Bankieren na overlijden

Onderschat als erfgenaam nooit de vele bank- en geldzaken die na het overlijden nog geregeld moeten worden. Denk aan hypotheek, betaalrekening, lopende lening, spaarrekening, verzekeringen en uitkeringen. En dan is er nog erfbelasting en erfbelasting op erfrecht. Vaak is ook een overlijdensakte nodig om zaken snel te regelen en vaak ook een erfrechtverklaring.

Bankieren bij overlijden van een partner of iemand anders

Als een bankklant overlijdt, nemen de nabestaanden contact op met de bank en regelen de zaken van de bank. De bank vraagt:

Bankzaken zoals betaalrekening, spaarrekening of effecten bij overlijden

Als de eigenaar van de rekening is overleden, verandert de bank de naam van de rekening in Erven van en wordt de rekening normaal gesproken geblokkeerd. Hiermee worden alle kaarten en creditcards van de overleden rekeninghouder geannuleerd. Door gebruik te maken van en/of het account worden de kaarten en creditcards van de overleden accounthouder niet verwijderd en wordt het account niet geblokkeerd. Er zijn ook banken die een erfrechtverklaring nodig hebben. Ook de andere erfgenamen verzetten zich tegen het openen van de rekening. De betaalrekeningregels zijn ook van toepassing op spaarrekeningen. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op aandelen en effecten die aan de rekening zijn gekoppeld.

Verklaring van erfrecht in de woning

Op het erfrecht staat vermeld:

Hypotheek en overlijden

Bij een hypotheek wordt de hypotheekschuld niet direct bij overlijden opgeëist. Eerst wordt overleg gepleegd met de executeur, de langstlevende of andere erfgenamen. De bank bekijkt of en hoe de hypotheek kan worden voortgezet. Vaak is aan de hypotheek een levensverzekering of kapitaalverzekering verbonden, of is er een spaarhypotheek afgesloten, wat bij beëindiging van de hypotheek grote nadelen kan opleveren. Soms is er geen alternatief voor het beëindigen van de lening, omdat de hypotheek door overlijden niet meer kan worden opgenomen.

Consumptief krediet zoals persoonlijke lening en doorlopend krediet

Bij overlijden zal de bank in de meeste gevallen direct een consumptief krediet aanvragen. Een uitzondering is een lening met meerdere titels. In dat geval zal de bank met de medeondertekenaar bespreken of voortzetting van de lening nog wenselijk is. Als er geen medeondertekenaar is, zijn de erfgenamen die de erfenis aanvaarden verantwoordelijk voor de schuld en wordt de schuld gestort in de erfenis. Dit vermindert de hoogte van de erfenis en dus de verschuldigde successierechten en successierechten. Rood staan ​​op de betaalrekening stopt ook.

Huur een kluis of een kluis

Bij een bankkluis of kluis gelden bij overlijden dezelfde richtlijnen als bij een betaalrekening. Aangezien er geen registratie is van wat zich in de kluis bevindt, verdient het de voorkeur om te noteren wat er wordt verwijderd wanneer de kluis wordt geleegd.

Meld het pensioenfonds

Ook het pensioenfonds moet geïnformeerd worden. Het overlijden heeft immers gevolgen voor het pensioen en het nabestaandenpensioen.

Ook een langstlevende echtgenoot kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering.

overlijdensverzekering

Veel verzekeringen zijn bij de verzekeraar. De verzekeraar wil ook zo snel mogelijk na het overlijden informatie ontvangen. Dit is duidelijk bij levensverzekeringen, maar het geldt ook voor opstalverzekeringen, inboedelverzekeringen en andere verzekeringen. Een tussenpersoon kan u vaak veel werk uit handen nemen:

Elektronische betaling en machtiging of automatische incasso

Elektronisch betalen met e.identifier, Rabobankpas, telebank, internetbank is persoonlijk en geblokkeerd. Ook eerder door de overledene afgegeven volmachten en incasso’s vervallen. Het consult vindt eerst plaats met en/of een factuur.

Slot

Na een overlijden moeten er allerlei bankzaken geregeld worden, maar ook de familie, bemiddelaar of uitvaartondernemer kan veel werk uit handen nemen. Later zal de Belastingdienst automatisch contact opnemen met de erfgenamen om de aangifte erfbelasting goed te verwerken.

Lees verder