Banksparen met je gouden handdruk of ontslagvergoeding

Banksparen is populairder dan ooit. Mensen zijn bang geworden voor koopsompolissen en lijfrentes en wenden zich massaal tot banksparen als een veilig, fiscaal aftrekbaar alternatief. Banksparen kon al worden gebruikt om de hypotheek af te lossen of een aanvullend pensioen op te bouwen. Nieuw in 2010 is dat het banksparen nu ook gebruikt kan worden om kapitaal op te bouwen met een gouden handdruk of ontslagvergoeding. Wat is banksparen en hoe zet u uw gouden handdruk snel en veilig om in kapitaal?

Wat is banksparen precies?

Sinds januari 2008 kan de consument een fiscaal aftrekbaar bedrag sparen voor het eindkapitaal voor hypotheekaflossing of aanvullende pensioenopbouw. Banksparen is daarmee een alternatief voor koopsompolissen of lijfrentepolissen die verzekeraars aanbieden als middel voor vermogensopbouw. Bij het sparen of beleggen op een geblokkeerde rekening wordt het kapitaal gespaard tot een bepaalde einddatum. Op de eindvervaldag kunt u het gespaarde of belegde geld gebruiken om uw hypotheek af te lossen of als extra pensioenspaarpot dienen om uw pensioen aan te vullen.

De voordelen van banksparen zijn dat u voor deze twee doeleinden gemakkelijk kapitaal kunt opbouwen en dat u dat veilig kunt doen: het statiegeldsysteem is van toepassing, wat betekent dat het spaargeld wordt terugbetaald als de bank of andere financiële instelling failliet gaat. U kunt uw beleggingen ook fiscaal aftrekken, wat aanzienlijke fiscale voordelen met zich meebrengt.

Wat verandert er vanaf 2010 op het gebied van banksparen?

Vanaf 1 januari 2010 verandert er iets belangrijks op het gebied van banksparen. Op Prinsjesdag was het
Belastingplan 2010
gepresenteerd. Een van de correcties is dat de wet op het banksparen wordt uitgebreid zodat vanaf 2010 ontslagvergoeding of gouden handdruk ook als investeringsbanksparen kan worden gebruikt.

Op dit moment kan een ontslagvergoeding of een gouden handdruk alleen worden gedaan bij een verzekeraar of een particuliere onderneming. Bij invoering van de bankspaaroptie heeft de belastingplichtige een keuze

verlengd voor een gouden handdruk.

U stort uw ontslagvergoeding (een ander woord voor ontslagvergoeding of ontslagvergoeding) op een permanente spaarrekening, waardoor u voorlopig geen belasting hoeft te betalen over uw gouden handdruk. U bouwt ook kapitaal op voor de toekomst doordat er rente wordt betaald op een permanente spaarrekening.

Wat kan ik met de uitkering uit het bankspaargeld als ik de ontslagvergoeding als premie heb gebruikt?

Het is belangrijk om te beseffen dat de uitkering uit het bankspaargeld na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog steeds moet worden gebruikt om de hypotheek af te lossen of als bijverdienste. Wat dat betreft verandert er dus niets.

Ook als u uw gouden handdruk als belegging gebruikt, kunt u het opgebouwde kapitaal niet voor andere doeleinden gebruiken dan wettelijk toegestaan ​​op grond van de Spaarwet.

Vanaf wanneer kan ik mijn gouden handdruk gebruiken als belegging in banksparen?

Maatwerk
Bankspaarwet
werd officieel bekrachtigd in 2009. Nu kan iedereen met een ontslagvergoeding of gouden handdruk er gebruik van maken zodat de waarde ervan in de toekomst veilig en goed kan groeien.€