Banksparen: ontslagvergoeding en blijvende rechten

Als je ontslagen wordt, word je vaak gecompenseerd met een ontslagvergoeding of een gouden handdruk. Vroeger konden mensen er niet optimaal gebruik van maken en ging het meeste geld rechtstreeks naar de belastingdienst. Maar nu is het mogelijk om uw ontslagvergoeding veilig te stellen op een zogenaamde permanente spaarrekening en te genieten van alle voordelen van banksparen. Lees hier alles over de relatie tussen banksparen, vaste rechten en ontslagvergoeding.

Wat is een permanente spaarrekening?

Een permanente spaarrekening is een speciale spaarrekening waarop geld in een vergrendelde vorm wordt bewaard. Als je ontslagen wordt bij je werkgever, kunnen zij je ontslagvergoeding of gouden handdruk storten op deze speciale spaarrekening. Stamrecht is feitelijk een periodieke uitkering van deze ontslagvergoeding. Het geld op de permanent recht spaarrekening is vrijgesteld van inkomstenbelasting totdat het is betaald. Door banksparen te gebruiken met een speciale permanente spaarrekening heeft u fiscale voordelen ten opzichte van een gewone spaarrekening.

Wat is de relatie tussen banksparen, ontslagvergoeding en vast spaargeld?

Banksparen is een vorm van sparen waarbij u als consument fiscaal voordeel geniet. Bij het sparen hoeft u geen belasting te betalen over geld op een bankspaarrekening. U kunt de uitkering echter alleen gebruiken om uw hypotheek af te lossen of om uw inkomen of pensioen aan te vullen. U kunt het geld dus alleen voor specifieke doeleinden gebruiken in plaats van alleen voor reguliere uitgaven.

Nieuw sinds 2010 is dat de gouden handdruk ook gebruikt kan worden als belegging in banksparen, zodat de ontslagvergoeding optimaal benut kan worden. In het geval van een ontslagvergoeding wordt de spaarrekening die wordt gebruikt om het geld veilig te stellen een permanente spaarrekening genoemd.

Wat zijn de fiscale voordelen van banksparen?

Er zijn nadelen aan het kiezen om je gouden handdruk in één keer te betalen. Over het bedrag wordt dan belasting geheven en 30 tot 50% van de ontslagvergoeding gaat direct belasting verloren. Door geld op slot te zetten met banksparen, zorgt u ervoor dat u pas later belasting hoeft te betalen over uw ontslagvergoeding. Pas als u deze (periodiek) heeft betaald, betaalt u ook daadwerkelijk belasting. U ontvangt in de tussentijd aanmerkelijke rente over de lening, waardoor u effectief twee keer profiteert van uw (bank)spaargeld.

Waar kan ik een bankspaarrekening openen voor een gouden handdruk?

Dit product wordt nu aangeboden door de meeste banken en grotere financiële instellingen. Zo kunt u bij ABN AMRO, SNS Bank, Rabobank en ING een bankspaarrekening voor ontslagvergoeding openen. Verzekeraars bieden dit product ook aan en verzekeren ook blijvende rechten die eraan verbonden zijn. Bij alle dienstverleners kunt u kiezen voor traditioneel banksparen, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een beleggingsoptie. Het enige verschil met dit soort banksparen is dat de “spaargelden” worden belegd in aandelen, beleggingsfondsen en obligaties totdat ze worden betaald. Hierdoor kunt u een relatief hoger rendement behalen, maar ligt het uiteindelijke betalingsbedrag iets minder vast dan bij veiliger sparen.€