Banksparen biedt veel voordelen voor consumenten

Banksparen heeft veel voordelen ten opzichte van verzekeren en is daarom een ​​goede keuze. Banksparen in Nederland is niet voor niets nieuw sparen. De Belastingdienst helpt zowel het pensioen als de hypotheek te betalen en de kosten zijn lager. Zorg ervoor dat u de beste deal krijgt. Zou Brand New Day iets voor jou kunnen zijn tegen een lage prijs? Banksparen is het nieuwe sparen bij een bank, niet een lijfrenteverzekering bij een verzekeringsmaatschappij.

Banksparen, waarom?

Aard van banksparen

Er zijn drie fasen die van belang zijn voor belastingheffing en belastingvrij sparen:

U betaalt belasting zodra het bankspaartegoed is uitgekeerd. Al die tijd daarvoor heb je een belastingvoordeel.

Waarom banksparen voor uw pensioen

Banksparen is relatief nieuw in vergelijking met de bekende lijfrente-, verzekerde lijfrente- en koopsompolissen van de verzekeraar. U kunt kiezen uit twee soorten banksparen: het nieuwe sparen voor uw pensioen of het sparen voor het aflossen van de woninghypotheek. Banksparen wordt gedaan op de bank met een daarvoor geblokkeerde rekening. Banksparen, vandaar de naam, loopt niet via een verzekeringsmaatschappij. Dit in tegenstelling tot veel beleggingsproducten en verzekeringen waarmee u zich kunt verzekeren en die door verzekeraars worden aangeboden.

Besparingen voor onderhoud

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om te sparen voor zorg, zodat werknemers ook maandelijks geld opzij zetten voor toekomstige zorg die ze mogelijk nodig hebben. Dit geld zou naar een collectief fonds gaan of misschien alleen individueel beschikbaar zijn. Besparingen op de gezondheidszorg zijn in feite de financiering van toekomstige zorgkosten. Hoe en waaraan moet nog gewerkt worden. Dit moet de druk op de stijgende zorgkosten in ons land verminderen.

Banksparen en uw fiscale voordelen van de Belastingdienst

Banksparen voor een hypotheek is alleen mogelijk voor bestaande hypotheken, nieuwe bankspaarhypotheken worden niet meer geaccepteerd. Bij banksparen wordt de uitkering voor hypotheekaflossing niet belast, bij de pensioenaanvulling is de inleg belastingvrij. Bovendien betaalt u geen vermogenswinstbelasting over het kapitaal op de geblokkeerde rekening.

Banksparen of gewoon sparen en terugbetalen?

U kunt ook gewoon sparen op een spaarrekening. Banksparen levert een vergelijkbaar rendement op als regulier sparen, maar de premies zijn fiscaal aftrekbaar. De uitkering wordt opnieuw belast, maar vaak op een moment dat het inkomen lager is of tegen een lager belastingtarief. Als u recht heeft op AOW, zijn de belastingtarieven in de eerste belastingschijven in ieder geval lager dan voor jongeren.

Voordelen van banksparen

Heel wat Nederlanders hebben een bankspaarhypotheek en dat is begrijpelijk, want de fiscale voordelen kunnen enorm zijn. Een paar voorbeelden:

Voordelen van banksparen:

Banksparen heeft ook nadelen

Het spaarproduct van de bank heeft ook nadelen:

Negatief banksparen:

Banksparen als extra hypotheekrenteaftrek

Veel mensen aarzelen wanneer hypotheken gekoppeld zijn aan sparen en beleggen. De administratieve lasten blijken vaak hoog te zijn, waardoor het extra geld dat je verdient naast het aflossen van de hypotheek behoorlijk tegen kan vallen. Banksparen is juist gecreëerd om u goedkopere producten aan te kunnen bieden. In de praktijk zijn degenen die gekozen hebben voor banksparen vooral goedkoper dan bij de bekende verzekeringsconstructies.

Belastingvrijgestelde banksparen voor door eigenaar bewoonde woning

Dan zijn er uitzonderingen. Vrijstellingen nemen na 15 of 20 jaar flink toe en zijn sinds april 2017 afgelopen, dus u kunt mogelijk nog in aanmerking komen voor een vrijstelling als u eerder verkoopt:

jaar vrijstellingen
in 2020 168.500 euro.
in 2021 171.000 euro.

Deze vrijstelling geldt voor bestaande hypotheken.

Verschil tussen banksparen voor pensioen en lijfrente

Met zowel een bankspaar- als een lijfrenteverzekering kunt u fiscaal voordelig extra pensioen opbouwen voor later. Banksparen vindt plaats op de bank. U sluit een lijfrenteverzekering of koopsompolis af bij een verzekeraar. Een lijfrenteverzekering hoeft niet heel anders te zijn dan banksparen, maar dat kan het wel zijn. De uitersten zijn een lijfrenteverzekering met vermogensopbouw door middel van beleggingen en anderzijds banksparen met een vaste rente op een geblokkeerde spaarrekening. Het grote verschil is dat bij voortijdig overlijden het met bankspaargeld opgebouwde kapitaal toekomt aan de erfgenamen, terwijl bij een lijfrenteverzekering de uitkering meestal stopt.

Banksparen en erfrecht

De verdeling van uw opgebouwde spaargeld gebeurt via de wettelijke verdeling in het erfrecht. Of zoals u in uw testament hebt vastgelegd. Hieronder ziet u een schematisch voorbeeld van wat er gebeurt met een banklijfrente met banksparen als u komt te overlijden:

1. Nabestaandenlijfrente van een niet-familielid
De voordelen moeten zijn:

 • Start direct na het overlijden van de verzekerde.
 • Overdragen aan een natuurlijk persoon.
 • Gaat minimaal 5 jaar mee.
2. Lijfrentefamilie van nabestaanden van banken, als de erfgenamen jonger zijn dan 30 jaar
De voordelen moeten zijn:

 • Start direct na het overlijden van de verzekerde.
 • Overdragen aan een natuurlijk persoon.
 • Dus zij zijn:
  • Er zit minimaal 5 jaar tussen de eerste en de laatste termijn, maar niet meer dan het aantal jaren dat de erfgenaam jonger is dan 30 jaar.
  • Is de uitkering minimaal 20 jaar geldig.
3. Bankafhankelijke lijfrentegezin, als de erfgenaam 30 jaar of ouder is
De voordelen moeten zijn:

 • Start direct na het overlijden van de verzekerde.
 • Overdragen aan een natuurlijk persoon.
 • Dient minimaal 20 jaar.

Banksparen voor pensioen

Banksparen als pensioenaanvulling is ook populair. U bouwt belastingvrij kapitaal op. U kunt overigens niet per jaar meer belastingvrij sparen dan u aan pensioentekort heeft. Om te bepalen of u een pensioentekort heeft, wordt gekeken naar het ontbreken van pensioenopbouw in het jaar zelf, de zogenaamde jaarreserve en de zeven jaar daarvoor, de zogenaamde reservereserve. Het aldus opgebouwde spaargeld kan vervolgens maandelijks of jaarlijks worden uitbetaald onder de volgende voorwaarden:

Levensbelang ABN AMRO

ABN AMRO biedt banksparen met een rentepercentage, een structuur op maat voor wie een passende aanvulling op het pensioen wil. U geeft aan hoe u de opbouw wilt organiseren: via sparen, beleggen of een combinatie van sparen en beleggen.

Banksparen en Belastingdienst

Degenen met een pensioentekort krijgen extra uitkeringen omdat het gestorte bedrag fiscaal aftrekbaar is. Sterker nog, als je het slim speelt, betaalt de belastingdienst je rente uit. Gecumuleerde bedragen zijn aftrekbaar in het lopende belastingjaar. En dat is bingo

Binka redden of een gloednieuwe dag

De toenmalige oprichters van Binck, Kalo Bagijn en Thierry Schaap, hebben zich nu toegelegd op het fenomeen banksparen. Ze zouden het ook veel goedkoper moeten doen. Hiervoor hebben ze Brand New Day opgericht. Brand New Day wil allerlei producten verkopen tegen scherpe prijzen. Brand New Day is 100% onafhankelijk en geen onderdeel van Binck Bank of enige andere financiële instelling. Nu is het afwachten of Brand New Day het allemaal waarmaakt, maar het wordt ongetwijfeld een speler om in de gaten te houden. Brand New Day laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is om niet alleen te kijken naar de rente die je ontvangt, maar ook naar de kosten die je in rekening brengt.

Slot

De voordelen van banksparen wegen duidelijk op tegen de nadelen. Daarnaast bieden banken steeds meer producten voor banksparen aan. Begraven in de vorm van banksparen is ook mogelijk bij de Belastingdienst, maar wordt in de praktijk niet aangeboden. Als je goedkoop wilt zijn, moet je zeker eens kijken bij Brand New Day.

Lees verder