Banksparen in 2021

Wat is er nog meer mogelijk met banksparen in 2021? Dit kan worden voortgezet door degenen die al een hypotheek op banksparen hadden of die hun gouden handdruk hadden geregeld met banksparen. Voor nieuwe aanvragen banksparen hypotheek, stamrecht BV, gouden handdruk verzekering en ook gouden handdruk banksparen zijn weg. Wel kunt u in 2021 een lijfrente opbouwen met banksparen, of als u uw onderneming beëindigt, uw fiscale pensioenreserve storten en doorrollen met banksparen.

Banksparen in 2021 is nog beperkt mogelijk

Het begon zo mooi. Sinds 1 januari 2008 kunt u op verschillende manieren beginnen met sparen. Denk aan:

En waarom heeft het Parlement hiertoe besloten? Omdat we de hele affaire met woekerpolissen zagen, dus we kregen weinig voor veel geld. De kosten voor ouderdoms- of hypotheekverzekeringen waren hoog, het rendement laag. Er volgden vele rechtszaken en al deze zaken zijn nog steeds niet volledig opgelost. Politici besloten dat er meer concurrentie mogelijk moest zijn. Als banken onder de naam banksparen allerlei nieuwe producten op de markt zouden mogen brengen, zou alles beter zijn. En het leek ook beter te gaan, want de kosten van banksparen waren regelmatig lager dan bij vergelijkbare verzekeringen.

De gouden handdruk houden in 2021

In 2014 verdwenen gouden handdruksparen, stamrecht bv en gouden handdrukverzekering als onderdeel van de bezuinigingen. U kunt in 2020 doorgaan met het bestaande bankspaarproduct, maar niet aansluiten bij een nieuwe regeling in 2021.

Bankspaarhypotheek 2021

Vanaf 2013 moet u de hypotheek aflossen om uw hypotheek fiscaal aftrekbaar te maken en omdat de bankspaarhypotheek, net als de spaarhypotheek, niet in aanmerking komt voor maandelijkse aflossingen, is ook de bankspaarhypotheek voor nieuwe gevallen afgeschaft. Iedereen die in 2021 nog een bankspaarhypotheek heeft, kan daarmee doorgaan.

Banksparen pensioen 2020, formule jaarmarge 2020

Ook veranderen de belastingregels elk jaar als u meer wilt sparen voor uw pensioen van een bankrekening, bijvoorbeeld de pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar. Banksparen voor uw pensioen is nog steeds mogelijk, maar in 2020 wordt uw jaarlijkse reserve anders bepaald, waardoor wat u nog belastingvrij kunt sparen ook daalt. De formule in 2020 is als volgt:

Boekjaarwinst in 2020 = 0,133 * (IG – EUR 12.472) – (6,27 x A) – F

met wat:

Leeftijdsreserve en bedrijfsstaking

Pensioenreserve FOR is uitgesteld loon dat u opzij zet om uw pensioen aan te kopen. U kunt wel VOOR betalen als uw onderneming wordt geliquideerd, maar dat is vaak nadelig omdat dan het belastingtarief kan stijgen, of u kunt met banksparen een pensioenreserve bij de bank kopen. De uitbetaling van de pensioenreserve verhoogt uw rendement, maar de premies op de lijfrentepolis die u koopt, zijn fiscaal aftrekbaar. Uw accountant of financieel adviseur kan voor u berekenen hoeveel u moet bijdragen en wat dit fiscaal voor u betekent.

Conclusie banksparen 2021

De fiscale mogelijkheden voor banksparen bij een bank of verzekeringssparen bij een verzekeraar zijn in 2021 relatief beperkt. In dit opzicht is de behandeling van verzekeraars en banken gelijk. Hierdoor ziet de consument allerlei fiscale voordelen verdwijnen. Banksparen kreeg een mooie toekomst, in 2021 gaat het nog vooral om lijfrentesparen.

Lees verder