Bankgegevens, bankgegevens worden wereldwijd verspreid via SWIFT

In verband met terrorismebestrijding en het opsporen van ongebruikelijke transacties kunnen door Amerikaanse opsporingsautoriteiten persoonsgegevens worden opgevraagd. Gegevens worden aangeleverd via SWIFT. Standaard worden veel van onze gegevens sowieso naar de VS gestuurd. Terroristisch of niet.

Wat is SWIFT?

SWIFT staat voor Worldwide Interbank Financial Telecommunications Society. Het werd in 1973 in Brussel opgericht door vele banken uit Europa en de VS. SWIFT biedt een wereldwijd beveiligd elektronisch communicatienetwerk voor financiële instellingen. SWIFT wordt gebruikt door meer dan 8.000 financiële instellingen uit 207 landen. Jaarlijks worden er miljarden berichten verzonden via het SWIFT-netwerk. SWIFT heeft twee operationele centra: één in Europa en één in de VS. Alle banken hebben een SWIFT-code (SWIFT-nummer) waarmee u een transactie gemakkelijk kunt herkennen. Dit SWIFT-nummer is tevens een BIC-code.

SWIFT-berichten

SWIFT is een afkorting van de Society for Interbank Financial Telecommunications. Een Swift-bericht bevat informatie over afzender en ontvanger, valuta, datum en bedrag. Er is ook een verschil tussen zogenaamde FIN-rapporten en dossierwetrapporten. FIN-rapporten verwijzen naar een enkele transactie, Dossiersrapporten verwijzen naar informatie over verschillende afzonderlijke items. Onze TIN-rapporten worden opgeslagen en gearchiveerd in Europa en de VS. Deze gegevens worden 124 dagen bewaard. Dossiersrapporten worden niet gearchiveerd.

Bankgegevens opvragen

Op grond van de International Emergency Economic Powers Act van 1977 hebben de Verenigde Staten het recht om gegevens op te vragen die in het bezit zijn van een instelling op Amerikaanse bodem. Dit geldt ook voor FIN-gegevens. Dit wordt afgehandeld door de afdeling terrorismebestrijding van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De gegevens worden alleen vrijgegeven op basis van een dagvaarding, die betrekking moet hebben op gerichte vermoedens van banden met terrorisme. Wat terrorisme betreft, dat is nog steeds begrijpelijk, maar iedereen loopt het risico dat zijn gegevens via SWIFT naar de VS worden gestuurd. Een overboeking via SWIFT geldt immers voor alle banken, zowel in Nederland als in Europa. Je kunt er dus niet omheen.

Privacy- en bankgegevens

Omdat privacy een gevoelig onderwerp is, is het verstrekken van klantgegevens door SWIFT regelmatig besproken op zowel Europees als nationaal niveau. Het blijkt legaal te zijn, dus klanten kunnen er weinig aan doen. Volgens de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen mogen banken persoonsgegevens uitwisselen met landen buiten de Europese Unie. Al op 30 november 2009 kwamen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de EU overeen dat nationale en internationale bankoverschrijvingen in Nederland en andere EU-lidstaten automatisch beschikbaar zullen zijn in de VS.

SEPA

De Verenigde Staten kunnen om bankgegevens en internationale overboekingen vragen. Daarnaast kunnen banken ook klantgegevens doorgeven aan derden buiten SWIFT. Verrassend genoeg staat de VS SWIFT niet toe om aan zijn klanten door te geven dat hun gegevens inderdaad door de VS zijn opgevraagd. U weet bijvoorbeeld niet of uw gegevens zijn opgevraagd.

Lees verder