Bankleningen

In de pers verschijnen verschillende nieuwsberichten over het type kredietverlening. De acceptatiecriteria van banken zijn veel strenger, wat gevolgen zou hebben voor particulieren en bedrijven die krediet aanvragen. De banken geven zelf aan de acceptatiecriteria niet te hebben aangepast.

Bank

Kredietverlening blijft een belangrijke pijler voor de meeste banken in zowel de particuliere als de zakelijke markt. Banken moeten beschikbaar blijven voor leningen aan zowel bestaande als nieuwe klanten. Verlengde leningen zorgen immers voor meer geld in de economie en zijn een onmisbare bron van bankinkomsten.

De meeste banken zitten op een vergelijkbaar niveau wat betreft nieuwe leningen en ongeveer 3 banken vallen iets buiten de doelgroep. Het kan een start-up zijn (11%), maar het kan ook een ondernemer zijn die al een langdurige relatie heeft met de betreffende bank (13%). Dit resulteert in een totale portefeuilletoename van tussen de 6% en 13% bij sommige grote banken.

Naarmate de economische onzekerheid toeneemt, neemt de vraag naar krediet voor een aantal bedrijven af. Dit komt vooral door investeringen en acquisities die naar voren worden geschoven. Aan de andere kant vragen steeds meer bedrijven leningen aan om de economische neergang te boven te komen. Het maakt het aanvragen van leningen ook wat riskanter en een langdurige relatie met de ondernemer is nu een pré om te kijken in hoeverre dit soort leningen kunnen worden verstrekt.

Accepteren/weigeren

Ondanks de pers van het tegendeel, hebben de meeste banken hun acceptatiecriteria niet drastisch verlaagd. De verandering die de meeste banken hebben doorgevoerd, is een zorgvuldige afweging. Voordat de financiële bomen in de lucht groeiden en alles mogelijk was, wordt nu veel nadrukkelijker naar het grote geheel van het bedrijf gekeken. Het verwijst naar hoe het bedrijf in het verleden heeft gepresteerd, wat de toekomstverwachtingen zijn (zelfs in een krappe markt) en hoe het management presteert. Het is vreemd om te zien dat dit nu zo nadrukkelijk wordt gedaan, en beduidend minder in een groeiende economie. Zorgplicht voor bedrijven is er altijd al bij geweest, toch?

Het betekent dus dat een gezond bedrijf toch een lening kan krijgen, als het niet voor investeringen is, dan moet het een kortere periode overbruggen.

Geld

Kenmerkend voor de markt is dat krediet duurder is geworden. De bank moet geld kopen of spaargeld van rente voorzien. Dit betekent dat krediet per definitie duurder is geworden. De prijs van het gekochte geld kan echter variëren en er zijn duidelijke verschillen in de marge. Maar aangezien de meeste ondernemers de “thuisbank” willen gebruiken voor leningen, wordt er verder weinig besproken.

Hoewel sparen goedkoper is, is de Nederlandse markt qua hypotheken en leningen beduidend groter dan de spaarmarkt, dus we kunnen er niet omheen om contant geld te kopen.

Ten slotte kan krediet duurder worden als het risico van de bank toeneemt, en daar is de markt nu ook naar op zoek.

samenvatten

Er worden dus nog steeds leningen verstrekt, maar de insteek van de kredietnemer is anders, waardoor de bank kritischer naar de onderneming kijkt alvorens de lening te verstrekken.€