeurs 2022 zijn als volgt:

Betaaldata 2023

De uitbetalingsdata van de studiebeurzen voor 2023 zijn als volgt:

Vraag dus tijdig studiefinanciering aan.

Lees verder