Bankenunie: wat gebeurt er als een bank failliet gaat?

Als je geld hebt gespaard, vraag je je steeds vaker af waar je dit spaargeld kunt gebruiken. Op de bank? Omdat het vrijwel geen rente meer betaalt, kan elke andere geschikte bewaarplaats de bank volgen, zo niet beter. Want wat als de bank valt? Uit zeg je?

Geld schept alleen maar problemen!

Geld is best vermoeiend. Je moet zelfs geluk hebben om een ​​bank te kiezen. De veiligste bank staat waarschijnlijk in het park of in het solarium… Hoe makkelijk was geld vroeger. Je legt regelmatig iets opzij en stort het op de bank. Maar waar ga je in de toekomst mee naartoe? Zelfs gewone bankdeposanten moeten zich tegenwoordig afvragen hoe veilig hun geld is.

Biedt de Europese Bankenunie meer zekerheid?

Hoe veilig is uw geld op de bank? Nou, ze doen alsof ze volkomen veilig zijn. Natuurlijk niet zonder eigenbelang. Uiteindelijk draait het allemaal om vertrouwen. Maar hoe veilig zal ons geld op de bank in de toekomst zijn? Wij weten het niet.

Net voor Kerstmis 2013 kondigden de engelen niet alleen de komst van het kerstkind aan, maar ook een absolute garantie voor alle besparingen. Hoho! Dit werd zeker niet geuit door comedians met vleugels, maar uit Brussel: “In de toekomst zullen spaargelden een gecoördineerde en Europese bescherming krijgen en dus beter bestand zijn tegen crises”.

In geval van faillissement kunnen deposanten na 7 dagen geld opnemen

Na de bankencrisis van 2013 op Cyprus kunnen we ons terecht afvragen of we nog wel aan ons spaargeld kunnen komen als de bank failliet gaat. Natuurlijk zegt Brussel dat spaarders hun geld voortaan zelfs na 7 dagen krijgen in plaats van 20 dagen. Als het geen goed nieuws is! En in deze periode is er zelfs ruimte voor noodbetalingen, voor zaken die te maken hebben met acute noden. Er is absoluut geen reden meer om je zorgen te maken.

Er komt een noodfonds van 60 miljard euro

Maar waar komt al het geld dat wordt uitbetaald aan spaarders vandaan? Welnu, er worden reserves gevormd, die door de banken zelf worden betaald. Werkelijk! De kosten zullen waarschijnlijk worden doorberekend aan de klanten. Maar dat is niet alles: binnen tien jaar is dit noodfonds gevuld met 60 miljard euro! Pinda’s in het geval van een groot bankfalen. Wie betaalt de rest? Goede vraag.

Welk ander goed nieuws was er voor Brussel

Bij een bankfaillissement is de deposant nu uniform beschermd tegen het verlies van zijn spaargeld. Is dat niet dwingend? Ja, in ieder geval voor iedereen met minder dan 100.000 euro op de rekening. En de rest? Waarom zou er meer dan 100.000 euro op de bank staan? Het is denkbaar dat alleen bedrijven iets meer dan dat bedrag op voorraad moeten houden. En € 100.000 is, zeker in de toekomst, lang niet zoveel als het ooit was in koopkracht.

Maar wacht eens, zijn nationale depositogarantiefondsen niet uitgerust met 0,8 procent van de totale beschermde deposito’s? Voor een goed begrip: de totale activa van Europese banken schommelen momenteel rond de 33 biljoen euro!

Lees verder