Bedragen studiebeurzen voor het studiejaar 2020

In studiejaar 2020 gaan hbo en wo ook lenen voor studeren volgens het creditsysteem met studievoorschot. Wat is de hoogte van de studiefinanciering, op welke bedragen heb je recht voor HBO, WO en MBO? Er is geen leenstelsel voor de financiering van mbo-studenten. Hoeveel basisbeurs, aanvullende beurs krijgt u? Een interessante verandering sinds de start van het studiepuntenstelsel is dat je in 2020 ook recht hebt op een OV-chipkaart in het mbo als je 17 jaar bent en dat oudere studenten een levenslange leerlening kunnen krijgen om te kunnen betalen. voor hun studie. Daarnaast wordt het collegegeld voor eerstejaars 2020 gehalveerd en krijgen degenen die een lerarenopleiding volgen zelfs de eerste twee jaar korting. Bijverdienen is in het wo en hbo geen probleem als je niet in het oude studiefinancieringssysteem zit, in het mbo is dat anders geregeld.

Inhoud

Studiefinanciering studiejaar 2020, basisbeurs of studievoorschot

Voor wie al voor 1 september 2016 is begonnen met studeren of een mbo-opleiding volgt, het gebeurt allemaal volgens de oude studiefinanciering, met een basisbeurs, aanvullende beurs, rentekrediet en OV-studentenkaart of OV-chipkaart (studentenreisartikel) . ). Iedereen die in 2020 verder gaat studeren onder het nieuwe studiestelsel, leent geld bij Uitvoeringsdienst Onderwijs DUO. Dit geldt voor leningen, studievoorschotten. Alleen extra tegoed kan een geschenk worden. De extra beurs is in ieder geval een gift voor de eerste vijf maanden, ook als je je studie niet afmaakt. Als je binnen tien jaar afstudeert met een diploma of diploma, wordt de extra beurs een volledige gift. De rente in 2020 is nihil, dus 0%.

Studiebeurs 2020 HBO en WO

Studiebeursbedragen tot december 2020 (inclusief) volgens het oude studiestelsel HBO en WO zijn:

Studiebeurs 2020-2021 HBO en Universiteit, 1 januari 2020 t/m augustus 2020

Soort studiebeurs terwijl je weg van huis bent thuis wonen
Basisbeurs 300,69 euro 108 €
Aanvullende beurs € 287,95 265,42 euro
Lening 308,92 euro 308,92 euro
Studielening 173,58 euro 173,58 euro
In totaal 1071,14 euro 855,92 euro

Studiebeurs 2020 HBO en Universiteit, 1 september 2020 t/m 31 december 2020

Soort studiebeurs terwijl je weg van huis bent thuis wonen
Basisbeurs 300,69 euro 108 €
Aanvullende beurs 287,95 euro 265,42 euro
Lening 308,92 euro 308,92 euro
Studielening 178,58 euro 178,58 euro
In totaal 1076,14 euro 860,92 euro

De studiefinancieringsbedragen tot en met december 2020 onder de nieuwe studiefinanciering voor hbo en wo zijn:

Vooruitbetaling studie 2020 HBO en WO, van 1 januari 2020 tot 1 september 2020 (nieuwe systematiek)

Soort studievoorschot terwijl je weg van huis bent thuis wonen
Aanvullende beurs en lening maximaal € 897,56 maximaal € 897,56
Studielening 173,58 euro 173,58 euro
Totaal maximum 1071,14 euro 1071,14 euro

Vooruitbetaling studie 2020 HBO en WO, van 1 september 2020 t/m 31 december 2020 (nieuwe systematiek)

Soort studievoorschot terwijl je weg van huis bent thuis wonen
Aanvullende beurs en lening maximaal € 897,56 maximaal € 897,56
Studielening 178,58 euro 178,58 euro
Totaal maximum 1076,14 euro 1076,14 euro

De maximale aanvullende beurs in studiejaar 2020 vanaf januari 2020 is 403,17 euro per maand. Wat u daadwerkelijk krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders. Je kunt hiervoor in 2020 maximaal 892,75 euro lenen bij het betalen van het collegegeld van de instellingen.

Bijverdienen als student

Ook is er een verschil tussen het leenstelsel en de bijverdiensten van het oude studiefinancieringsstelsel. Als je studiefinanciering krijgt, kun je verdienen wat je wilt, zonder dat dit ten koste gaat van je studiefinanciering. Studies volgens het oude systeem betekenen een extra inkomensgrens in 2020, die niet hoger is dan 15.003,05 euro. Verdien je wel meer, dan moet je een deel van de ontvangen studiefinanciering terugbetalen.

MBO 2020 studiebeurs MBO

De bedragen in het MBO zijn:

Studiefinanciering 2020 in MBO Maand, 1 januari 2020 t/m 1 augustus 2020

soort studiebeurs woon ver van huis thuis wonen
Basisbeurs 277,84 euro € 85,13
Aanvullende beurs 371,10 euro 348,62 euro
Lenen € 185,46 € 185,46

Als je alleen voor studie mag lenen, dan is dat maximaal €925,95.

Studiefinanciering mbo-maand 2020, van 1 augustus 2020 tot en met december 2020 (inclusief)

Soort studiebeurs terwijl je weg van huis bent thuis wonen
Basisbeurs 277,84 euro € 85,13
Aanvullende beurs 373,94 euro 351,46 euro
Lenen € 185,46 € 185,46

Reisproduct voor mbo’ers onder de 18 jaar

In 2022 en 2023 kunnen mbo-leerlingen van 17 jaar en ouder ook een studentenreisproduct krijgen als:

Betaaldata 2022

Vanaf januari 2022 wordt de studiebeurs uitbetaald op de volgende dagen:

Betaaldata 2023

Vanaf januari 2022 wordt de studiebeurs uitbetaald op de volgende dagen:

Iedereen tot 55 jaar kan in 2022 en 2023 studeren met een levenslang leren lening

De leeftijdsgrens voor studiefinanciering is 30 jaar, maar in 2020 komt iedereen die een voltijd, deeltijd of duale opleiding aan hbo of universiteit of een voltijd BOL-opleiding in het mbo heeft afgerond in aanmerking voor Levenslang Leerkrediet. .

Uitkering studiefinanciering als je jonger bent dan 18 jaar in 2022 of 2023

MBO niet OV-chipkaart studiefinanciering is niet mogelijk als je jonger bent dan 18 jaar, HBO en WO studiefinanciering kan ook worden ontvangen door een jonge student van 17 jaar of ouder, maar wordt voor het eerst toegekend vanaf 1e kwartaal na inschrijving.betaald. Betaling is mogelijk vanaf de datum van inschrijving voor studies.

Conclusie studiebeurs 2020-2023

MBO regels en bedragen verschillen van hbo en universiteiten, ook in 2020 – 2023. Oefen uw rechten uit.

Lees verder