Basisregels voor beginnende beleggers

Er zijn verschillende basisregels voor beginnende beleggers die hen moeten beschermen tegen grote verliezen. Wees achterdochtig bij het pitchen van een nieuw financieel product, want financiële adviseurs van banken moeten hun gestelde omzetdoelen halen. Een onafhankelijk financieel adviseur moet ook verkopen, maar als hij zijn werk goed doet, zal hij je in ieder geval de juiste producten aanraden. Koop alleen financiële producten die u zelf begrijpt.

Handel alleen in beleggingsproducten die u zelf begrijpt

Laat u bij het beoordelen van het prospectus van een fonds niet meeslepen door feiten, marktanalyses, voorspellingen van experts, grafieken en afbeeldingen. Ze dienen alleen om een ​​mooi verhaal te geven om je tot een positieve beslissing te brengen. Verzamel en bestudeer alle praktische details van het voorstel, controleer de cijfers en winstprognoses in de investeringsplannen en controleer vooral de aannames achter alle cijfers. Focus dus op een paar producten of projecten die je begrijpt en volg een geïntegreerde strategie. Niets is erger dan constant heen en weer springen.

Het is onwaarschijnlijk dat u rijk wordt terwijl u op de aandelenmarkt slaapt

Denk niet dat je van de ene op de andere dag rijk wordt op de aandelenmarkt, integendeel. Als je rijk wilt worden, moet je sparen, erven of de loterij winnen. En sparen is ongetwijfeld de zekerste weg naar rijkdom. Je wordt niet zozeer rijk van wat je eraan verdient, maar meer van wat je niet uitgeeft! En de belangrijkste tip: los je schulden af ​​voordat je gaat beleggen.

Neem een ​​fondsprospectus nooit te serieus

Analyse van individuele “experts” of bedrijven die in het prospectus van een fonds worden gepresenteerd en die als onafhankelijk en kritisch worden gepresenteerd, mag nooit serieus worden genomen, aangezien ze meestal alleen het prospectus imiteren en worden betaald door de uitgever van dat prospectus.

Berichten in financiële tijdschriften zijn vaak erg oppervlakkig en verwarrend. Merk op dat deze verklaringen rentedragende beleggingen zijn. Hoewel de auteurs beweren onafhankelijke experts te zijn, verwerken ze vaak alleen informatie die ze hebben ontvangen van de leveranciers van de producten waarover ze schrijven, of erger nog, in dienst zijn van het bedrijf waarvan ze de producten vertegenwoordigen. Pas ook op voor advies van zelfverklaarde experts en financiële adviseurs, zelfs als het goede kennissen of vrienden zijn, aangezien ze meestal een flop blijken te zijn.

Een rendement van 10% of meer is niet realistisch

Wees realistisch. Een risicoloze belegging heeft geen rendement van 10% of meer. Rendementen van meer dan 10% kunnen alleen worden behaald met aandelen en aandelenfondsen. Maar dan heb je een aanzienlijk hoger risico. De rendementscijfers in de prospectussen zijn slechts schattingen. Sterker nog, ze zijn vaak niet hoger dan het rendement op obligaties of spaarrekeningen. Gebruik een korting van ten minste 25%, bij voorkeur 50%, op de verwachte winst, aangezien alle aanbiedingen worden berekend op basis van optimistische veronderstellingen. En vergelijk dat resultaat dan met de risicoloze geldinvestering.

Investeer in kwaliteitsvastgoed

Dertig jaar ervaring in de financiële dienstverlening leert dat beleggen in kwaliteitsvastgoed een hoger rendement oplevert dan closed-end fondsen.

Koop onroerend goed op het juiste moment en op de beste locaties in regio’s die worden aangemerkt als groeiregio’s. Dit zijn vooral de leukste plekjes in de Randstad. Vermijd het platteland, kies voor stedelijke locaties. De vraag naar hoogwaardige stadswoningen blijft groeien. En als u aan de rand van deze steden belegt, volgt u de metrolijnen.

Beheer uw geïnvesteerd vermogen als een ondernemer

Lopen al uw investeringskosten en inkomsten via een “bedrijfsrekening”. Beheer uw geïnvesteerd vermogen als een ondernemer en maak een jaarlijkse winst- en verliesrekening en balans.

Laatste tips voor beginnende beleggers

Naast bovenstaande basisregels die je beschermen tegen grote veranderingen, nog enkele laatste tips: