Bankfaillissement

Bankfaillissementen komen vaak voor. Het is heel vervelend als geldautomaten niet werken, maar je kunt meestal nog wel gebruik maken van de geldautomaat van een concurrent. Maar als de internetbank plat ligt, staan ​​klanten compleet machteloos. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan op schadevergoeding worden gerekend.

De klant is extra kwetsbaar door storingen in internetbankieren

Online bankieren maakt het leven op veel gebieden veel gemakkelijker, tenminste als het werkt. Voor velen van ons een bekend beeld: een klant twittert over zijn bank: “Jongens, ik moet dringend geld overmaken, maar het lukt niet. Wat is er aan de hand?” De reactie van de bank is meestal snel, beleefd maar nutteloos: “Onze excuses hiervoor en vragen om uw geduld. We laten het je weten zodra het probleem is opgelost.” Maar vaak gaan er vele, vele uren voorbij zonder dat internetbankieren naar behoren werkt na zo’n bericht. Overal irritatie dus en nog veel meer ontevreden Twitter-klanten:

Financiële instellingen moeten noodplannen hebben

Voorheen hadden meerdere banken problemen met internetbankieren. Teleurstelling bij klanten is keer op keer groot, maar alleen in bijzondere gevallen is adverteren in de bank succesvol. Er is immers geen wettelijke vereiste dat banken een minimum aantal uren per dag online moeten zijn om online te bankieren. Voor langere systeemstoringen moeten financiële instellingen adequate rampenplannen hebben. Het regelmatig roamen van onlinediensten vormt immers een risico voor de bedrijfsvoering van de bank.

Banken verwijzen meestal naar hun filialen

Natuurlijk is het in het belang van elke bank om haar diensten ononderbroken aan te bieden, maar technische storingen zijn nooit helemaal uit te sluiten. Ook als de bank 24 uur per dag, 7 dagen per week internetservice garandeert, kan zij deze service voor korte tijd onderbreken vanwege noodzakelijke systeemaanpassingen of onderhoudswerkzaamheden. Maar dat betekent niet dat ze niet om haar klanten zou moeten geven:

Financieel tekort door bankfaillissement

Als klanten financiële schade hebben geleden door storingen, moet duidelijk kunnen worden aangetoond dat de bank haar verplichtingen niet is nagekomen. Systeemstoringen als gevolg van overmacht, rellen, oorlogen en natuurrampen zijn niet inbegrepen, maar IT-hardwarestoringen wel. Meestal is het voldoende om een ​​bericht naar de bank te sturen.

Zelfs als alle gegevens correct zijn ingevoerd voor een online overdracht, kan de overdracht bijvoorbeeld onjuist zijn. Van tijd tot tijd worden overdrachten vertraagd of onjuist uitgevoerd vanwege systeemgerelateerde storingen. Soms heeft de gebruiker ook tijdelijk geen toegang tot zijn online account. Als het overgemaakte bedrag daardoor te laat bij de ontvanger aankomt en de klant als gevolg daarvan achterstallige rente moet betalen, moet de bank hiervoor verantwoordelijkheid nemen.

Lees verder