Banksparen: sparen voor hypotheek en pensioen

Banksparen is een manier om vermogen op te bouwen voor uw oude dag of om uw hypotheek af te lossen. Banksparen werd begin 2008 geïntroduceerd als alternatief voor dure, onoverzichtelijke spaar- en beleggingspolissen. Voordelen van banksparen voor hypotheek- en pensioensparen.

Wat zijn banksparen?

Met banksparen kunnen mensen geld opzij zetten op een afgesloten spaar- of beleggingsrekening. Een groot voordeel is dat deze manier van sparen heel transparant is. Iedereen die bijvoorbeeld ook een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten, kan dat gewoon apart doen en hoeft niet met een rekening te zitten die beide doet. Bankspaarproducten zijn vaak goedkoper en de kosten transparanter.

Banksparen voor hypotheek

Sinds 2008 maken veel mensen gebruik van de mogelijkheid om via het banksparen hun hypotheek af te lossen. Het merendeel van alle nieuwe hypotheken die worden afgesloten zijn bankspaarhypotheken.

Waarom banksparen?

Tot 2008 hadden verzekeraars het exclusieve recht op fiscaal voordelig sparen. Toen bleek dat ze dit recht misbruikten door woekerpolissen te verkopen, werd een duidelijk en goedkoper alternatief geïntroduceerd.

Tussenpersonen en banksparen

In 2010 lijken intermediairs het banksparen liever links te laten liggen. Ze geven er nog steeds de voorkeur aan om traditionele verzekeringsproducten te verkopen waar ze meer aan verdienden of waar ze niet goed van op de hoogte zijn. In verzekeringsproducten zouden vaak veel meer kosten kunnen worden opgenomen en verborgen, terwijl dat bij banksparen niet meer het geval is. Daarnaast hebben intermediairs vaak relaties met verzekeraars die ze niet willen opgeven. Ze zijn zo gewend om het ene verzekeringsproduct te verkopen dat ze het moeilijk vinden om zich op een ander product in de markt te concentreren. Bovendien begrijpen ze dat verzekeren en banksparen voor hen vaak totaal verschillende sporten zijn.

Waarom is banksparen zo populair?

Aanvankelijk werden banksparen vooral door kleine banken ingevoerd. Dus de grote banken voelden de druk om dit nieuwe product aan te bieden. Zo biedt de marktleider Rabobank anno 2010 vooral hypotheken met bankspaargeld aan. Aanvankelijk boden alleen verzekeraars Allianz en Delta Lloyd banksparen aan. Daarnaast zorgen rentedragende polissen ervoor dat de verkoop van beleggingspolissen steeds minder succesvol wordt. De crisis bestond nog steeds. Mensen die veilig geld wilden sparen voor een hypotheek of pensioen waren op zoek naar producten die dit garandeerden en niet te veel kosten.

Manieren om fiscaal efficiënt vermogen op te bouwen

Fiscaal aantrekkelijk kapitaal aanleggen om een ​​goede oude dag te verzekeren of de hypotheek af te lossen kan op 4 manieren. Trouwens, er zijn ook methoden die ze alle 4 of sommige mengen:

  1. Spaarverzekering, zoals een spaarhypotheek
  2. Beleggingsverzekeringen zoals een beleggingshypotheek
  3. Accumulatie op een spaarrekening
  4. Beleggen op een bankspaarrekening

Voordelen van banksparen

De voordelen van banksparen zijn:

  1. Er is geen “ingebouwde” overlijdensrisicoverzekering
  2. Kosten worden gelijk verdeeld
  3. Soms is banksparen goedkoper (maar niet altijd)

Nadelen van banksparen

Banksparen heeft echter ook nadelen. Zij zijn:

  1. Een bankspaarrekening kan niet belastingvrij worden overgezet naar een nieuwe hypotheek.
  2. Bij overlijden gaat het krediet naar de erfgenamen, die dan successierechten betalen